Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Pomoc

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Żołnierze Wojska Polskiego wspierają działania organów administracji samorządowej i udzielają pomocy społeczności lokalnej dotkniętej skutkami klęsk żywiołowych.

Gdy dociera do nas prośba o pomoc, natychmiast reagujemy

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym i innymi aktami prawa krajowego wojsko może zostać użyte do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na wniosek właściwego wojewody, np. do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych to jedno z zadań armii. Zgodnie z instrukcją działań w sytuacjach kryzysowych siły zbrojne utrzymują w gotowości wydzielone pododdziały i sprzęt, w tym także specjalistyczny sprzęt ciężki: amfibie, dźwigi czy transportery.