Siły Powietrzne
Patrz wyżej

Siły Powietrzne

Zapewniamy bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej
Siły Powietrzne zapewniają obronę przestrzeni powietrznej kraju. Są także przygotowane do prowadzenia operacji mających na celu utrzymanie przewagi w powietrzu oraz wspierania innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. Ponadto odpowiadają za polski wkład do zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO – NATINADS. Polscy lotnicy uczestniczą również w misjach poza granicami kraju, takich jak operacja „Inherent Resolve” w Kuwejcie, Iraku oraz Katarze, a także sojuszniczych misjach „Air Policing” w obszarze państw bałtyckich. Żołnierzy służących w lotnictwie wyróżnia mundur w kolorze stalowym.
 • 01
  Wojska Lotnicze
  Wojska Lotnicze
  Wojska lotnicze przeznaczone są do prowadzenia różnorakich działań bojowych zarówno bezpośrednio na polu walki we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk, jak i samodzielnie na zapleczu przeciwnika. Do zasadniczych zadań realizowanych przez jednostki lotnicze należą: obrona przestrzeni powietrznej, niszczenie celów powietrznych, naziemnych i nawodnych, prowadzenie rozpoznania, transport ludzi i sprzętu.
 • Wojska Obrony Przeciwlotniczej
  Wojska obrony przeciwlotniczej uczestniczą w walce ogólnowojskowej w sposób uzgodniony, co do celu, miejsca i czasu z innymi rodzajami wojsk. Stosują przy tym własną taktykę i właściwe tylko dla nich sposoby działania wynikające z zadań i możliwości bojowych uzbrojenia oraz organizacji wojsk. Główny wysiłek w walce tego rodzaju wojsk koncentruje się aktywnym niszczeniu i obezwładnianiu przeciwnika w powietrzu oraz zapewnieniu osłony działań pozostałych rodzaju wojsk.
  02
  Wojska Obrony Przeciwlotniczej
 • 03
  Wojska Radiotechniczne
  Wojska Radiotechniczne
  Wojska radiotechniczne przeznaczone są do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego i powiadamiania o środkach napadu powietrznego nieprzyjaciela oraz zabezpieczania działań bojowych wojsk rakietowych, artylerii przeciwlotniczej, lotnictwa myśliwskiego, oddziałów przeciwdziałania radioelektronicznego.
Rodzaje wojsk Sił Powietrznych