Trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024.

Ukończ studia w jednej z uczelni wojskowych

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się w I kwartale 2023 r., zachęcamy do obserwowania wskazanych stron internetowych akademii wojskowych. 

 

Podejmij naukę w jednej z 4 wojskowych uczelni: Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jeśli chcesz podjąć wojskowe studia medyczne, musisz się zarejestrować na stronie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  

Na studia w akademii wojskowej składają się dwa etapy:
- dobrowolna zasadnicza służba wojskowa:

w pierwszym roku studiów odbywasz dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a po jej ukończeniu możesz złożyć wniosek do zawodowej służby wojskowej

- zawodowa służba wojskowa:

kontynuujesz studia jako żołnierz zawodowy i otrzymujesz uposażenie odpowiednie dla stopnia, który posiadasz.

 

UWAGA! Kroki jakie musisz podjąć, aby starać się o przyjęcie na studia wojskowe: 

 • Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego <<kliknij tutaj>>  oraz dostarczyć do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji (WCR), wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i inne wymagane dokumenty (dokumenty mogą się różnić w zależności od wybranej akademii - zapytaj w WCR). 

 

 • WCR sprawdza w KRK informacje o niekaralności kandydata i kieruje na badania psychologiczne. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia, kandydat musi zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) wybranej akademii wojskowej, gdzie uzupełnia wymagane dane..

 

UWAGA!

 

 • studia wyższe:
  • przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich posiadających maturę;
 • studium oficerskie:
  • przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł magistra lub równorzędn
 
Poniżej przykładowe kierunki studiów wojskowy oferowane kandydatom w 2023 roku:
 

Zainteresowany studiami wojskowymi? Musisz spełnić następujące wymagania:

 • wiek minimum 18 lat
 • polskie obywatelstwo
 • niekaralność za przestępstwo umyślne
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • zdać maturę
 • nieposzlakowana opinia
Czy w obecnych czasach studia w uczelni wojskowej to dobry pomysł? Sprawdź co zyskujesz
 • nowoczesne kierunki nauczania
 • znakomicie wyposażone pracownie
 • atrakcyjne zajęcia i szkolenia dodatkowe
 • zakwaterowanie i wyżywienie, umundurowanie
 • od pierwszego dnia wynagrodzenie miesięczne nie niższe jak 4560 zł
 • świadczenia opieki zdrowotnej
 • pewność służby w Wojsku Polskim
Ogólna procedura naboru
Poniżej znajdują się ogólne procedóry związane z naborem kandydatów na studia wojskowe. Szczegółowe procedury naboru - rekrutacji -  zostały opisane na stronach internetowych akademii wojskowych w sekcjach rekrutacji na studia wojskowe.
 • 01
  Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego
 • 02
  Złożenie wniosku i wymaganych dokumentów do dowolnego WCR
 • 03
  Badania psychologiczne
 • 04
  Rejestracja i uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK
 • 05
  Opłata rekrutacyjna
 • 06
  Wprowadzenie wyników maturalnych
 • 07
  Oczekiwanie na termin postępowania