Slajd
Slider obrazek boczny

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych,
w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów.

AKTUALNOŚCI

 • Obchodzony w Polsce od 2012 r. Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest największym świętem dedykowanym uczestnikom misji poza granicami naszego kraju. zobacz więcej
 • Cykliczne międzynarodowe zawody sportowe, adresowane do weteranów poszkodowanych, żołnierzy i byłych żołnierzy, których schorzenia wynikają z wykonywania obowiązków służbowych.

  zobacz więcej
  02
  INVICTUS GAMES
 • Obchodzony w rocznicę najtragiczniejszego wydarzenia w historii polskich wojskowych misji zagranicznych przypomina nam wszystkim o niebezpieczeństwie towarzyszącym żołnierzom podczas służby poza granicami Ojczyzny.

  zobacz więcej
 • HISTORIA MISJI ZAGRANICZNYCH
  Poznaj ponad sześcidziesięcio letnią historię udziału polskich żołnierzy w misjach zagranicznych. Od Korei po Haiti Nasi żołnierze pełnili i pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa międziedzy narodowego i pokoju na świecie.
 • ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO
  ORDER KRZYŻA WOJSKOWEGO
  Order Krzyża Wojskowego jest najwyższym odznaczeniem wojskowym przyznawanym żołnierzom oraz cywilom za wybitne czyny bojowe w czasie pokoju. Został ustanowiony 18 października 2006 roku przez Sejm RP na wniosek Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju. Dzieli się na trzy klasy: I – Krzyż Wielki, II – Krzyż Komandorski, III – Krzyż Kawalerski.Nazwą i wyglądem nawiązuje do ustanowionego w 1792 roku najstarszego i najwyższego polskiego odznaczenia – Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dewiza Orderu Krzyża Wojskowego, przyjęta w łacińskiej wersji „Milito pro Patria”, oznacza „Walczę dla Ojczyzny”. Order Krzyża Wojskowego nadaje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów albo Kapituły Orderu. Kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły, powoływanych przez prezydenta RP spośród Kawalerów tego Orderu, na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Zastępcę Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.
 • PAMIĘCI POLEGŁYCH
  PAMIĘCI POLEGŁYCH
  Ponad 65-letnia historia zaangażowania Polski w działania poza granicami państwa pełna jest chwalebnych czynów naszych żołnierzy. Przez minione dziesięciolecia ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy i pracowników wojska zapisało piękną, ale też tragiczną kartę w naszej historii. Przypomina o tym Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa umieszczony obok Centrum Weterana. 121 polskich żołnierzy i pracowników wojska poległych i zmarłych na misjach symbolizują także tabliczki na Ścianie Pamięci, która jest ideowym dopełnieniem monumentu.
  Szacunek i wsparcie weteranom nia zwalnia jadnak nas - żyjąych z moralnego obowiązku uapmiętniania zmarłych i poełgłych na misjach. Idei tej poświęcona jest ta strona.
 • GALERIA FOTOGRAFICZNA MISJI
  GALERIA FOTOGRAFICZNA MISJI
  Trwająca do 1953 roku służba polskich żołnierzy i pracowników wojska poza granicami Ojczyzny zaowocowała nie tylko poprawą bezpieczeństwa na świecie ale także pozostawiła po sobie wiele misyjnych wspomnień utrwalonych na fotografiach. Prezentujemy zdjęcia ukazujące ze ukazujące ich wymagającą służbę na przestrzeni ponad ostatnich lat.