MACEDONIA

   Powstałą po rozpadzie Jugosławii tzw. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii aż do początku 2001 r. uznawana była za dość stabilny region. W tym czasie nasilił się jednak napływ uchodźców albańskich z objętego konfliktem Kosowa który zaczął wzbudzać obawy wśród prawosławnych słowiańskich Macedończyków o naruszenie równowagi etniczno-religijnej. Także pogarsza się sytuacja ekonomiczna kraju wzbudzała niepokój w regionie. Walki które wybuchły w lutym 2001 r. między macedońskimi siłami bezpieczeństwa a Armią Wyzwolenia Kosowa doprowadziły do śmierci setek osób i wysiedlenia ponad 100 tys. osób. Aby zapobiec wybuchowi wojny domowej zwaśnione strony podpisały w dniu 13 lipca porozumienie pokojowe w Ochrydzie, a 27 sierpnia wielonarodowa brygada NATO rozpoczęła operację Essential Harvest, mającą na celu rozbrojenie rebeliantów oraz późniejsze zniszczenie broni. Zakończyła się 26 września 2001 r., wtedy też na prośbę rządu macedońskiego NATO zaczęła operację Amber Fox do której zaproszono również Polskę, która skierowała do służby w niej 25 żołnierzy z 1 Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca. Zadaniem polskich żołnierzy były m. in.: ochrona międzynarodowych obserwatorów, monitorowanie ruchu granicznego między Kosowem a BJRM, udzielanie pomocy siłom szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz ochrona konwojów z pomocą humanitarną. Po pomyślnym zakończeniu operacji prezydent BJRM zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa ONZ  o kontynuowanie procesu stabilizacji regionu. Zaowocowało to rozpoczęciem następnej operacji NATO, która otrzymała kryptonim Allied Harmony. Misja była realizowana od 16 grudnia 2002 r. do lutego 2003 roku. Polska zaangażowała się w nią na takim samym poziomie jak w misji Amber Fox wysyłając 25 komandosów z Lublińca, którzy wykonywali analogiczne zadania jak we wcześniejszej operacji.

   W trakcie misji w Macedonii poległo 2 polskich żołnierzy. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
 • sierż. Paweł LEGENCKI
  sierż. Paweł LEGENCKI
  urodził się w 1980 r.
  W 1998 r. rozpoczął służbę wojskową w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu jako radiooperator. Od października 2000 r. pełnił funkcję zwiadowcy.
  Pełnił służbę w II zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Macedonii w ramach operacji Amber Fox.
  Poległ 4 marca 2003 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie mianowany na stopień sierżanta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi a także wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej MON.
  Śp. sierż. Paweł LEGENCKI był kawalerem.
 • sierż. Piotr MIKUŁOWSKI
  sierż. Piotr MIKUŁOWSKI
  urodził się 21 maja 1977 r. w Elblągu.
  W 1998 r. rozpoczął służbę w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu jako zwiadowca-operator. Do służby zawodowej został powołany 18 kwietnia 2000 r.
  Pełnił służbę w II zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Macedonii w ramach operacji Amber Fox.
  Poległ 4 marca 2003 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie mianowany na stopień sierżanta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi a także wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej MON.
  Śp. sierż. Piotr MIKUŁOWSKI zostawił dwoje dzieci.