8 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

22 czerwca 2020 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 1074). Poniżej link do zmiany oraz rozporządzenie w brzmieniu pierwotnym:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000107401.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001399/O/D20151399.pdf

Order Krzyża Wojskowego

           Order Krzyża Wojskowego jest najwyższym odznaczeniem wojskowym przyznawanym żołnierzom oraz cywilom za wybitne czyny bojowe w czasie pokoju. Został ustanowiony 18 października 2006 roku przez Sejm RP na wniosek Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju. Dzieli się na trzy klasy: I – Krzyż Wielki, II – Krzyż Komandorski, III – Krzyż Kawalerski.Nazwą i wyglądem nawiązuje do ustanowionego w 1792 roku najstarszego i najwyższego polskiego odznaczenia – Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dewiza Orderu Krzyża Wojskowego, przyjęta w łacińskiej wersji „Milito pro Patria”, oznacza „Walczę dla Ojczyzny”. Order Krzyża Wojskowego nadaje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów albo Kapituły Orderu. Kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły, powoływanych przez prezydenta RP spośród Kawalerów tego Orderu, na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Zastępcę Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.

W skład obecnej kapituły Orderu Krzyża Wojskowego wchodzą:
 • gen. dyw. Andrzej Reudowicz – Kanclerz Orderu,
 • płk Grzegorz Kaliciak – Zastępca Kanclerza Orderu,
 • płk Adam Wiak – Sekretarz Kapituły,
 • mjr Tomasz Paweł Nowicki – członek Kapituły,
 • st. chor. szt. Marek Górski – członek Kapituły,
 • st. chor. Piotr H. – członek Kapituły.
Do tej pory Krzyżem Orderu Krzyża Wojskowego odznaczono łącznie 182 osoby, w tym 58 Krzyżem Komandorskim (II klasy) i 124 Krzyżem Kawalerskim (III klasy). Nie nadano do tej pory OKW I klasy.
 • Klasa I - Krzyż Wielki
  Klasa I - Krzyż Wielki
  Może być nadany dowódcy jednostki bojowej za nadzwyczajne czyny bojowe lub wybitną inicjatywę, połączoną z umiejętnym i skutecznym dowodzeniem operacją lub akcją bojową.
 • Klasa II - Krzyż Komandorski
  Klasa II - Krzyż Komandorski
  Może być nadany dowódcy jednostki bojowej lub oficerowi za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową lub za inny czyn zapewniający sukces operacji lub akcji bojowej, wyjątkowo oficerowi sztabu za współpracę z dowódcą, jeżeli współpraca ta w sposób wybitny przyczyniła się do sukcesu operacji lub akcji bojowej, podoficerowi lub szeregowemu posiadającemu już Krzyż Kawalerski za czyn wybitnego męstwa połączony z narażeniem życia.
 • Klasa III - Krzyż Kawalerski
  Klasa III - Krzyż Kawalerski
  Może być nadany dowódcy lub innemu żołnierzowi za śmiały czyn bojowy lub osobiste męstwo w czasie akcji bojowej, a także osobom cywilnym za okazanie niezwykłego męstwa. Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego może być nadany formacji walczącej.