PORADNIK WETERANA

Szanowni Weterani,

 

W Państwa ręce trafia opracowany przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa poradnik dedykowany weteranom, zarówno żołnierzom, jak i pracownikom resortu obrony narodowej. Publikacja powstała w celu odpowiedzi na liczne pytania płynące od uczestników misji zagranicznych w związku z nowelizacją ustawy o weteranach działań poza granicami państwa dokonaną w 2019 roku.

Ufam, że zawarte w nim informacje i uwagi pomogą w wyjaśnieniu wszelkich niejasności i niezrozumiałości związanych z funkcjonowaniem wspomnianej ustawy. Tworząc niniejszy poradnik zespół Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa dołożył wszelkich starań do tego, aby korzystając z niego odnaleźli Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące procedury uzyskania uprawnień weterana i weterana poszkodowanego, jak również wynikających z tego statusu uprawnień.

Równocześnie zapewniam, że publikacja ma charakter otwarty na sugestie i propozycje ze strony całego środowiska weteranów, które pomogą w dalszym jego rozwoju przez zespół redakcyjny.

 

 

Dyrektor Centrum Weterana

Działań Poza Granicami Państwa

mjr dr Katarzyna Rzadkowska