Polski Kontyngent Wojskowy w Rumunii w ramach tailored Forward Presence

Autor zdjęcia: sierż. P. Cieliński

Polski Kontyngent Wojskowy w Rumunii w ramach tailored Forward Presence

Decyzja o Dopasowanej Wysuniętej Obecności, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence) została podjęta podczas szczytu NATO w Warszawie. Jest ona ukierunkowana na zwiększenie potencjału obrony i odstraszania NATO na południowej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wzmacniając bezpieczeństwo Rumunii, wzmacniamy bezpieczeństwo wschodniej i południowej flanki NATO i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszystkie działania, tak Sojuszu jak i jego poszczególnych członków mają charakter defensywny i odstraszający. Są wynikiem adaptacji NATO do aktualnych wyzwań bezpieczeństwa.

Polska jest również „dawcą” bezpieczeństwa, a nie tylko jego „biorcą”. W ramach inicjatywy wzmacniania wschodniej flanki NATO Polska jest jedynym państwem, które zarówno przyjmuje batalionową grupę bojową na swoim terytorium, ale także wspomaga pododdziały NATO w Rumunii.

Polska zadeklarowała wydzielenie pododdziałów do misji rotacyjnie.