SYRIA

   Podpisanie 31 maja 1974 r. porozumień genewskich o przerwaniu ognia pomiędzy Izraelem a Syrią zakończyło ważny etap wojny Jon Kippur. Zakończenie działań zbrojnych na froncie syryjskim otworzyło też drogę do przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji nr 350, która powoływała siły rozjemcze mające nadzorować wprowadzenie w życie i przestrzeganie zawartych porozumień w strefie rozdzielenia stron konfliktu. Otrzymały one nazwę Sił ONZ ds. Nadzoru Rozdzielnia Wojsk na Wzgórzach Golan (UNDOF) i miały liczyć 1250 osób z kilku krajów. Do udziału w misji zostali zaproszeni także polscy żołnierze, których w początkowym okresie wywodzili się z Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej pełniącej od 1973 r. działania mandatowe w ramach sił UNEF II w Egipcie. Polacy brali udział w misji UNDOF aż do roku 2009. 

W trakcie misji w Syrii poległo lub zginęło 9 polskich żołnierzy.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
 • st. chor. Wiesław CABAN
  st. chor. Wiesław CABAN
  urodził się w 1959 r.
  W roku 1980 został powołany do zasadniczej służby wojskowej.
  Służbę zawodową rozpoczął w 1982 r.
  W 1991 r. rozpoczął służbę w ramach misji UNDOF w Syrii.
  Zginął tragicznie 10 marca 1992 r.
  Śp. st. chor. Wiesław CABAN zostawił żonę i dwoje dzieci.
 • kpr. Tomasz CHMURA
  kpr. Tomasz CHMURA
  urodził się 19 listopada 1972 r. w Przeworsku.
  W 1991 r. rozpoczął służbę wojskową w 14. Pułku Zmechanizowanym w Przemyślu na stanowisku kierowcy.
  W 1992 r. rozpoczął służbę w misji UNIFIL w Libanie najpierw na stanowisku kierowcy a następnie jako sanitariusz.
  W 1993 r. ponownie skierowany do służby w misji UNIFIL.
  W latach 1993-94 służył w dwóch zmianach w misji UNDOF w Syrii. Pełnił służbę na stanowisku kierowca ambulansu - sanitariusz.
  Śp. kpr. Tomasz CHMURA zginął 29 maja 1994 r. w czasie pożaru budynku na terenie obozu Camp Ziouani w Syrii.
 • szer. Robert JANKOWSKI
  szer. Robert JANKOWSKI
  urodził się w 1971 r.
  W 1991 r. rozpoczął służbę wojskową w 98. dywizjonie artylerii przeciwpancernej.
  Od 1991 r pełnił służbę w ramach XXXV zmiany misji UNDOF w Syrii na stanowisku kierowcy mechanika samochodowego.
  Śp. szer. Robert JANKOWSKI zmarł w Syrii 4 lutego 1992 roku.
 • chor. Kazimierz KAJSZCZAK
  chor. Kazimierz KAJSZCZAK
  urodził się w 1944 r.
  W 1964 r. rozpoczął służbę wojskową w 30. Pułku Czołgów Średnich. Zajmował stanowisko podoficera sanitarnego m.in. w 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii Obrony Powietrznej Kraju oraz w 4. Kołobrzeskim Pułku Zabezpieczenia Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
  Od 1991 r. pełnił służbę w ramach misji UNDOF w Syrii, gdzie pełnił funkcję technika-analityka.
  Śp. chor. Kazimierz KAJSZCZAK zginął śmiercią tragiczną 20 września 1991 r.
 • sierż. Wiktor LENCZEWSKI
  sierż. Wiktor LENCZEWSKI
  urodził się w 1958 r.
  Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Sudeckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W latach 1980-1982 pełnił funkcję dowódcy drużyny w Łużyckiej Brygadzie Wojsk Obrony Pogranicza. W 1987 r. objął obowiązki starszego kancelisty w 23. Brygadzie Artylerii Armat w Zgorzelcu.
  Brał udział w misji UNDOF w Syrii.
  Śp. sierż. Wiktor LENCZEWSKI zginął 8 sierpnia 1992 r. w wypadku samochodowym.
 • st. sierż Lucjan SKRZEK
  st. sierż Lucjan SKRZEK
  urodził się 19 grudnia 1933 r. w miejscowości Janowo.
  Powołany do służby w 1953 r. W 1978 r. rozpoczął służbę pokojową w ramach misji UNDOF w Syrii. 17 lipca 1978 r. zgłosił się na ochotnika do sprowadzenia transportu logistycznego, który utknął na pustyni. Kilka kilometrów przed bazą stracił przytomność z powodu udaru cieplnego. Próba ratowania życia się nie powiodła.  Zmarł 17 lipca 1978 r.
  Śp. st. sierż sztab. Lucjan SKRZEK zostawił żonę i dwoje dzieci.
 • sierż. Grzegorz SZUKIEŁOJĆ
  sierż. Grzegorz SZUKIEŁOJĆ
  urodził się 27 lutego 1975 r.
  W wojsku służył od 1996 r. jako elew w Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu, a następnie w 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej jako podoficer sztabowy.
  W latach 2004-2005 uczestniczył w misji PKW Irak jako podoficer sztabowy.
  W latach 2007-2008 uczestniczył w misji UNDOF w Syrii jako starszy kancelista.
  Sierż. Grzegorz SZUKIEŁOJĆ zmarł tragicznie 19 lutego 2008 r.
 • plut. Krzysztof WYSOCKI
  plut. Krzysztof WYSOCKI
  urodził się w 1976 r.
  W 2001 r. rozpoczął służbę w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.
  Od 2005 r. służył w misji UNDOF w Syrii jako dowódca drużyny.
  Śp. plut. Krzysztof WYSOCKI zginął tragicznie 12 grudnia 2005 r.
 • szer. Józef ZUZAŃSKI
  szer. Józef ZUZAŃSKI
  urodził się 12 marca 1974 r. w Chełmie.
  W 1994 r. skierowany został do Ośrodka Szkolenia Kucharzy w Chełmie. Po przeszkoleniu trafił do Wojskowego Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych ONZ w Kielcach.
  W 1994 r. pełnił służbę w ramach misji UNDOF Syria.
  Śp. szer. Józef ZUZAŃSKI zginął tragicznie 28 września 1994 r.