Specjalności, stanowiska i funkcje wojskowe

Żołnierza zawodowego zalicza się do określonego korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej. W ramach danej specjalności, czy zajmowanego stanowiska służbowego może pełnić również poszczególne funkcje.
Żołnierz zawodowy może być przeniesiony do innego korpusu osobowego, innej grupy osobowej lub innej specjalności wojskowej przez organ właściwy do wyznaczenia go na stanowisko służbowe, decyzją o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.
 • Dowódca drużyny
  Dowódca drużyny
  Dowódca drużyny jest niezwykle odpowiedzialnym stanowiskiem. To on jest najbliżej żołnierzy na pierwszej linii walki. Jest pierwszym dowódcą na najniższym, ale jednym z najważniejszych poziomów dowodzenia. Każdego dnia służby możesz wykazać się wiedzą ogólnowojskową jednocześnie zdobywając nowe doświadczenia. Jako dowódca kształtujesz swoje cechy przywódcze, których wcześniej mogłeś nawet nie dostrzegać.
 • Strzelec wyborowy
  Strzelec wyborowy
  Najlepsi strzelcy, osoby opanowane, o żelaznej psychice i kondycji mają szansę na zdobycie tej elitarnej specjalności. W szkole „duchów”, jak określa się kurs strzelców wyborowych, nauczysz się perfekcyjnego maskowania i obsługi broni, zasad przetrwania we wrogim terenie, skrytego przemieszczania się by odnaleźć cel niewykryty i oddać celny strzał.
 • Kierowca Kołowego Transportera Opancerzonego
  Kierowca Kołowego Transportera Opancerzonego
  Jako kierowca nauczysz się perfekcyjnej jazdy w każdym rodzaju terenu, w każdych warunkach pogodowych. Opanujesz jazdę w nocy z użyciem noktowizora. Będziesz odpowiedzialny za obsługę własnego pojazdu i utrzymywanie go w stałej gotowości do działania. Przy pojeździe zawsze pojawisz się pierwszy, po wykonaniu zadania bojowego lub misji natychmiast tankujesz szykując maszynę na kolejny wyjazd. Twoje zadanie to bezpiecznie przetransportować drużynę piechoty we wskazane miejsce i zabrać wszystkich po realizacji zadania.
 • Specjalność spadochronowa
  Specjalność spadochronowa
  Jest przeznaczona dla żołnierzy, którzy pełnią służbę w jednostkach desantowo-szturmowych. Szkolenie obejmuje m. in. wykonywanie skoków spadochronowych w różnych warunkach (w dzień, w nocy) i zamiarem wykonywania różnego rodzaju zadań (skoki z bronią, zasobnikiem, na tyły przeciwnika, itp.). Służba w tej specjaloności umożliwia zdobycie tytułu skoczka spadochronowego oraz uczy odpowiedzialności za innych i powierzony sprzęt.
 • Kawaleria powietrzna
  Kawaleria powietrzna
  Służba na stanowiskach służbowych w tej spejalności to przede wszystkim współdziałanie ze statkami powietrznymi i nauka technik desantowania się rożnymi sposobami (m. in. z przyziemienia, z wykorzystaniem szybkiej liny tzw. FAST ROPE, czy lin alpinistycznych). Specyfika zadań w ramach specjalności wiąże się również z wykonywaniem skoków spadochronowych. Nabywane w toku szkolenia umiejętności umożliwiają żołnierzom kawalerii powietrznej skryte i szybkie dotarcie w trudnodostępne rejony, co pozwala uzyskać przewagę nad potencjalnym przeciwnikiem.
 • Grupa rakietowa i artylerii – specjalność ogólna
  Grupa rakietowa i artylerii – specjalność ogólna
  Przeznaczona jest dla oficerów dowodzących pododdziałami artylerii. Skuteczne kierowanie ludźmi obsługującymi technikę bojową, zadającą ciosy na odległości dziesiątek kilometrów wymaga charyzmy, precyzji i dużej wiedzy technicznej, która umożliwi umiejętne wykorzystanie walorów pododdziału.
 • Specjalność Zmechanizowana
  Specjalność Zmechanizowana
  Dowódca pododdziału to lider odpowiadający za przygotowanie swoich żołnierzy do realizacji zadań bojowych. Musi cechować się dużą wiedzą, charyzmą, szybko podejmować decyzje i dbać o swoich żołnierzy. Jego zadanie to wyszkolenie, zgranie zespołu i skuteczne dowodzenie w taki sposób, żeby szybko i bezpiecznie wykonać każde zadanie.
 • Specjalność wartownicza
  Specjalność wartownicza
  Żołnierze specjalności wartowniczej realizują zadania związane z ochroną obiektów, osób i mienia. Wartownicy stale doskonalą umiejętności strzeleckie, techniki obwezwdładniające i walki wręcz. Służba wartownicza to wykonywanie zadania bojowego w czasie pokoju. Jako wartownik masz okazję sprawdzić się w różnych, często ekstremalnych warunkach, a także kształtujesz charakter, dyscyplinę i tężyznę fizyczną. Doświadczenia zdobyte na stanowisku mogą być przydatne również na rynku cywilnym.
 • Zwiadowca – radiotelefonista
  Zwiadowca – radiotelefonista
  To jego działania decydują o skuteczności rozpoznania. Brak przekazanej informacji do przełożonego o podciągnięciu odwodu pancernego, czy lokalizacji dywizjonu rakietowego przeciwnika może zaważyć o losach walki. Zwiadowcy – radiotelefoniści odpowiadają za szybkie meldowanie z pola walki, ale także uczestniczą w procedurze precyzyjnego wskazywania celów dla środków rażenia i oceny skutków ich uderzeń. Wybierając tę specjalność zostaniesz przeszkolony z obsługi radiostacji UKF, KF oraz satelitarnych. Doszkolisz język angielski, który umożliwia nawiązanie łączności z wojskami sojuszniczymi.
 • Informatyk
  Informatyk

  Żołnierze takich specjalności jak m. in. kryptologia, systemy informatyczne, sieci teleinformatyczne, którzy mają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi. Posiadają jednocześnie techniczne przygotowanie między innymi w zakresie modelowania danych, bezpieczeństwa informacji, architektury systemów komputerowych, inżynierii oprogramowania, systemów wbudowanych, symulacji komputerowej, projektowania portali internetowych, automatyki, grafiki komputerowej, komunikacji człowiek – komputer, AI oraz baz danych. Są również ekspertami w dziedzinie kryptologii, statystyki, analizy matematycznej  czy algebry liniowej.

 • Strzelec - kierowca
  Strzelec - kierowca
  Kierowca to jedno z najpopularniejszych stanowisk służbowych w Wojsku Polskim. Każdego dnia kierowcy udowadniają, że bez nich żadna jednostka wojskowa czy pododdział nie są w stanie normalnie funkcjonować bez nich. Kierowca odpowiada nie tylko za swój pojazd i swoje życie, ale również za innych pasażerów danego pojazdu, co czyni to stanowisko bardzo odpowiedzialnym. Jako kierowca pojazdów wojskowych stale podnosisz swoje umiejętności, stajesz się lepszym i pewniejszym kierowcą, a zdolności te wykorzystasz również podczas podróżowania w życiu codziennym.
 • Dowódca patrolu saperskiego
  Dowódca patrolu saperskiego
  Żołnierza w tej specjalności, w szczególności zaś dowódcę patrolu saperskiego charakteryzuje opanowanie i profesjonalizm, które pozwalają mu na podejmowanie decyzji dotyczących oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych, niewybuchów czy niewypałów. Jego rola sprowadza się m. in. do określenia obszaru strefy niebezpiecznej oraz wnioskowania o ewakuację ludności. To dowódca patrolu decyduje o wyznaczeniu sił i środków niezbędnych do właściwego i bezpiecznego wykonania zadania.
 • Szef Taktycznego Zespołu Kontroli Obszaru Powietrznego
  Szef Taktycznego Zespołu Kontroli Obszaru Powietrznego
  Pozyskanie samolotów wielozadaniowych F-16 wymusiło stworzenie w Wojsku Polskim Taktycznych Zespółów Kontroli Obszaru Powietrznego. Szef zespołu dowodzi tym elementem. Wykorzystuje przy tym najnowsze systemy łączności. Dodatkowo naprowadza statki powietrzne na cele naziemne oraz doradza wspieranemu dowódcy naziemnemu w zakresie optymalnego ich wykorzystania.
 • Celowniczy AHS Krab
  Celowniczy AHS Krab
  Obsługa działonu to 5 osób, a jedną z nich jest celowniczy. Wykonuje on wszystkie czynności związane ze skierowaniem lufy haubicy w kierunku do celu. Praca na przyrządach celowniczych wymaga ogromnej precyzji i skupienia - to dzięki jego wyszkoleniu i dokładności ogień jest skuteczny.
 • Operator - kierowca koparki
  Operator - kierowca koparki
  Jako kierowca – operator koparki nauczysz się czynności związanych z przygotowaniem pojazdu do pracy, oraz jej  obsługi i eksploatacji. Będziesz odpowiedzialny za realizacje czynności związanych z przygotowaniem wskazanego przez przełożonego terenu poprzez wykorzystanie prac ziemnych i fortyfikacyjnych z wykorzystaniem koparki. Przyswoisz wiele dodatkowych umiejętności jak: planowanie działań, współpraca w zespole i prowadzenie pojazdów w trudnych warunkach atmosferycznych i pogodowych.
 • Rachmistrz
  Rachmistrz
  To mistrz wojskowych obliczeń. Do jego obowiązków należy praca na przyrządzie kierowania ogniem, kalkulatorze artyleryjskim, przyrządzie do wstrzeliwania. To on określa poprawki na meteorologiczne i balistyczne warunki strzelania, nastawy do strzelania oraz oblicza poprawki podczas wstrzeliwania celu. Sprawdza przyrządy oraz poprawność określania nastaw do strzelania. Dzięki niemu ogień artylerii jest skuteczny.
 • Pontonier
  Pontonier
  Zanim czołgi, transportery oraz inne pojazdy mechaniczne wjadą na most pontonowy żołnierze wojsk inżynieryjnych muszą wykonać mrówczą pracę związaną z jego montażem. Zadanie to wykonują pontonierzy. Niewidoczni w czasie działań bojowych, są niezbędni do tego aby zapewnić sprawne pokonanie przeszkody wodnej przez wojska operacyjne. Ich praca polega na przygotowaniu, rozpiętrzeniu, wodowaniu oraz łączeniu bloków pontonowych i brzegowych w konstrukcję umożliwiającą przejazd ciężkiego sprzętu wojskowego.
 • Starszy operator Ruchomego Węzła Łączności
  Starszy operator Ruchomego Węzła Łączności
  Starszy operator Ruchomego Węzła Łączności, czyli mobilnego centrum telekomunikacyjnego integrującego w sobie sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej, wchodzi w skład obsługi aparatowni w plutonie aparatowni. Jest specjalistą w zakresie łączności teleinformatycznej. Posiada wiedzę z zakresu tworzenia sieci LAN, obsługi radiolinii oraz programowania i obsługi cyfrowych aparatów telefonicznych. Potrafi konfigurować łączność na dużych odległościach oraz zna zasady maskowania sprzętu podczas rozwinięcia RWŁC na otwartym terenie.
 • Operator przeciwpancernych pocisków kierowanych
  Operator przeciwpancernych pocisków kierowanych
  Stanowiska w tej specjalności stwarzają możliwość pracy na najowocześniejszym sprzęcie w Wojsku Polskim. Żołnierz tej specjalności realizuje przedsięwzięcia i czynności obsługowe zestawu przeciwpancernych pocisków kierowanych podczas realizacji zadania zwalczania środków opancerzonych przeciwnika. Operator tego rodzaju uzbrojenia to stabilna i satysfakcjonująca praca, przy jednoczesnym rozwoju zainteresowań w obszarze nowoczesnej techniki wojskowej. Jest to również niepowtarzalna okazja do poznania technologii niedostępnych w środowisku cywilnym.
 • Ratownik medyczny
  Ratownik medyczny
  Ratownik posiada stosowne uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Na polu walki udziela pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zapewnia opiekę medyczną podczas ich transportu. Obsługuje medyczny sprzęt ratunkowy będący na wyposażeniu pojazdów sanitarnych i wojskowych placówek medycznych. Ratownik medyczny to osoba z powołaniem do niesienia pomocy innym. Specjalistyczna wiedza i umiejętności ratownika deycują o zdrowiu lub życiu żołnierzy.
 • Dowódca sekcji zabezpieczenia desantowania
  Dowódca sekcji zabezpieczenia desantowania
  To doświadczony instruktor spadochronowy, którego głównym zadaniem jest między wybór dogodnego zrzutowiska oraz przyjęcie zrzutu zarówno osobowego, jak i tary desantowej. W trakcie desantowania prowadzi korespondencję radiową z załogą statku powietrznego i wprowadza korekty zapewniające celne wykonanie zrzutu.
 • Działonowy
  Działonowy
  Żołnierz w tej specjalności wykonuje zadania ogniowe w składzie załogi czołgu. Jego zadaniem jest zwalczać cele oraz przeciwnika na współczesnym polu walki przy użyciu uzbrojenia pokładowego wozu bojowego wspomaganego przez wyspecjalizowany system kierowania ogniem oraz dzienno – nocne przyrządy celownicze. Ponadto, musi cechować go wysoka znajomość własnego sprzętu oraz pewność siebie i świetny refleks.
 • Nurek - miner
  Nurek - miner
  Nurkowie i płetwonurkowie przechodzą szkolenie w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni. W tej specjalności zdobędziesz wiedzę na ten temat zasad nurkowania, funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznasz do perfekcji obsługę i eksploatację sprzętu nurkowego. Nauczysz się prowadzenia działań inżynieryjnych pod wodą. Do Twoich zadań należeć będzie prowadzenie rozpoznania i wykonywanie robót podwodnych w zespole doświadczonych nurków.
 • Dowódca okrętu
  Dowódca okrętu
  To specjalność pokładowa przeznaczona dla oficerów Marynarki Wojennej - ekspertów w dziedzinie taktyki działań na morzu oraz dowodzenia i zarządzania okrętem. Posiadanie tej specjalności umożliwia służbę na każdym okręcie nawodnym wchodzącym w skład naszej floty.
 • Eksploatacja urządzeń hydroakustycznych
  Eksploatacja urządzeń hydroakustycznych
  To specjalność związana z namierzaniem i zwalczaniem okrętów podwodnych. Zostaniesz przygotowany do praktycznej obsługi i eksploatacji okrętowych stacji hydrolokacyjnych oraz bezbłędnego rozpoznawania wykrytych obiektów. Marynarze w tej specjalności służą na okrętach nawodnych i podwodnych, czyli jednostkach bojowych posiadających wyposażenie i środki do działań z zakresu ZOP (Zwalczania Okrętów Podwodnych).
 • Sygnalista
  Sygnalista
  Zadaniem sygnalisty jest nawiązywanie i utrzymywanie łączności wzrokowej z innymi okrętami, jak również nadawanie sygnałów świetlnych kodem Morse'a i komunikowanie się za pomocą flag sygnałowych przy użyciu tzw. SEMAFORA. Jest to szczególnie ważna funkcja podczas operacji, w których obowiązuje cisza radiowa. Marynarze szkolą się w tej specjalności w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
 • Dowódca działu okrętowego artyleryjskiego i broni podwodnej
  Dowódca działu okrętowego artyleryjskiego i broni podwodnej
  To specjalność przeznaczona dla oficerów Marynarki Wojennej. Dowódca działu odpowiedzialny jest za szkolenie obsady działu oraz użycie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Do jego zadań należy utrzymanie oraz prawidłowe użycie uzbrojenia a także należyte przygotowanie działu do wyjścia na morze i do walki. Podczas szkolenia na morzu kieruje użyciem uzbrojenia podczas strzelań artyleryjskich oraz zadań broni podwodnej.
 • Operator przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego
  Operator przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego
  Operator przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego to zadaniowiec, skupiony na najlepszym wykorzystaniu potencjału lekkiego pocisku rakietowego, przeznaczonego do zwalczania wzrokowo obserwowalnych celów powietrznych. Nauczysz się indywidualnego i samodzielnego działania oraz funkcjonowania w zespole operatorów. Poznasz budowę i zasady działania nowoczesnej techniki wojskowej w oparciu o symulatory oraz w realnym strzelaniu bojowym.
 • Pilot śmigłowca
  Pilot śmigłowca
  W polskiej armii wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych posiadają śmigłowce, począwszy od maszyn transportowych, poprzez wyspecjalizowane maszyny ratownicze, zwalczania okrętów podwodnych czy opancerzone śmigłowce szturmowe. Możesz zostać pilotem jednej z nich, nauczyć się sztuki perfekcyjnego pilotażu i dołączyć do lotniczej elity. Kawaleria powietrzna oraz jednostki śmigłowców bojowych, albo szkolnych czekają.
 • Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa
  Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa

  To żołnierz Sił Powietrznych, który służy w składzie pododdziałów lądowych. Jego zadaniem jest precyzyjne naprowadzenie lotnictwa na cele naziemne za pomocą nowoczesnych urządzeń określania i wskazywania pozycji oraz zaawansowanych środków łączności. Poza obsługą specjalistyczną sprzętu i wiedzą z zakresu naprowadzania musi posiąść wszystkie umiejętności żołnierza wojsk lądowych, zasady maskowania i przetrwania w trudnych warunkach.

 • Nawigator statku powietrznego
  Nawigator statku powietrznego
  Specjalność polegająca na bezpiecznym prowadzeniu statku powietrznego po nakazanej trasie. Nawigator ustala pozycję geograficzną samolotu, określa i utrzymuje nawigacyjne parametry lotu (kurs, wysokość, prędkość) przy wykorzystaniu różnych uzupełniających się urządzeń, m.in. nawigacji satelitarnej, bezwładnościowej, wzrokowej i radionawigacyjnej. To specjalność niezbędna do prowadzenia statku powietrznego po nakazanej trasie w wyznaczonym czasie do punktu docelowego. Nawigator potrafi także obsługiwać specjalistyczne wyposażenie śmigłowca, np. urządzenia do wykrywania okrętów podwodnych lub dźwigi do podnoszenia rozbitków. Praca dla osób uważnych, mających zdolność długotrwałej koncentracji i sprawnych fizycznie.
 • Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego
  Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego
  Piloci w tej specjalności to lotnicza elita. Przez wiele lat uczą się pilotowania oraz prowadzenia zadań bojowych w powietrzu. Opanowują techniki prowadzenia walki powietrznej, wsparcia jednostek lądowych i morskich precyzyjnymi atakami z użyciem kierowanych systemów uzbrojenia, rozpoznania i patrolowania przestrzeni powietrznej. Spędzają rocznie setki godzin za sterami maszyn bojowych oraz w kabinach symulatorów. W Siłach Powietrznych piloci mają do dyspozycji najnowocześniejsze wersje samolotów F-16 oraz MIG-29 i Su-22. Dowiedz się, jak spełnić swoje marzenie!
 • Kontroler ruchu lotniczego
  Kontroler ruchu lotniczego
  Kontroler ruchu lotniczego to żołnierz, do którego obowiązków należy obserwowanie i kontrola ruchu lotniczego odbywającego się na lotnisku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Odpowiada on za zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy statkami powietrznymi oraz przekazywanie załogom niezbędnych informacji i wskazówek. To jeden z najbardziej wymagających zawodów. Kandydatów powinna cechować wyobraźnia przestrzenna, wysoka odporność na stres czy umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 • Technik pokładowy
  Technik pokładowy
  Jako technik pokładowy będziesz monitorował pracę poszczególnych podzespołów samolotu C-130E Hercules z fotela znajdującego się w kokpicie największego samolotu transportowego w Polskich Siłach Zbrojnych. Podczas lotu musisz wykazać się skupieniem i uważnością oraz doskonałą wiedzą dotyczącą budowy maszyny, gdyż będziesz odpowiedzialny za usuwanie awarii oraz wykonanie podstawowych napraw z dala od własnego naziemnego zaplecza technicznego.
 • Technik samolotu wielozadaniowego
  Technik samolotu wielozadaniowego
  Jest to żołnierz z wykształceniem technicznym i z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Dba o sprawność techniczną samolotów wielozadaniowych F-16 oraz wykonuje bieżące obsługi statku powietrznego. Jego zadaniem jest nie tylko właściwe przygotowanie samolotu do lotów, ale również wykrywanie i usuwanie wszelkich niesprawności bezpośrednio przed wykonywaniem zadań w powietrzu przez pilotów.
 • Snajper
  Snajper
  Do tej specjalności trafiają ludzie po kilku latach służby w sekcji szturmowej. Opanowany, cierpliwy – najlepszy z najlepszych. Snajperami zostają przeważnie ludzie spokojni, o nieco łagodniejszym niż inni temperamencie. To żołnierze, którzy nie działają w oderwaniu od reszty operatorów. Są częścią starannie zaplanowanej operacji.
 • Obsada łodzi bojowej
  Obsada łodzi bojowej
  Stanowi integralny element wsparcia bojowego operatorów grup szturmowych. Stosują techniki przerzutu wodnego wojsk, są w gotowości do wsparcia ogniowego w przypadku kontaktu z przeciwnikiem. Zdolności ekspedycyjne umożliwiają operowanie na otwartym morzu w każdym zakątku ziemi.
 • Nurek bojowy
  Nurek bojowy
  Jest zdolny do wykonywania zadań specjalnych o różnorodnym charakterze. W tym celu wykorzystuje bojowy sprzęt nurkowy (o obiegach zamkniętych lub otwartych), wykonuje podwodne i nawodne prace minerskie, unieszkodliwia miny, prowadzi rozpoznanie i bojowe działania na lądzie, a także działania antyterrorystyczne.
 • Operator – Przewodnik Psa Bojowego w Grupie Wsparcia
  Operator – Przewodnik Psa Bojowego w Grupie Wsparcia
  Doświadczony operator – żołnierz, który wykazuje chęć współpracy z psem ma szansę pełnić funkcję przewodnika psa bojowego. Głównym zadaniem przewodnika jest wyszkolenie oraz przygotowanie psa do wsparcia grupy specjalnej podczas prowadzenia operacji specjalnej w dzień i nocy. Doświadczony operator – żołnierz, który wykazuje chęć współpracy z psem ma szansę pełnić funkcję przewodnika psa bojowego. Głównym zadaniem przewodnika jest wyszkolenie oraz przygotowanie psa do wsparcia grupy specjalnej podczas prowadzenia operacji specjalnej w dzień i nocy.
 • Operator – Grupy Specjalnej o profilu HALO-HAHO
  Operator – Grupy Specjalnej o profilu HALO-HAHO
  Jest operatorem Grupy Specjalnej która jest wyposażona i przeszkolona do wykonywania skoków z dużych wysokości wymagających użycia tlenu. Większość takich skoków wykonuje się w nocy ponieważ operatorzy grupy muszą dotrzeć w rejon działanie w sposób skryty, szkolenie zawiera elementy nawigacji oraz wymaga użycie sprzętu specjalistycznego i specjalnej odzieży pozwalającej operować w niskich temperaturach na dużych wysokościach oraz nawigowania podczas braku widoczności ziemi np. ponad chmurami.
 • Pirotechnik
  Pirotechnik
  W miejscu działań zawsze jest jako pierwszy, to on sprawdza teren i jest gwarancją bezpieczeństwa dla operatorów. Pirotechnik to żołnierz odporny na stres, niezwykle opanowany i spostrzegawczy. Jego głównym zadaniem jest wspieranie zespołów bojowych podczas działań. Musi być zawsze obecny przy żołnierzach przygotowujących się do akcji. To ekspert od ładunków i materiałów wybuchowych, odpowiedzialny jest za identyfikację oraz neutralizację tego rodzaju zagrożenia.
 • Operator
  Operator
  Droga do służby w zespole bojowym jest tylko dla najbardziej zdeterminowanych i cierpliwych. Kandydat musi być ponadprzeciętnie sprawny, niezwykle opanowany, a przede wszystkim musi umieć działać w sytuacjach stresowych. Zadania stawiane przed operatorem w kraju i poza jego granicami są zawsze obarczone wysokim ryzykiem, wymagają od niego koncentracji oraz utrzymania formy i wyszkolenia na najwyższym poziomie. Kandydat na operatora musi być zdolny przetrwać w izolacji, ale także musi umieć działać w zespole.
 • Lądowe działania specjalne
  Lądowe działania specjalne
  Operatorzy tej podstawowej specjalności Wojsk Specjalnych realizują zadania w ramach Grup Szturmowych, w zakresie wykonywania zadań bojowych w ramach prowadzonych działań specjalnych w głównej mierze na lądzie. Wyznaczenie na te stanowiska wymaga ukończenia kwalifikacji wstępnych, selekcji szczegółowej oraz długotrwałego i wymagającego kursu szkolenia bazowego. Są zdolni do przerzutu poprzez desantowanie i posiadają szeroką znajomość zasad taktyki działań specjalnych oraz praktyczne umiejętności posługiwania się uzbrojeniem i wyposażeniem będącym na wyposażeniu Wojsk Specjalnych.
 • Obsługa Bezzałogowych Systemów Rozpoznawczych
  Obsługa Bezzałogowych Systemów Rozpoznawczych
  Operator bezzałogowego statku powietrznego (BSP) Wojsk Specjalnych realizuje zadania z zakresu prowadzenia rozpoznania obrazowego wyznaczonego rejonu działania. Działania operatora BSP są wykorzystywane zarówno w prowadzeniu przez pododdziały działań bojowych jak i również w akcjach ratowniczych. Żołnierz musi wszechstronnie znać sprzęt do prowadzenia rozpoznania specjalnego, będący na wyposażeniu sekcji.

"Wspaniała Dwunastka"

Sekcja lekkiej piechoty zwana „Wspaniałą Dwunastką” jest podstawowym elementem bojowym  Wojsk  Obrony Terytorialnej. To zespół dwunastu Terytorialsów, z których każdy specjalizuje się określonymi kompetencjami czyniąc sekcję kompleksową.
 • Dowódca sekcji
  01
  Dowódca sekcji
  Dowodzi sekcją. Odpowiada za wyszkolenie i kształtowanie ducha wśród podległych żołnierzy. Planuje oraz skutecznie kieruje działaniami bojowymi i ratowniczymi. Na jego wiedzy, doświadczeniu i zdolnościach przywódczych opiera się sprawne działanie sekcji.
 • Zastępca dowódcy sekcji
  02
  Zastępca dowódcy sekcji
  Wspiera dowódcę podczas planowania i kierowania działaniami bojowymi i ratowniczymi. Jest autorytetem w dziedzinie wyszkolenia taktycznego i strzeleckiego. Koordynuje użycie wsparcia powietrznego.
 • Starszy radiotelefonista
  03
  Starszy radiotelefonista
  Odpowiada za utrzymanie łączności wewnątrz sekcji, z przełożonym oraz z elementami wsparcia podczas działań bojowych. Do jego obowiązków należy między innymi ustalenie relacji łączności z formacjami biorącymi udział w akcjach ratowniczych. Odpowiada także za wyszkolenie „Wspaniałej Dwunastki” w zakresie użytkowania sprzętu teleinformatycznego.
 • Radiotelefonista
  04
  Radiotelefonista
  Jest odpowiedzialny za utrzymanie łączności podczas działań bojowych oraz udziału sekcji w akcjach ratowniczych. Utrzymuje w sprawności technicznej i przygotowuje do działania sprzęt teleinformatyczny i urządzenia elektroniczne będące na wyposażeniu sekcji.
 • Starszy ratownik
  05
  Starszy ratownik
  W walce ratuje życie lub zdrowie członków sekcji, a często także innych rannych. W sytuacjach kryzysowych udziela pomocy medycznej poszkodowanym oraz wspiera działania cywilnego personelu medycznego. Dba o podwyższanie kwalifikacji i umiejętności medycznych „Wspaniałej Dwunastki”.
 • Ratownik
  06
  Ratownik
  Podobnie jak jego starszym kolegą ratuje życie lub zdrowie członków sekcji podczas działań bojowych. W sytuacjach kryzysowych udziela pomocy medycznej poszkodowanym oraz wspiera działania cywilnego personelu medycznego. Odpowiada za sprawność sprzętu medycznego sekcji i stan wyposażenia indywidualnego.
 • Celowniczy
  07
  Celowniczy
  Obsługując karabin maszynowy, decyduje o sile ognia sekcji. Bardzo często od niego zależy powodzenie misji. Jest autorytetem dla innych członków sekcji w zakresie wykorzystania uzbrojenia i amunicji. Jest znawcą budowy i działania broni będącej na wyposażeniu sekcji.
 • Strzelec
  08
  Strzelec
  Wspiera celowniczego podczas działań bojowych. Jest odpowiedzialny za wykrywanie i wskazywanie celów oraz korygowanie ognia karabinu maszynowego. Potrafi usuwać usterki i wykonuje podstawowe naprawy broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu sekcji.
 • Starszy strzelec wyborowy
  09
  Starszy strzelec wyborowy
  To „oczy i uszy” zespołu. Prowadzi działania rozpoznawcze i odpowiada za ubezpieczenie sekcji. Jest mistrzem maskowania i kamuflażu. Potrafi ogniem precyzyjnym wyeliminować z walki ważne cele przeciwnika. Współdziała z artylerią w zakresie naprowadzania ognia i oceny skutków jej użycia.
 • Strzelec wyborowy
  10
  Strzelec wyborowy
  Wspiera prowadzenie działań rozpoznawczych. W parze ze starszym strzelcem wyborowym ubezpieczają działanie sekcji. Zna doskonale teren, pełni rolę nawigatora. Utrzymuje w sprawności technicznej urządzenia i przyrządy optyczne i elektrooptyczne sekcji.
 • Starszy saper
  11
  Starszy saper
  Podczas działań bojowych odpowiada za profesjonalne przygotowanie infrastruktury lokalnej do obrony. Jest również pięścią sekcji. Obsługując granatnik przeciwpancerny potrafi skutecznie neutralizować pojazdy opancerzone przeciwnika lub umocnienia osłabiając jego potencjał i wolę walki. W czasie pokoju współpracuje z formacjami ratowniczymi. Uczestniczy w akcjach usuwania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych wykorzystując specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
 • Saper
  12
  Saper
  Współdziała ze starszym saperem podczas prowadzenia działań bojowych i ratowniczych. Wspiera go w obsłudze granatnika przeciwpancernego. Jest ekspertem w dziedzinie wykorzystania materiałów wybuchowych i przygotowania zapór inżynieryjnych. Odpowiada za sprawdzenie oraz przygotowanie sprzętu inżynieryjno-saperskiego i ratowniczego. Posiada wiedzę z zakresu znajomości infrastruktury krytycznej i drogowo-mostowej.