Dragon

Autor zdjęcia: Fot. st. chor. sztab. mar. A.Dwulatek / Combat Camera DORSZ

Dragon

W terminie od 2 do 18 czerwca przeprowadzone zostanie ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-21.
 
Ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i  zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym.
 
Ćwiczenie odbywać się będzie na terytorium niemal całej Polski, a wojska będą działać w domenie lądowej, powietrznej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni. W aspekcie lądowym ćwiczenie głównie prowadzone będzie na poligonie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Dęba i OSPWL Orzysz, a także w tak zwanym terenie przygodnym poza poligonami. Pozostałe epizody i zadania realizowane będą w przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonach morskich MW w rejonie Bałtyku Południowego.
 
W ćwiczeniu uczestniczyć będzie około 9400 polskich żołnierzy i około 800 jednostek różnorodnego sprzętu wojskowego. Głównymi ćwiczącymi będą 18. Dywizja Zmechanizowana (18.DZ) i 16 Dywizja Zmechanizowana (16.DZ). 18. DZ podczas ćwiczenia przyporządkowana będzie większość wydzielonych sił i środków oraz komponentów zadaniowych z jednostek podległych DGRSZ i innych.
Dowództwo 18.DZ podczas ćwiczenia zostanie poddane certyfikacji - sprawdzeniu zdolności stanowiska dowodzenia do planowania i organizowania walki, nawiązywania współdziałania z innymi rodzajami wojsk i służb.
 
Podczas ćwiczenia będziemy mogli obserwować spektrum działań prowadzonych na współczesnym polu walki na terenie całej Polski. Zaangażowanie różnych komponentów zarówno lądowych, morskich, powietrznych, jak i wojsk specjalnych przyczyni się do sprawdzenia, ale również do udoskonalenia i weryfikacji procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Do realizacji zadań 18 dywizja dysponuje trzema brygadami: 1. Brygadą Pancerną, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 19. Brygadą Zmechanizowaną, a także  pułkiem logistycznym i batalionem dowodzenia. Ćwiczenie DRAGON-21 jest ćwiczeniem narodowym z udziałem sił sojuszniczych NATO. DRAGON-21 ma na celu sprawdzenie działania jednostek wojskowych podczas realizacji wybranych zadań taktycznych oraz osiągania zdolności i stworzenia warunków do przyjęcia tzw. wzmocnienia sojuszniczego.
 
Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia. By zapewnić tzw. synergię szkoleniową oraz możliwości sprawdzenia zdolności jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ do udziału w operacji połączonej ćwiczenie DRAGON-21 połączono z innymi przedsięwzięciami szkoleniowymi. Wszystkie zamierzenia szkoleniowe obejmują szerokie spektrum wymagań współczesnego teatru działań i mają pokazać  wzrastający narodowy potencjał obronny. U podstaw ćwiczenia leżą współczesne zagrożenia, zarówno konwencjonalne, jak i te o charakterze hybrydowym.
 
Ćwiczenie zostało zaplanowane i będzie prowadzone z zachowaniem wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego WP ws. zapewnienia osłony przeciwepidemicznej w zakresie zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.