Sztab Generalny Wojska Polskiego

Główny organ dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także planowania strategicznego i programowania ich rozwoju.

Sztab Generalny Wojska Polskiego

"Lider Przyszłości to dowódca potrafiący szybko ocenić złożoną sytuację, często w deficycie informacji, samodzielnie wykorzystać inicjatywę w warunkach kalkulowanego ryzyka i kierując się myślą przewodnią przełożonego, dowodząc przez cele - zwyciężyć".
 
gen. broni Rajmund T. Andrzejczak

Sztab Generalny Wojska Polskiego

"Samodoskonalenie, pokora do wiedzy, nieustanna edukacja, inicjatywa, innowacyjność oraz gotowość do adaptacji w ciągle zmieniających się warunkach to cechy pożądane przyszłego dowódcy, każdego oficera i podoficera".

 

gen. broni Rajmund T. Andrzejczak

YouTube SGWP
zobacz więcej
 • Misja

  Nowoczesne, wysoce mobilne Siły Zbrojne gotowe do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa w wielodomenowej operacji połączonej, gotowe do wsparcia społeczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 • Wizja

  Siły Zbrojne silne kulturowo, mobilne, skuteczne operacyjnie i zdolne do podejmowania niezbędnych działań w każdej przestrzeni i czasie.
 • Wartości

  • Polska przede wszystkim
  • Czyny za słowami
  • Zawsze gotowi, zawsze inicjatywa
  • Rozwiązanie a nie problem
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

generał broni Rajmund T. ANDRZEJCZAK

Podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. Jest organem pomocniczym MON w kierowaniu działalnością Sił Zbrojnych w czasie pokoju.
zobacz więcej