Patrole rozminowania
Patrol

Patrole rozminowania

Gotowi do wyjazdu wszędzie tam, gdzie czai się „zardzewiała śmierć”, czyli pozostałe po burzliwych latach historii niewybuchy i niewypały.

Patrole rozminowania ciągle w drodze

Prawie 10 000 zgłoszeń każdego roku przyjmują patrole rozminowania działające w strukturze Wojska Polskiego. W ramach interwencyjnego oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych działają także na terenie naszego kraju 2 grupy nurków – minerów, które odpowiadają za likwidowanie min i niewybuchów z czasu II wojny światowej, które zalegają na dnie Bałtyku, czy w polskich jeziorach.

Czasami wojskowi  saperzy współpracują z innymi służbami  – Policją, Państwową Strażą Pożarną czy służbami medycznymi. Dzieje się tak, gdy Wojsko Polskie podejmuje bomby lotnicze lub neutralizuje duże składy niewybuchów. Saperzy zazwyczaj wydobywają znalezione niewybuchy i wywożą na poligony, gdzie je detonują. Zdarza się, że ze względów bezpieczeństwa przedmioty wybuchowe i niebezpieczne niszczone są w miejscu ich znalezienia.

W swojej pracy saperzy wykorzystują pojazdy saperskie na nowoczesnych podwoziach, Kontenerowe Magazyny Materiałów Wybuchowych, wyposażenie indywidualne, urządzenia dźwigowe (sukcesywnie wprowadzane na wyposażenie wraz z nowymi pojazdami marki Jelcz) oraz system informatyczny PATROL.

Patrole rozminowania i grupy nurków – minerów, w ramach zajęć profilaktycznych, prowadzą także spotkania z uczniami szkół podstawowych oraz średnich. Uczą młodzież jak się zachowywać, kiedy znajdą niebezpieczny przedmiot – niewybuch. Niewybuchy i niewypały są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie lub ich przemieszczanie grozić kalectwem lub śmiercią. Jeżeli ktoś zauważy taki przedmiot powinien natychmiast skontaktować się z Policją.