Slajd

Dziedzictwo Wojska Polskiego

Wojsko Polskie dziedziczy chlubne tradycje, które ukształtowały się za sprawą wielkich przodków i bitew. Żołnierze Wojska Polskiego zapisali się na kartach historii jako obrońcy suwerenności i niepodległegłości Ojczyzny. Tradycje orężne i etos żołnierza są fundamentem współczesnej działaności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W nich bowiem upatruje się źródła motywacji skłaniającego żołnierzy do patriotyzmu i pełnej oddania służby.
(…) ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości
Marszałek Józef Piłsudski
Dzieje Oręża Polskiego

Dzieje Oręża Polskiego

Najważniejsze bitwy Wojska Polskiego

Chlubne dziedzictwo Wojska Polskiego wpisuje się w świadomość historyczną i stanowi jeden z elementów tożsamości narodowej. Poznaj najważniejsze bitwy Wojska Polskiego, które są wyrazem odwagi i honoru żołnierzy.  
zobacz więcej
Poznaj symbolikę i barwy Wojska Polskiego
Barwy i symbole Wojska Polskiego
  • Sztandar jednostki wojskowej
  • Odznaka pamiątkowa
  • Kolory beretów
  • Oznaka rozpoznawcza
  • Księga Honorowa Wojska Polskiego
  • Mundur wyjściowy i galowy
  • Historia szkolnictwa wojskowego
    Poznaj bogatą historię i tradycje szkolnictwa wojskowego w Polsce.