PKW w Turcji (Tailored Assurance Measures Turkey, NATO)

Polski Kontyngent Wojskowy Turcja (PKW Turcja) w ramach Dostosowanych Środków Bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji prowadzi działania związane z pozyskiwaniem i wymianą informacji w obszarze wschodniego akwenu Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego. Jednocześnie współdziała z zespołami morskimi NATO, celem zapewnienia im wsparcia podczas wejścia i przebywania w rejonie odpowiedzialności.
 
Podstawy prawne dla działalności PKW Turcja wynikają z postanowień zawartych w Initiation Order For The Implementation Of Tailored Assurance Measures For Turkey dated 04 March 2016.
 
W odpowiedzi na rosnące wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na tureckich granicach i chęć państw sojuszniczych do wsparcia Turcji w tym obszarze, sojusz zaimplementował pakiet Tailored Assurance Measures for Turkey (TAMT). Działania w ramach operacji TAMT oparte są na monitorowaniu i patrolowaniu południowego rejonu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego w ramach kompleksowych działań NATO w zakresie budowania wspólnej świadomości sytuacyjnej w regionie w związku z niestabilną sytuacją polityczną i militarną.
 
Głównymi zadaniami PKW Turcja jest wykonywanie lotów patrolowo-rozpoznawczych, przekazywanie materiałów i opracowań z realizowanych lotów do Dowództwa Sił Morskich NATO oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi dowództwa w zakresie reagowania na wszelkie zakłócenia ze strony przeciwnika.
 
Trzon kontyngentu tworzy Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.