Poznaj Rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wojska Lądowe
  Wojska Lądowe
  Wojska Lądowe stanowią trzon Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniają obronę przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie kraju w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego. W strukturze Wojsk Lądowych wyróżnia się związki taktyczne, oddziały i pododdziały. Bardzo dobre przygotowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych technik prowadzenia walki pozwala Wojskom Lądowym na działanie w wymagających warunkach współczesnych konfliktów zbrojnych.
 • Siły Powietrzne
  Siły Powietrzne
  Siły Powietrzne zapewniają obronę przestrzeni powietrznej kraju. Są także przygotowane do prowadzenia operacji mających na celu utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wspierania innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. Ponadto odpowiadają za polski wkład do zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO – NATINADS.
   
 • Marynarka Wojenna
  Marynarka Wojenna
  Marynarkę Wojenną wyposażono w jednostki zapewniające aktywny udział w działaniach sił połączonych NATO i UE. Polscy marynarze między innymi uczestniczyli w operacji Enduring Freedom, Iraqi Freedom w Zatoce Perskiej czy sojuszniczej operacji antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym Active Endeavour.
 • Wojska Obrony Terytorialnej
  Wojska Obrony Terytorialnej
  Ponad 20000 terytorialsów jest już gotowych do służby Ojczyźnie. Obecnie wszystkie Brygady Obrony Terytorialnej są w różnych stopniach procesów formowania, ale żadna nie odbiega od założeń określonych w naszych planach tworzenia WOT. Wojska Obrony Terytorialnej są dobrze dostosowane zarówno do potrzeb Wojska Polskiego, jak i zapotrzebowania społeczeństwa.
   
 • Wojska Specjalne
  Wojska Specjalne
  W związku ze swoim przeznaczeniem i jasno określonym zakresem działania każda z jednostek wojsk specjalnych ma unikatowe zdolności i jest stale gotowa do realizacji wyznaczonych zadań. Wojska Specjalne mogą brać udział we wszystkich misjach Sił Zbrojnych RP. Ich zaangażowanie w operacjach Sojuszu oraz w Siłach Odpowiedzi NATO jest niezbędne w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej.