Zwiększamy liczebność Wojska Polskiego

Zwiększamy liczebność Wojska Polskiego

Autor zdjęcia: st. chor. szt. Arkadiusz Dwulatek
 • 01
  Zostań Żołnierzem RP
  Zostań Żołnierzem RP
  „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” to hasło, które wzbudziło na nowo zainteresowanie wojskową służbą wśród Polek i Polaków. 4 lutego br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, podczas której Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowało III etap kampanii "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".
 • Nowa dywizja Wojska Polskiego
  Rozpoczęliśmy proces formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, która swoje dowództwo ma w Siedlcach, nie mniej jednak odpowiedzialność terytorialna tej dywizji jest od Siedlec aż po Bieszczady. Formowanie 18. Dywizji jest jednym z kluczowych elementów procesu realnego wzmocnienia i odbudowy potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej.
  02
  Nowa dywizja Wojska Polskiego
 • 03
  Wojska Obrony Terytorialnej
  Wojska Obrony Terytorialnej
  Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych powołany do działania z dniem 1 stycznia 2017 roku. Głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja tych skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
 • Wojska Obrony Cyberprzestrzeni
  Podczas szczytu w Warszawie w 2016 r. NATO potwierdziło, że obrona cyberprzestrzeni należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO, uznając cyberprzestrzeń za obszar działań militarnych. W odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii Ministerstwo Obrony Narodowej, podobnie jak nasi sojusznicy, konsoliduje potencjał i zasoby jednostek resortu ON, które realizują zadania na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
  04
  Wojska Obrony Cyberprzestrzeni
 • 05
  Rozwój korpusu podoficerów
  Rozwój korpusu podoficerów
  Nowa koncepcja stanowi wzmocnienie tego korpusu. Podoficer to żołnierz niezwykle ważny dla struktury wojska. Jest liderem, dlatego, że szkoli tych żołnierzy, którzy wstępują do Wojska Polskiego i dlatego, że stanowi wzór do naśladowania. Podoficerowie w nowoczesnej armii są wsparciem dla dowódców i pełnią ważną rolę szkoleniową oraz doradczą.