Misją Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest tworzenie nowoczesnych, wysoce mobilnych sił zbrojnych gotowych do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa w wielodomenowej operacji połączonej, gotowych do wsparcia społeczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Historia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sztab skupiał w swoich kompetencjach rolę głównego organizatora Wojska Polskiego, powołany został "Rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego" z dnia 25 października 1918 roku. Pierwszym szefem Sztabu Generalnego mianowany został generał hr. Tadeusz JORDAN ROZWADOWSKI.
 
Struktura organizacyjna Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
None