Wojska Lądowe
Siła polskiej armii

Wojska Lądowe

Gotowe do odparcia każdej formy agresji!
Wojska Lądowe stanowią trzon Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniają obronę przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie kraju w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego. W strukturze Wojsk Lądowych wyróżnia się związki taktyczne, oddziały i pododdziały. Bardzo dobre przygotowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych technik prowadzenia walki pozwala Wojskom Lądowym na działanie w wymagających warunkach współczesnych konfliktów zbrojnych.
Rodzaje Wojsk Lądowych
 • 01
  Wojska Pancerne i Zmechanizowane
  Wojska Pancerne i Zmechanizowane

  Wojska Pancerne i Zmechanizowane przeznaczone są do odpierania uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, wykonywanie zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu, prowadzenie działań na rzecz wsparcia pokoju, zwalczanie środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walka z formacjami aeromobilnymi przeciwnika.

 • Wojska Aeromobilne
  Wojska Aeromobilne stanowią połączenie dotychczasowych wojsk powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i lotnictwa wojsk lądowych. Ich rola sprowadza się m. in. do wspierania operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacja ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego, prowadzenie działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych.
  02
  Wojska Aeromobilne
 • 03
  Wojska Rakietowe i Artylerii
  Wojska Rakietowe i Artylerii
  Wojska Rakietowe i Artylerii przeznaczone są do wsparcia ogniowego wojsk w każdych warunkach, w działaniach głębokich i bezpośrednich, rażenie ogniowe przeciwnika i zapewnienie wsparcia walczącym wojskom.
   
 • Wojska Obrony Przeciwlotniczej
  Wojska Obrony Przeciwlotniczej przeznaczone są do bezpośredniej osłony wojsk i obiektów przed uderzeniem środków napadu powietrznego.
  04
  Wojska Obrony Przeciwlotniczej
 • 05
  Wojska Inżynieryjne
  Wojska Inżynieryjne
  Wojska Inżynieryjne prowadzą rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, posiadają zdolności do budowy i pokonywania zapór inżynieryjnych, wykonywania przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowania i utrzymania dróg, urządzania i utrzymanie przepraw, rozminowywania terenu i obiektów oraz maskowania wojsk własnych i sojuszniczych. W sytuacjach zapewniają wsparcie administracji i społeczeństwu.
 • Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej
  Ten rodzaj Wojsk Lądowych przeznaczony jest do prowadzenia rozpoznania wojskowego (zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych do przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych, m.in. o ruchu wojsk przeciwnika oraz posiadanych przez niego siłach i środkach), walki elektronicznej, działań psychologicznych, rozpoznania specjalnego oraz zabezpieczenia geograficznego.
  06
  Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej
 • 07
  Wojska Łączności i Informatyki
  Wojska Łączności i Informatyki
  Wojska Łączności i Informatyki przeznaczone są do zapewnienia dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny, informatycznego wspomagania procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analiza potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych.
 • Wojska Chemiczne
  Wojska Chemiczne wykonują zadania wsparcia bojowego wojsk w ramach Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Specjalistyczne wyposażenie i wyszkolenie żołnierzy wojsk chemicznych jest nieocenione również w sytuacjach kryzysowych.
  08
  Wojska Chemiczne
 • 09
  Jednostki wsparcia logistycznego
  Jednostki wsparcia logistycznego
  Ten rodzaj wojsk zapewnia wsparcie logistyczne, a także uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek Wojsk Lądowych oraz utrzymania ich w pełnej gotowości bojowej. Jednostki wsparcia logistycznego zajmują się także ciągłym odtwarzaniem zapasów, obsługiwaniem oraz remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ochroną medyczną wojsk, kierowaniem transportem i przemieszczeniem jednostek.