1 stycznia 2014 roku na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 29 lipca 2013r. poz. 852) utworzone zostało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ).
 
Zgodnie z Decyzją MON Nr 58/MON z dnia 10.04.2019 r. w sprawie nadania imienia patrona Dowództwu Operacyjnego RSZ, patronem dowództwa został śp. generał Bronisław Kwiatkowski.
 
W 2021 roku, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Aktem Nadania z dnia 25.06.2021 r., nadał Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego sztandar ufundowany przez Wojewodę Mazowieckiego.