Czeka na Ciebie 21 kierunków w 3 uczelniach

Ukończ studia w jednej z uczelni wojskowych

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

Informujemy, że termin rejestracji i składania dokumentów 

na studia wojskowe został przedłużony do 

1 lipca 2022 r.*


Podejmij naukę w jednej z 4 wojskowych uczelni: Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jeśli chcesz podjąć wojskowe studia medyczne, musisz się zarejestrować na stronie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

 

Na studia w akademii wojskowej składają się dwa etapy:
- dobrowolna zasadnicza służba wojskowa:

w pierwszym roku studiów odbywasz dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a po jej ukończeniu możesz złożyć wniosek do zawodowej służby wojskowej

- zawodowa służba wojskowa:

kontynuujesz studia jako żołnierz zawodowy i otrzymujesz uposażenie odpowiednie dla stopnia, który posiadasz.

 

W terminie do 1 lipca 2022 roku należy:

 

 • wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej wybranej uczelni w systemie internetowej rejestracji kandydatów;
 • dostarczyć do wybranej uczelni dokumenty określone przez każdego Rektora – Komendanta.

najczęściej są to:

  • wniosek o powołanie wraz z kwestionariuszem osobowym,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie,
  • życiorys,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopię),
  • inne wskazana podczas rejestracji na wybranej uczelni.
UWAGA!

 

 • studia wyższe:
  • przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich posiadających maturę;
 • studium oficerskie:
  • przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł magistra lub równorzędny
Procedura naboru
 • 01
  Zarejestruj się na stronie wybranej uczelni i złóż wniosek do rektora-komendanta
 • 02
  Przystąp do egzaminów wstępnych obejmujących: test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników matury
 • 03
  badania lekarskie oceniające Twoją zdolność fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz badania psychologiczne

Zainteresowany studiami wojskowymi? Musisz spełnić następujące wymagania:

 • wiek minimum 18 lat
 • polskie obywatelstwo
 • niekaralność za przestępstwo umyślne
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • zdać maturę
 • nieposzlakowana opinia
Czy w obecnych czasach studia w uczelni wojskowej to dobry pomysł? Sprawdź co zyskujesz
 • nowoczesne kierunki nauczania
 • znakomicie wyposażone pracownie
 • atrakcyjne zajęcia i szkolenia dodatkowe
 • zakwaterowanie i wyżywienie, umundurowanie
 • od pierwszego dnia wynagrodzenie miesięczne nie niższe jak 4560 zł
 • świadczenia opieki zdrowotnej
 • pewność służby w Wojsku Polskim

Informator dla kandydatów