Wojska Specjalne
Siła synergii

Wojska Specjalne

Najtrudniejsze zadania to ich specjalność
Wojska Specjalne prowadzą operacje specjalne zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania prowadzone samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych mogą mieć znaczenie operacyjne lub strategiczne. Tworzą moduły zadaniowe, w których skład wchodzą wyselekcjonowani, wyszkoleni i wyposażeni żołnierze, przygotowani do realizacji działań w warunkach najwyższego ryzyka, zwani komandosami.
 • Jednostka jest przeznaczona do prowadzenia pełnego zakresu aktywności wojskowej wchodzącej w skład operacji specjalnych. Operacje te mogą być prowadzone na lądzie oraz wodach śródlądowych w okresie pokoju, kryzysu lub wojny. Zasadniczymi rodzajami tych operacji są akcje bezpośrednie, rozpoznanie specjalne i wsparcie wojskowe. Jednostka może prowadzić je samodzielnie lub w ramach kampanii narodowych i sojuszniczych.
  zobacz więcej
 • Od początku istnienia, w GROM kładziono nacisk nie tylko na siłę fizyczną i ponadprzeciętną sprawność żołnierzy, ale przede wszystkim na zgranie zespołu, tworzenie koleżeńskich więzi i budowanie wzajemnego zaufania. Proces szkolenia rozpoczyna się od kursu podstawowego, wielomiesięcznego szkolenia z taktyki działań specjalnych i przeciwterrorystycznych. zobacz więcej
  02
  Jednostka Wojskowa GROM
 • JW AGAT została sformowana 1 lipca 2011 roku, w garnizonie Gliwice, na bazie rozwiązanego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej. AGAT to jednostka szturmowa, przeznaczona do wykonywania akcji bezpośrednich w ugrupowaniu i na tyłach przeciwnika.
  zobacz więcej
 • Jednostka Wojskowa NIL została powołana do realizacji zadań wsparcia informacyjnego, dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego operacji specjalnych prowadzonych przez Wojska Specjalne w kraju oraz poza jego granicami, w układzie narodowym i sojuszniczym.
  zobacz więcej
  04
  Jednostka Wojskowa NIL
 • Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego to jednostka specjalna płetwonurków bojowych. Głowną domeną działań jednostki jest środowisko morskie. zobacz więcej
 • Powietrzna Jednostka Operacji Specjalnych
  Sformowana na bazie 7 Eskadry Działań Specjalnych jednostka specjalizuje się w lotniczym wsparciu jednostek Wojsk Specjalnych. Do głównych zadań jednostki należy zabezpieczenie działań jednostek Wojsk Specjalnych zarówno na terenie kraju jak i poza granicami. Piloci jednostki są szkoleni między innymi do wykonywania lotów w najtrudniejszych warunkach.
  06
  Powietrzna Jednostka Operacji Specjalnych