PKW Liban

PKW Liban

PKW LIBAN

Żołnierze Wojska Polskiego realizują zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej oraz prowadzą ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie.
 
Po 10 latach nieobecności, Wojsko Polskie powróciło do udziału w misji w Libanie w ramach mandatu ONZ jako Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL). Do głównych zadań konyngetu należy: ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. „blue line” oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z  uchwaloną 11 sierpnia 2006 Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701.
 
I oraz II zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego Liban wystawi 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina. Kontyngenty, liczące ponad 200 żołnierzy powstają na bazie 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu, ze wsparciem specjalistów z innych jednostek wojskowych (m. in. łączności oraz logistyki).
 
Dowódcą I zmiany PKW Liban jest dowódca 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej ppłk Paweł Bednarz. W realizacji zadań mandatowych Polacy współpracują z żołnierzami irlandzkimi oraz węgierskimi.