Dynamic Mercy

Autor zdjęcia: kmdr ppor. Radosław Pioch / 3FO

Dynamic Mercy

Dynamic Mercy jest cyklicznie odbywającym się połączonym międzynarodowym ćwiczeniem pod auspicjami Dowództwa Komponentu Morskiego NATO (MARCOM), a jednocześnie otwartym dla krajów spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego. Realizowane jest na akwenach morskich północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, Morza Norweskiego i Bałtyckiego oraz przestrzeni powietrznej nad tymi akwenami.
 
Głównym celem manewrów jest sprawdzenie zdolności do współdziałania zarówno wojskowych, jak i cywilnych centrów ratowniczych w sąsiadujących ze sobą krajach. Chodzi również o praktyczne przećwiczenie prowadzenia akcji ratowniczych w graniczących ze sobą narodowych strefach odpowiedzialności na morzu.
 
W trakcie ćwiczenia prowadzona jest także wymiana personelu pomiędzy poszczególnymi centrami koordynacyjnymi i ćwiczącymi jednostkami, dzięki czemu możliwa jest efektywna weryfikacja procedur działania i wykorzystanie najlepszych praktyk.