Misje

Misje
Od 1953 roku, ponad 115 tys. polskich żołnierzy uczestniczyło w 92 różnych misjach. W tym czasie zmieniały się też zadania jakie realizowaliśmy podczas misji – od zadań logistycznych do bojowych w Iraku i Afganistanie. Udział Sił Zbrojnych RP w misjach poza granicami państwa jest istotnym instrumentem polityki zagranicznej i potwierdzeniem odpowiedzialności Polski za kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednocześnie jest on źródłem doświadczeń operacyjnych i wyznacznikiem kierunków transformacji polskiej armii.
 • 01
  Sojusz Północnoatlantycki
  Sojusz Północnoatlantycki

  Polska jest aktywnym i wiarygodnym sojusznikiem NATO. Dba nie tylko o bezpieczeństwo naszego państwa, ale także wspiera innych partnerów z NATO. Kieruje swoje siły do państw regionu i w bardziej odległe tereny. Uczestniczy także w wielu programach kluczowych dla bezpieczeństwa międzynarodowego takich jak budowa systemu przeciwrakietowego czy lotniczy system ostrzegania i kontroli – AWACS.

 • Unia Europejska
  Siły Zbrojne RP współtworzą także istotny element systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Świadczy o tym objęcie przez Polskę, wspólnie z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, dyżuru Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Nasz kraj uczestniczy też w realizacji Stałej Współpracy Strukturalnej UE (PESCO) czyli ścisłej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
  02
  Unia Europejska
 • 03
  Organizacja Narodów Zjednoczonych
  Organizacja Narodów Zjednoczonych
  Polska jest również aktywnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych (od 1 stycznia 2018 roku jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ). Podkreśla w ten sposób istotę poszanowania podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego.
Cele udziału Wojska Polskiego w misjach poza granicami państwa.
 • 01
  Obrona interesów narodowych przed zewnętrznymi zagrożeniami poprzez likwidowanie źródeł kryzysów oraz wygaszanie konfliktów.
 • 02
  Budowa stabilnego środowiska bezpieczeństwa.
 • 03
  Umacnianie instytucji i organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • 04
  Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i współpraca wojskowa.
 • 05
  Zapobieganie katastrofom humanitarnym.
 • 06
  Reagowanie na sytuacje naruszające prawa człowieka.