Zwiększamy liczebność Wojska Polskiego

Autor zdjęcia: st. chor. szt. Arkadiusz Dwulatek
 • Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo zostać żołnierzem zawodowym. zobacz więcej
 • Od 2 września 2020 roku można złożyć wniosek do służby Wojsku Polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego. To kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania. Aplikuj już dziś #online! zobacz więcej
  02
  Zostań Żołnierzem!
 • Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych powołany do działania z dniem 1 stycznia 2017 roku. Głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja tych skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego. zobacz więcej
 • Podczas szczytu w Warszawie w 2016 r. NATO potwierdziło, że obrona cyberprzestrzeni należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO, uznając cyberprzestrzeń za obszar działań militarnych. W odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii Ministerstwo Obrony Narodowej, podobnie jak nasi sojusznicy, konsoliduje potencjał i zasoby jednostek resortu ON, które realizują zadania na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Sprawdź, co ma do zaoferowania służba w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni! zobacz więcej
  04
  Wojska Obrony Cyberprzestrzeni
 • 05
  Rozwój korpusu podoficerów
  Rozwój korpusu podoficerów
  Nowa koncepcja stanowi wzmocnienie tego korpusu. Podoficer to żołnierz niezwykle ważny dla struktury wojska. Jest liderem, dlatego, że szkoli tych żołnierzy, którzy wstępują do Wojska Polskiego i dlatego, że stanowi wzór do naśladowania. Podoficerowie w nowoczesnej armii są wsparciem dla dowódców i pełnią ważną rolę szkoleniową oraz doradczą.
 • Ustawa o obronie Ojczyzny
  Ustawa o obronie Ojczyzny umożliwia wzmocnienie polskiej armii – zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Nowa ustawa wprowadza m.in. prostsze mechanizmy rekrutacji, nowy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, a zasady awansu w siłach zbrojnych będą bardziej elastyczne, uposażenia dla studentów studiów wojskowych tożsame z uposażeniami żołnierzy zawodowych.
  06
  Ustawa o obronie Ojczyzny
 • Wojskowe Centra Rekrutacji to miejsca, gdzie bardzo szybko załatwisz niezbędne formalności związane z aplikowaniem do służby w wojsku. To jednostki, które skupione są na pozyskiwaniu kandydatów do różnych form służby wojskowej np. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy terytorialnej. zobacz więcej
 • Powstaje 1. Dywizja Piechoty Legionów
  Rozpoczęliśmy formowanie nowej dywizji Wojska Polskiego - 1. Dywizji Piechoty Legionów. Nowa dywizja swoim zasięgiem obejmie obszar znajdujący się pomiędzy terenem odpowiedzialności 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanej. W październiku 2022 r. w Ciechanowie szef MON ogłosił powstanie nowego batalionu czołgów, który będzie częścią nowo formowanej dywizji, w tej miejscowości zostanie również ulokowane dowództwo dywizji.
  08
  Powstaje 1. Dywizja Piechoty Legionów