Umundurowanie jest prawnie zastrzeżone dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W zależności od przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności żołnierze noszą umundurowanie:
 
1) Sił Powietrznych 2) Marynarki Wojennej 3) Wojsk Lądowych 
 
Umundurowanie żołnierzy składa się z ubiorów:  
1) wieczorowego   2) galowego   3) wyjściowego   4) służbowego   5) polowego   6) ćwiczebnego   7) specjalnego