Wojska Obrony Terytorialnej
Zawsze gOTowi

Wojska Obrony Terytorialnej

W gotowości do obrony lokalnych społeczności
Misją terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i zwalczanie ich oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Natomiast w czasie wojny będą wsparciem wojsk  operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią – siłą wiodącą.

"Wspaniała Dwunastka"

Sekcja lekkiej piechoty zwana „Wspaniałą Dwunastką” jest podstawowym elementem bojowym  Wojsk  Obrony Terytorialnej. To zespół dwunastu Terytorialsów, z których każdy specjalizuje się określonymi kompetencjami czyniąc sekcję kompleksową. „Wspaniała Dwunastka” jest strukturą optymalną  z punktu widzenia ciągłości procesu szkolenia, jest w niej bowiem miejsce na bardzo doświadczonych żołnierzy w swojej specjalności, jak i na tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z wojskiem. Sekcje łącza się w plutony, te zaś wchodzą w skład kompanii.
 • Dowódca sekcji
  01
  Dowódca sekcji

  Dowodzi sekcją. Odpowiada za wyszkolenie i kształtowanie ducha wśród podległych żołnierzy. Planuje oraz skutecznie kieruje działaniami bojowymi i ratowniczymi. Na jego wiedzy, doświadczeniu i zdolnościach przywódczych opiera się sprawne działanie sekcji

 • Zastępca dowódcy sekcji
  02
  Zastępca dowódcy sekcji
  Wspiera dowódcę podczas planowania i kierowania działaniami bojowymi i ratowniczymi. Jest autorytetem w dziedzinie wyszkolenia taktycznego i strzeleckiego. Koordynuje użycie wsparcia powietrznego. 
 • Starszy Radiotelefonista
  03
  Starszy Radiotelefonista
  Odpowiada za utrzymanie łączności wewnątrz sekcji, z przełożonym oraz z elementami wsparcia podczas działań bojowych. Do jego obowiązków należy między innymi ustalenie relacji łączności z formacjami biorącymi udział w akcjach ratowniczych. Odpowiada także za wyszkolenie „Wspaniałej Dwunastki” w zakresie użytkowania sprzętu teleinformatycznego.
 • Radiotelefonista
  04
  Radiotelefonista
  Jest odpowiedzialny za utrzymanie łączności podczas działań bojowych oraz udziału sekcji w akcjach ratowniczych. Utrzymuje w sprawności technicznej i przygotowuje do działania sprzęt teleinformatyczny i urządzenia elektroniczne będące na wyposażeniu sekcji. 
   
 • Starszy ratownik
  05
  Starszy ratownik
  W walce ratuje życie lub zdrowie członków sekcji, a często także innych rannych. W sytuacjach kryzysowych udziela pomocy medycznej poszkodowanym oraz wspiera działania cywilnego personelu medycznego. Dba o podwyższanie kwalifikacji i umiejętności medycznych „Wspaniałej Dwunastki”.
 • Ratownik
  06
  Ratownik
  Podobnie jak jego starszym kolegą ratuje życie lub zdrowie członków sekcji podczas działań bojowych. W sytuacjach kryzysowych udziela pomocy medycznej poszkodowanym oraz wspiera działania cywilnego personelu medycznego. Odpowiada za sprawność sprzętu medycznego sekcji i stan wyposażenia indywidualnego.
 • Celowniczy
  07
  Celowniczy
  Obsługując karabin maszynowy, decyduje o sile ognia sekcji. Bardzo często od niego zależy powodzenie misji. Jest autorytetem dla innych członków sekcji w zakresie wykorzystania uzbrojenia i amunicji. Jest znawcą budowy i działania broni będącej na wyposażeniu sekcji.
 • Strzelec
  08
  Strzelec
  Wspiera celowniczego podczas działań bojowych. Jest odpowiedzialny za wykrywanie i wskazywanie celów oraz korygowanie ognia karabinu maszynowego. Potrafi usuwać usterki i wykonuje podstawowe naprawy broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu sekcji.
 • Starszy strzelec wyborowy
  09
  Starszy strzelec wyborowy
  To „oczy i uszy” zespołu. Prowadzi działania rozpoznawcze i odpowiada za ubezpieczenie sekcji. Jest mistrzem maskowania i kamuflażu. Potrafi ogniem precyzyjnym wyeliminować z walki ważne cele przeciwnika. Współdziała z artylerią w zakresie naprowadzania ognia i oceny skutków jej użycia.
 • Strzelec wyborowy
  10
  Strzelec wyborowy
  Wspiera prowadzenie działań rozpoznawczych. W parze ze starszym strzelcem wyborowym ubezpieczają działanie sekcji. Zna doskonale teren, pełni rolę nawigatora. Utrzymuje w sprawności technicznej urządzenia i przyrządy optyczne i elektrooptyczne sekcji.
 • Starszy saper
  11
  Starszy saper
  Podczas działań bojowych odpowiada za profesjonalne przygotowanie infrastruktury lokalnej do obrony. Jest również pięścią sekcji. Obsługując granatnik przeciwpancerny potrafi skutecznie neutralizować pojazdy opancerzone przeciwnika lub umocnienia osłabiając jego potencjał i wolę walki. W czasie pokoju współpracuje z formacjami ratowniczymi. Uczestniczy w akcjach usuwania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych wykorzystując specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
 • Saper
  12
  Saper
  Współdziała ze starszym saperem podczas prowadzenia działań bojowych i ratowniczych. Wspiera go w obsłudze granatnika przeciwpancernego. Jest ekspertem w dziedzinie wykorzystania materiałów wybuchowych i przygotowania zapór inżynieryjnych. Odpowiada za sprawdzenie oraz przygotowanie sprzętu inżynieryjno-saperskiego i ratowniczego. Posiada wiedzę z zakresu znajomości infrastruktury krytycznej i drogowo-mostowej.