Misja i wizja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autor zdjęcia: st. szer. Wawrzyniak Natalia

Misja Sił zbrojnych RP

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium. Zapewniają bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic. Jako podstawowy element systemu obronnego państwa uczestniczą w realizacji polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej. Wojsko Polskie zapewnia również wsparcie administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz uczestniczy w międzynarodowych działaniach na rzecze pokoju i bezpieczeństwa.
Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji:
  • 01
    zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji;
  • 02
    udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i humanitarnych;
  • 03
    wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

Wizja Sił Zbrojnych RP

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej stanowią fundament bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku. Jako w pełni profesjonalna i nowocześnie wyposażona armia są w stanie sprostać wyzwaniom i zagrożeniom zarówno militarnym gwarantując skuteczną obronę przed każdą formą agresji zbrojnej, jak również zapewniają skuteczne wsparcie organom administracji publicznej i społeczeństwu w obliczu zagrożeń pozamilitarnych.