DGRSZ

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Misją Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest planowanie i realizacja zadań mających na celu właściwe przygotowanie podległych sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do obrony granic i niepodległości państwa, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz wsparcia międzynarodowego pokoju w ramach zobowiązań sojuszniczych. 
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych stanowi nowoczesny i połączony organ dowodzenia strategicznego odpowiadający współczesnym zagrożeniom oraz zapewniający skuteczną współpracę w ramach NATO i UE. 
 
Korzystając z wiedzy i doświadczenia, a także z wniosków z ćwiczeń oraz współpracy międzynarodowej przygotowuje profesjonalne Siły Zbrojne.