Integrujemy się z sojusznikami

Autor zdjęcia: st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek
 • 01
  Współpraca w ramach NATO
  Współpraca w ramach NATO
  2017 był rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. Od tego czasu sukcesywnie wzrasta potencjał obronny i odstraszania Polski, wschodniej flanki NATO i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więcej informacji.
 • Kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach ONZ
  Polska jako członek założyciel ONZ już od ponad pół wieku uczestniczy w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przywracania i utrzymania pokoju. Jednostki Wojska Polskiego uczestniczyły w operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych już od 1973 roku. Żołnierze Wojska Polskiego pod koniec 2019 roku powrócili do misji ONZ UNIFIL w Libanie. Polska współuczestniczy również w rozwoju koncepcji Systemu Szybkiego Rozmieszczenia Sił NZ (UNSAS) oraz pozostaje w gotowości do wydzielenia na potrzeby operacji pokojowych batalionu zmechanizowanego i 30 obserwatorów. Więcej informacji.
  02
  Kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach ONZ
 • 03
  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej
  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej
  Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r. Zaangażowanie w unijną Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) stanowi – obok członkostwa w NATO i współpracy z kluczowymi partnerami – jeden z podstawowych filarów bezpieczeństwa Polski. Polska aktywnie angażuje się w wojskowe działania w ramach WPBiO. Bierzemy udział w projektach w obszarze rozwoju zdolności obronnych, wydzielamy siły do Grup Bojowych i uczestniczymy w operacjach Unii. Więcej informacji.
 • Zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce
  Stosunki polsko-amerykańskie mają znaczący wpływ na system bezpieczeństwa wschodniej fanki NATO. Przerzucone do Polski pododdziały Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej i Brygady Lotnictwa Bojowego oraz budowana w Redzikowie instalacja systemu obrony przeciwrakietowej to tylko niektóre przykłady trwałości transatlantyckich więzi sojuszniczych. Więcej informacji.
  04
  Zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce
Misje Wojska Polskiego
 • PKW AFGANISTAN (RSM)
 • PKW RUMUNIA (TFP)
 • PKW KOSOWO (KFOR)
 • PKW SOFIA (EU SOPHIA)
 • PKW ORLIK
 • PKW EUTM RCA