Ćwiczenia

Ćwiczenia
Ćwiczenia są jednym z najważniejszych elementów systemu szkolenia w Wojsku Polskim. Scenariusz ćwiczeń przygotowywany jest tak, aby jak najbardziej przypominał rzeczywistą sytuację. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie zdolności dowodzenia oraz indywidualnych umiejętności dowódców i żołnierzy.
 • 01
  Przygotowawcze
  Przygotowawcze
  To grupa ćwiczeń, w których podmiotem szkolenia są organy dowodzenia i dowódcy. Istota ćwiczeń przygotowawczych polega na pogłębieniu i utrwaleniu indywidualnej wiedzy i umiejętności oraz nawyków działania zespołowego w dowództwach i sztabach, a także doskonaleniu umiejętności organizacyjno-szkoleniowych i metodycznych.
 • Z dowództwami i sztabami
  To ćwiczenia, w których podmiotem szkolenia są dowództwa i sztaby oraz komórki z urzędów administracji publicznej, a także elementy pozamilitarnego podsystemu obronnego. Istota ćwiczeń polega na zgraniu komórek funkcjonalnych dowództw i sztabów oraz doskonaleniu umiejętności indywidualnych kadry. Ćwiczenia te mogą być prowadzone w warunkach polowych lub obiektach stacjonarnych.
  02
  Z dowództwami i sztabami
 • 03
  Z wojskami
  Z wojskami
  To ćwiczenia, w których podmiotem szkolenia są dowództwa, sztaby i wojska. Istota ćwiczenia polega na pogłębieniu umiejętności dowództw i sztabów w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu podległymi wojskami oraz sprawdzeniu tych umiejętności w praktycznym działaniu wojsk (pododdziałów) w różnych środowiskach pola walki. Ćwiczenia tego typu mogą być prowadzone wyłącznie w warunkach polowych.
Cele i zadania szkoleniowe ćwiczeń.
 • 01
  Przygotowanie i doskonalenie zadań zgodnie z przeznaczeniem wojsk w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
 • 02
  Doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego.
 • 03
  Doskonalenie indywidualnych umiejętności żołnierzy.
 • 04
  Podnoszenie zdolności do szybkiego przemieszczenia, rozmieszczenia i użycia wydzielonych sił.
 • 05
  Doskonalenie zdolności do przetrwania i kontynuowania działań w warunkach zagrożenia.
 • 06
  Rozwijanie i doskonalenie interoperacyjności, elastyczności i mobilności jednostek.
 • 07
  Doskonalenie sprawności systemów walki.
 • 08
  Doskonalenie procedur pozyskiwania i zdobywania informacji oraz wymiany danych rozpoznawczych.
 • 09
  Doskonalenie zdolności do planowania, organizowania i prowadzenia działań zgodnie z narodowymi i sojuszniczymi doktrynami oraz procedurami operacyjnymi.
 • 10
  Prowadzenie badań założonych rozwiązań strukturalnych, nowych koncepcji i sposobów prowadzenia działań bojowych.
 • 11
  Wdrażanie do praktyki szkoleniowej narodowych i sojuszniczych doktryn oraz procedur operacyjnych.
 • 12
  Doskonalenie współpracy z pozamilitarnymi strukturami obronnymi.