DGW

Dowództwo Garnizonu Warszawa

Dowództwo Garnizonu Warszawa na co dzień realizuje przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie sił i środków zapewniających sprawne funkcjonowanie na szczeblu centralnym systemów dowodzenia i łączności w czasie pokoju, wojny oraz w sytuacjach kryzysowych. Dowództwo podejmuje także działania związane z zaopatrywaniem logistycznym i fizyczną ochroną instytucji MON.
zobacz więcej
Dowództwo Garnizonu Warszawa na co dzień realizuje przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie sił i środków zapewniających sprawne funkcjonowanie na szczeblu centralnym systemów dowodzenia i łączności w czasie pokoju, wojny oraz w sytuacjach kryzysowych. Dowództwo podejmuje także działania związane z zaopatrywaniem logistycznym i fizyczną ochroną instytucji MON.
 
Od 2008 r. DGW włączyło się do systemu pomocy udzielanej żołnierzom i pracownikom wojska powracającym do kraju po zakończeniu służby w misjach międzynarodowych organizując, na terenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie, turnusy rehabilitacyjne z tzw. treningiem psychologicznym.
 
Odpowiedzialne jest także za udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych organizowanych w kraju i za granicą.
 
W skład DGW wchodzą jednostki wojskowe o różnych specjalnościach, m. in. dowodzenia i łączności, ochrony obiektów oraz związany z realizacją ceremoniału wojskowego Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego ze Szwadronem Kawalerii i Orkiestrą Reprezentacyjną WP im. gen. J. Wybickiego.
 
W związku z reformą kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, jesienią 2013 r., dowódcy Garnizonu Warszawa podporządkowane zostały wszystkie orkiestry wojskowe, w tym z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz podległe Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych. Zespoły te zlokalizowane są w różnych regionach kraju.
 
Znaczącym elementem działalności DGW jest współpraca zagraniczna, w ramach której podejmowane są wspólne przedsięwzięcia z władzami wojskowymi stołecznych garnizonów państw Europy Środkowej i Wschodniej, takich jak Berlin, Bratysława, Budapeszt, Bukareszt, Lublana, Praga i Wiedeń.
 
W działalności DGW ważną role odgrywa współdziałanie z władzami województwa mazowieckiego i miasta stołecznego Warszawy, z instytucjami porządku publicznego - Żandarmerią Wojskową, Policją i Strażą Miejską oraz partnerami społecznymi i  organizacjami pozarządowymi.

Kontakt