A ty?
Był eś

A ty?

Zakończyłeś czynną służbę wojskową. Masz autorytet i doświadczenie. Nasz szacunek i wdzięczność.

Weteran

Rekonwersja

System emerytalno - rentowy