Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej

Zainteresowany? Musisz spełnić następujące wymagania:

 • wiek minimum 18 lat
 • polskie obywatelstwo
 • niekaralność za przestępstwo umyślne
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • nieposzlakowana opinia
Rozpocznij procedurę rekrutacji online...
 • Wejdź na portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl i podaj niezbędne dane. Wniosek o powołanie możesz też złożyć podczas kwalifikacji wojskowej oraz w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w całej Polsce. zobacz więcej
 • Kontakt z rekruterem
  Czekaj na kontakt od wojskowych rekruterów – poinformują Cię o terminie i miejscu stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji.
  02
  Kontakt z rekruterem
 • 03
  Spotkanie w WCR
  Spotkanie w WCR
  W WCR w ciągu maksymalnie dwóch dni przejdziesz niezbędne procedury naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badanie lekarskie.
 • Odbierz decyzję o powołaniu
  Jeśli pomyślnie ukończysz ten etap, otrzymasz decyzję o powołaniu na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
  04
  Odbierz decyzję o powołaniu
Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zyskasz:
 • 01
  wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4960 zł
 • 02
  pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej
 • 03
  pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska
 • 04
  czas jej odbywania wliczany do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów:
 • Szkolenie podstawowe
  01
  Szkolenie podstawowe
  Szkolenie podstawowe – trwające 27-dni. UWAGA! Jeśli składałeś już przysięgę wojskową, ten etap Cię nie dotyczy.
 • Szkolenie specjalistyczne
  02
  Szkolenie specjalistyczne
  Szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej – trwające do 11 miesięcy.

INFORMACJE DODATKOWE

Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej.

Dowódca jednostki wojskowej będzie mógł powołać na stanowisko etatowe do zawodowej służby wojskowej żołnierza szczególnie zaangażowanego w pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia.

Równoznaczne z odbyciem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jest ukończenie pierwszego roku studiów wojskowych przez osobę, która przed rozpoczęciem kształcenia, złożyła wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz ukończenie kursu oficerskiego przez absolwenta uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa, który ukończył kierunek studiów zapewniający nabycie kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz złożył wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

UWAGA!

 • absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
 • dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.