PKW Liban

PKW Liban

PKW LIBAN

Żołnierze Wojska Polskiego realizują zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej oraz prowadzą ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie.
 
Po ponad 10 latach nieobecności, Wojsko Polskie powróciło do udziału w misji w Libanie w ramach mandatu ONZ jako Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL). Do głównych zadań konyngetu należy: ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. „blue line” oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z  uchwaloną 11 sierpnia 2006 Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701.
 
Kontyngent liczy do 250 żołnierzy. W Libanie Polacy współpracują z żołnierzami irlandzkimi oraz węgierskimi.