System emerytalno-rentowy w Siłach Zbrojnych RP

Autor zdjęcia: CO MON

Zadania wojskowych biur emerytalnych

Wojskowy system emerytalny działa w oparciu o 15 wojskowych biur emerytalnych, które powołane zostały do życia rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1990 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 186).
 
Wojskowe Biura Emerytalne podlegają Ministrowi Obrony Narodowej, a zgodnie z decyzją Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz. 198) są bezpośrednio podporządkowane Sekretarzowi Stanu w MON za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON (DSS MON).
 
ZADANIA WOJSKOWYCH BIUR EMERYTALNYCH
 
1. Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego oraz wysokości i wypłaty tych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin;
 
2.  Ustalanie prawa do wysokości i wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
 
3.  Wypłata uposażenia dla sędziów sądów wojskowych i prokuratorów wojskowych w stanie spoczynku jednostek organizacyjnych prokuratury oraz uposażeń rodzinnych członków ich rodzin;
 
4.  Przyznanie pomocy finansowej w ramach funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych;
 
5.  Wypłata pomocy finansowej na naukę oraz zapomóg dla weteranów działań poza granicami państwa;
 
6. Zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrotu kosztów urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju.

Zasięg terytorialny WBE

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 r., poz. 194 ze zm.):

1.  właściwość wojskowego organu emerytalnego ustala się według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego,

2. w przypadku gdy członkowie rodziny zamieszkują na terenie działania dwóch lub więcej wojskowych organów emerytalnych, właściwy do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia jest wojskowy organ emerytalny, na którego terenie działania zamieszkuje małżonek żołnierza, a w razie jego braku - najstarsze dziecko uprawnione do zaopatrzenia,

3. wojskowym organem emerytalnym właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia w stosunku do osób przebywających na stałe za granicą jest dyrektor WBE w Warszawie.

ZASIĘG TERYTORIALNY

Siedziby i terytorialny zasięg działania wojskowych organów emerytalnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 r., poz. 194 ze zm.).

SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA WOJSKOWYCH ORGANÓW EMERYTALNYCH

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 r., poz. 194 ze zm.):

1.   właściwość wojskowego organu emerytalnego ustala się według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego,

2.   w przypadku gdy członkowie rodziny zamieszkują na terenie działania dwóch lub więcej wojskowych organów emerytalnych, właściwy do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia jest wojskowy organ emerytalny, na którego terenie działania zamieszkuje małżonek żołnierza, a w razie jego braku - najstarsze dziecko uprawnione do zaopatrzenia,

3.   wojskowym organem emerytalnym właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego oraz wypłaty świadczeń z tytułu tego zaopatrzenia w stosunku do osób przebywających na stałe za granicą jest dyrektorWojskowego Biura Emerytalnego 
w Warszawie.


ZASIĘG TERYTORIALNY
Siedziby i terytorialny zasięg działania wojskowych organów emerytalnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r.  w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 r., poz. 194 ze zm.).
SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA WOJSKOWYCH ORGANÓW EMERYTALNYCH

Kontakt


Organ odpowiedzialny za monitorowanie i funkcjonowanie Wojskowych Biur Emerytalnych

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON


 

 

Adres:

 

Departament Spraw Socjalnych MON

 

Al. Niepodległości 218

 

00-911 Warszawa

 

tel. 261-874-604

 

fax 261-846-651

 

dss@mon.gov.pl

 


 

Departament Spraw Socjalnych MON

Wydział Emerytalny


 

 Naczelniktel. 261-874-033

 

tel. 261-874-642

 

tel. 261-874-416

 

tel. 261-874-272

 

tel. 261-874-284

 


WOJSKOWE BIURA EMERYTALNE

ADRESY - TELEFONY


 

UWAGA: numer telefonu należy wybierać bez numeru kierunkowego!

 

ADRES I ADRES E-MAIL

TELEFON/FAX

GODZINY PRZYJĘĆ

 

WBE Białystok

ul. Kawaleryjska 70 bl. 126

15-325 Białystok

wbebialystok@ron.mil.pl

 

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-398-436

Fax - 261-398-497

 

 

PONIEDZIAŁEK  8.00 – 17.30

WTOREK  8.00 – 15.00

ŚRODA  8.00 – 15.00

CZWARTEK  8.00 – 15.00

PIĄTEK – 8.00 – 15.00

 

 

WBE Bydgoszcz

ul. Zygmunta

Augusta 20

85-915 Bydgoszcz

wbebydgoszcz@ron.mil.pl 

wbebydgoszcz.wp.mil.pl

 

 


 

Sekretariat – tel. 261-415-110

Fax - 261- 415-111

 

PONIEDZIAŁEK  7.30 – 18.00

WTOREK  7.30 – 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK  7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

 

 

WBE Gdańsk

ul. Do Studzienki 47

80-227 Gdańsk

wbegdansk@ron.mil.pl 

wbegdansk.wp.mil.pl

 

 


 

Sekretariat – tel. 261-212-565

Fax - 261-212-520

 

PONIEDZIAŁEK  8.00 – 18.00

WTOREK  7.30 – 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK  7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

 

 

WBE Katowice

ul. Francuska 30

40-028 Katowice

wbekatowice@ron.mil.pl 

wbekatowice.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-124-444

Fax - 261-124-444

 

PONIEDZIAŁEK  7.30 – 18.00

WTOREK  7.30 – 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK  7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

 

 

WBE Kielce

ul. Wojska Polskiego 257

25-205 Kielce

wbekielce@ron.mil.pl

 

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-174-247

Fax - 261-174-246

 

PONIEDZIAŁEK  7.30 – 18.00

WTOREK  7.30 – 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK  7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

 

 

WBE Kraków

ul. Rakowicka 22

30-901 Kraków

wbekrakow@ron.mil.pl 

wbekrakow.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-131-832

Fax - 261-131-832

 

PONIEDZIAŁEK – 8.00 – 18.00

WTOREK – 8.00 – 15.00

ŚRODA  8.00 – 15.00

CZWARTEK  8.00 – 15.00

PIĄTEK – 8.00 – 15.00

 

 

WBE Lublin

ul. Spadochroniarzy 5A

20-043 Lublin

wbelublin@ron.mil.pl 

wbelublin.wp.mil.pl 

 

 

Sekretariat – tel. 261-183-390

Fax - 261-183-397

 

PONIEDZIAŁEK – 7.45 – 18.00

WTOREK  7.45 – 15.15

ŚRODA  7.45 – 15.15

CZWARTEK  7.45 – 15.15

PIĄTEK – 7.45 – 15.15

 

WBE Łódź

ul. Źródłowa 52

91-072 Łódź

wbelodz@ron.mil.pl 

wbelodz.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-444-367

Fax - 261-444-377

 

PONIEDZIAŁEK – 7.30 – 18.00

WTOREK – 7.30 – 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK -–7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

 

 

WBE Olsztyn

al.  Warszawska 96

10-702 Olsztyn

wbeolsztyn@ron.mil.pl

wbeolsztyn.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-321-529

Fax - 261-321-531

 

PONIEDZIAŁEK – 7.30 – 18.00

WTOREK – 7.30 – 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK – 7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

 

WBE Poznań

ul. Marcelińska 15a

61-716 Poznań

wbepoznan@ron.mil.pl 

wbepoznan.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-572-537

Fax - 261-577-062

 

PONIEDZIAŁEK  7.30 – 18.00

WTOREK  7.30 – 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK  7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

 

 

WBE Rzeszów

ul. Konopnickiej 5

35-959 Rzeszów

wberzeszow@ron.mil.pl 

 

 

Sekretariat – tel. 261-155-069

Fax - 261-155-069

 

PONIEDZIAŁEK – 7.30 – 17.00

WTOREK  7.30 – 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK  7.30 – 15.30

PIĄTEK – 7.30 – 15.30

 

 

WBE Szczecin

ul. Głowackiego 5

70-238 Szczecin

wbeszczecin@ron.mil.pl

wbeszczecin.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-452-479

Fax - 261-452-267

 

PONIEDZIAŁEK  8.00 – 18.00

WTOREK  8.00 – 15.15

ŚRODA  8.00 – 15.15

CZWARTEK  8.00 – 15.15

PIĄTEK – 8.00 – 15.15

 

 

WBE Warszawa

ul. Złota 5

00-909 Warszawa

wbewarszawa@ron.mil.pl 

wbewarszawa.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-879-210

Fax - 261-879-520

 

PONIEDZIAŁEK  9.00 – 15.00

WTOREK  9.00 – 14.30

ŚRODA  11.00 – 18.00

CZWARTEK  9.00 – 14.30

PIĄTEK – 9.00 – 14.30

 

 

WBE Wrocław

ul. Obornicka 128A

50-984 Wrocław

wbewroclaw@ron.mil.pl

wbewroclaw.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-656-912

Fax - 261-656-953

 

PONIEDZIAŁEK  8.00 – 17.45

WTOREK  8.00 – 14.30

ŚRODA  8.00 – 14.30

CZWARTEK  8.00 – 14.30

PIĄTEK – 8.00 – 14.30

 

 

WBE Zielona Góra

 ul. Strumykowa 13

65-101 Zielona Góra

wbezielonagora@ron.mil.pl

wbezielonagora.wp.mil.pl

 

 

 

Sekretariat – tel. 261-648-342

Fax - 261-648-391

 

PONIEDZIAŁEK – 8.00 – 17.00

WTOREK – 8.00 – 15.00

ŚRODA  8.00 – 15.00

CZWARTEK  8.00 – 15.00

PIĄTEK – 8.00 – 15.00

 

 

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 • Ustawa z dnia z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne.