PKW Liban

PKW Liban

PKW LIBAN

Żołnierze Wojska Polskiego realizują zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej oraz prowadzą ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie.
 
Po ponad 10 latach nieobecności, Wojsko Polskie powróciło do udziału w misji w Libanie w ramach mandatu ONZ jako Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL). Do głównych zadań konyngetu należy: ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. „blue line” oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z  uchwaloną 11 sierpnia 2006 Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701.
 
I, II oraz III zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego Liban wystawia 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina. Kontyngenty, liczące ponad 200 żołnierzy powstają na bazie 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu, ze wsparciem specjalistów z innych jednostek wojskowych (m. in. łączności oraz logistyki).