Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie w ramach enhanced Forward Presence

Autor zdjęcia: COMON

Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie w ramach enhanced Forward Presence

Decyzja o utworzeniu Wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli eFP (ang. Enhanced Forward Presence) była jedną z najważniejszych decyzji szczytu NATO w Warszawie. Jest ona ukierunkowana na realne zwiększenie potencjału obrony i odstraszania NATO na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Główną siłę eFP stanowią cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO rozmieszczone w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Każda grupa tworzona jest przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania.

Polska, jako jedyne państwo-gospodarz natowskiej Wzmocnionej Wysuniętej Obecności, ma również status państwa kontrybuującego do eFP.