Integrujemy się z sojusznikami

Integrujemy się z sojusznikami

Autor zdjęcia: st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek
 • 01
  Współpraca w ramach NATO
  Współpraca w ramach NATO
  Już od 20 lat Wojsko Polskie jest aktywne w tworzeniu struktur bezpieczeństwa NATO i uczestniczy w misjach wojskowych tej organizacji. Dołączenie Polski do grona państw Sojuszu stało się początkiem profesjonalizacji i modernizacji sił zbrojnych. Wojsko Polskie wnosi wymierny wkład w inicjatywy NATO takie jak: wzmocniona Wysunięta Obecność na wschodniej i południowej flance, czyli eFP (ang. enhanced Forward Presence) i dostosowana Wysuniętą Obecność, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence).
 • Kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach ONZ
  Polska jako członek założyciel ONZ już od ponad pół wieku uczestniczy w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przywracania i utrzymania pokoju. Jednostki Wojska Polskiego uczestniczyły w operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych już od  1973 roku. W ostatnich latach nastąpiło znaczące ograniczenie polskiego zaangażowania w operacje ONZ (głównie z uwagi na udział w operacjach UE i NATO). Niemniej nasz kraj współuczestniczy w rozwoju koncepcji Systemu Szybkiego Rozmieszczenia Sił NZ (UNSAS) oraz pozostaje w gotowości do wydzielenia na potrzeby operacji pokojowych batalionu zmechanizowanego i 30 obserwatorów.
  02
  Kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach ONZ
 • 03
  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej
  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej
  Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r. Zaangażowanie w unijną Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) stanowi – obok członkostwa w NATO i współpracy z kluczowymi partnerami – jeden z podstawowych filarów bezpieczeństwa Polski. Polska aktywnie angażuje się w wojskowe działania w ramach WPBiO. Bierzemy udział w projektach w obszarze rozwoju zdolności obronnych, wydzielamy siły do Grup Bojowych i uczestniczymy w operacjach Unii.
Misje Wojska Polskiego
 • PKW AFGANISTAN (RSM)
 • PKW RUMUNIA (TFP)
 • PKW KOSOWO (KFOR)
 • PKW SOFIA (EU SOPHIA)
 • PKW ORLIK
 • PKW EUTM RCA