Wojska Lądowe
Siła polskiej armii

Wojska Lądowe

Gotowe do odparcia każdej formy agresji!
Wojska Lądowe stanowią trzon Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniają obronę przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie kraju w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego. W strukturze Wojsk Lądowych wyróżnia się związki taktyczne, oddziały i pododdziały. Bardzo dobre przygotowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych technik prowadzenia walki pozwala Wojskom Lądowym na działanie w wymagających warunkach współczesnych konfliktów zbrojnych.
Rodzaje Wojsk Lądowych
  • 01
    Wojska Pancerne i Zmechanizowane
    Wojska Pancerne i Zmechanizowane

    Wojska Pancerne i Zmechanizowane przeznaczone są do odpierania uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, wykonywanie zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu, prowadzenie działań na rzecz wsparcia pokoju, zwalczanie środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walka z formacjami aeromobilnymi przeciwnika.

  • Wojska Aeromobilne
    Wojska Aeromobilne stanowią połączenie dotychczasowych wojsk powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i lotnictwa wojsk lądowych. Ich rola sprowadza się m. in. do wspierania operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacja ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego, prowadzenie działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych.
    02
    Wojska Aeromobilne
  • 03
    Wojska Rakietowe i Artylerii
    Wojska Rakietowe i Artylerii
    Wojska Rakietowe i Artylerii przeznaczone są do wsparcia ogniowego wojsk w każdych warunkach, w działaniach głębokich i bezpośrednich, rażenie ogniowe przeciwnika i zapewnienie wsparcia walczącym wojskom
     
  • Wojska Obrony Przeciwlotniczej
    Wojska Obrony Przeciwlotniczej przeznaczone są do bezpośredniej osłony wojsk i obiektów przed uderzeniem środków napadu powietrznego.
    04
    Wojska Obrony Przeciwlotniczej
  • 05
    Wojska Inżynieryjne
    Wojska Inżynieryjne
    Wojska Inżynieryjne prowadzą rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, posiadają zdolności do budowy i pokonywania zapór inżynieryjnych, wykonywania przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowania i utrzymania dróg, urządzania i utrzymanie przepraw, rozminowywania terenu i obiektów oraz maskowania wojsk własnych i sojuszniczych. W sytuacjach zapewniają wsparcie administracji i społeczeństwu.
  • Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej
    Ten rodzaj Wojsk Lądowych przeznaczony jest do prowadzenia rozpoznania wojskowego (zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych do przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych, m.in. o ruchu wojsk przeciwnika oraz posiadanych przez niego siłach i środkach), walki elektronicznej, działań psychologicznych, rozpoznania specjalnego oraz zabezpieczenia geograficznego.
    06
    Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej
  • 07
    Wojska Łączności i Informatyki
    Wojska Łączności i Informatyki
    Wojska Łączności i Informatyki przeznaczone są do zapewnienia dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny, informatycznego wspomagania procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analiza potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych.
  • Jednostki wsparcia logistycznego
    Ten rodzaj wojsk zapewnia wsparcie logistyczne, a także uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek Wojsk Lądowych oraz utrzymania ich w pełnej gotowości bojowej. Jednostki wsparcia logistycznego zajmują się także ciągłym odtwarzaniem zapasów, obsługiwaniem oraz remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ochroną medyczną wojsk, kierowaniem transportem i przemieszczeniem jednostek.
    08
    Jednostki wsparcia logistycznego