A Ty?
Bę dzie sz?

A Ty?

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Zastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej? Myślisz poważnie o tym, aby związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego? Jesteś we właściwym miejscu! Znajdziesz tu kompendium wiedzy na temat rekrutacji do wojska, ścieżkach kariery, wynagrodzeniu, uczelniach i specjalnościach wojskowych.
Trzy proste kroki do Wojska Polskiego!
 • APLIKUJ ON-LINE
 • WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI
 • SZKOLENIE PODSTAWOWE
 • 01
  Wojsko to wyzwanie.
  Wojsko to wyzwanie.
  Możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem.
 • Plusów jest więcej

  Jeśli na przykład wybierzesz karierę żołnierza zawodowego to możesz liczyć na stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, jasno określoną ścieżkę awansu oraz pewną emeryturę w przyszłości.

  02
  Plusów jest więcej
 • 03
  W wojsku możesz wykorzystać swoje kwalifikacje,
  W wojsku możesz wykorzystać swoje kwalifikacje,
  ... zdolności, wiedzę i wykształcenie. Służba jest także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kwalifikacji. Jeśli jednak nie masz specjalistycznych kwalifikacji, droga do wojska nie jest dla Ciebie zamknięta. W armii istnieje spójny system umożliwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności.

Jeżeli jesteś zdecydowany to musisz spełnić podstawowe warunki:

 • być pełnoletni
 • mieć polskie obywatelstwo
 • być niekaranym za przestępstwo umyślne
 • mieć dobry stan zdrowia
cover image

Aby zostać:

 • Szeregowym...
  musisz ukończyć co najmniej gimnazjum
 • Podoficerem...
  musisz ukończyć co najmniej szkołę średnią
 • Oficerem...
  musisz mieć tytuł zawodowy magistra lub równorzędny

Jest kilka dróg do wojska:

 • Służba kandydacka
  Możesz wybrać służbę kandydacką, czyli podjąć naukę na jednej z prestiżowych uczelni wojskowych i zostać oficerem ...
 • Służba przygotowawcza
  możesz odbyć służbę przygotowawczą, po której będziesz mógł zostać szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy i następnie ubiegać się o powołanie do zawodowej służby, która pozwala na stałe związać się z mundurem ...
 • Terytorialna służba wojskowa
  możesz wstąpić do najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej, która pozwala pogodzić służbę z życiem zawodowym i prywatnym ...
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
 • SŁUŻBA DLA POLSKI
 • PRESTIŻ MUNDURU
 • SPOTKANIE LUDZI Z PASJĄ
 • UNIKATOWE DOŚWIADCZENIE
 • ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY
 • MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO
 • SZKOLENIA W KRAJU I ZA GRANICĄ
 • ATRAKCYJNE ZAROBKI, DODATKI
 • EMERYTURA