Slajd

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH (IWsp SZ)

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną, na której spoczywa odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. Jego formowanie rozpoczęto w październiku 2006 r., a pełną gotowość do działania osiągnął 1 stycznia 2008 r. Od dnia 23 grudnia 2018 r. został podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.