POMOC PSYCHOLOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNA W CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
 
Udzielana jest weteranom i weteranom poszkodowanym w misjach wojskowych poza granicami kraju, jak też rodzinom żołnierzy poległych podczas służby w misjach poza granicami kraju

Wsparcie psychologiczne oferowane jest weteranom i ich rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Celem pomocy jest ochrona i promocja zdrowia psychosomatycznego, przeciwdziałanie skutkom stresu pourazowego, koszarowego, prewencja zaburzeń adaptacyjnych po powrocie z misji poza granicami państwa oraz ponowne dostosowanie do warunków służby i życia w kraju.

Jeśli jesteś weteranem lub weteranem poszkodowanym w misjach poza granicami kraju (żołnierzem/osobą cywilną), możesz wraz z najbliższymi członkami rodziny uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
 
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa: Psycholog - tel. 261-84-20-78 lub 602 431 894
 

POMOC PSYCHOLOGICZNA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ, WOJSKOWEJ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ, ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Weteran-żołnierz lub weteran-poszkodowany żołnierz ma prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z działaniami poza granicami państwa.

Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez weterana-żołnierza legitymacji weterana.

Z pomocy psychologicznej w jednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej można skorzystać bezpośrednio – bez skierowania, okazując jedynie legitymację, o której mowa wyżej.

Zakres pomocy psychologicznej w jednostce wojskowej lub w wojskowej pracowni psychologicznej obejmuje: diagnozę psychologiczną, konsultację/poradę, interwencję kryzysową oraz terapię krótkoterminową.

Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w zakładzie opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej obejmuje: diagnozę zaburzeń psychicznych, terapię indywidualną oraz terapię grupową, w tym terapię rodzinną.

Placówki szpitalne udzielające pomocy psychologicznej:
Klinika Psychiatrii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy - ul. Powstańców Warszawy 5
Poradnia Specjalistyczna Psychiatryczna 6. Szpitala Wojskowego w Dęblinie - ul. Szpitalna 2
Poradnia Zdrowia Psychicznego 108. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Ełku - ul. Tadeusza Kościuszki 30
Oddział Psychiatrii, Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku Oliwie - ul. Polanki 117
Poradnia Zdrowia Psychicznego 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie - ul. Wrocławska 1
Poradnia Zdrowia Psychicznego 1. Szpitala Wojskowego w Lublinie - al. Racławickie 23
Oddział Zaburzeń Nerwicowych 116. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Opolu - ul. Wróblewska 46
Poradnia Psychologiczna 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie - ul. Piotra Skargi 9-11
Poradnia Zdrowia Psychicznego 107. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu - ul. Kołobrzeska 44
 Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie - ul. Szaserów 128
Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - ul. Weigla 5
 Poradnia Psychologiczna 105. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach - ul. Domańskiego 2

Wojskowe Pracownie Psychologiczne:
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Białymstoku - ul. Kawaleryjska 70/3
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bielsku Białej - ul. Bardowskiego 12
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bolesławcu - al. Wojska Polskiego 54 B
Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bydgoszczy - ul. Warszawska 10
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bydgoszczy - ul. Zygmunta Augusta 20 A
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Czerwieńsku - ul. Składowa 10
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Częstochowie - ul. Legionów 20
 Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Elblągu - ul. Królewiecka 169
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Ełku - ul. Kościuszki 30
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gdańsku - ul. Obywatelska 2
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gdyni - ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gliwicach - ul. Andersa 47
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kosynierów Gdyńskich 21
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kaliszu - pl. Św. Józefa 5
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kielcach - ul. Jana III Sobieskiego 20
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kłodzku - ul. Walecznych 59
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Koszalinie - ul. Zwycięstwa 202
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Krakowie - ul. Koletek 10
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Lublinie - ul. Spadochroniarzy 5 A
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Łodzi - ul. Źródłowa 52
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Nowym Sączu - ul. Czarnieckiego 13
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie - ul. Warszawska 96
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Opolu - ul. Wróblewskiego 46
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Pile - ul. Kossaka 16 A
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Poznaniu - ul. Szylinga 2
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Radomiu - ul. Sadków 9
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Rzeszowie - Marii Konopnickiej 5
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Siedlcach - ul. Wałowa 1
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Sieradzu - ul. Wojska Polskiego 78
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Słupsku - ul. Bohaterów Westerplatte 8
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Szczecinie - ul. Kopernika 17 A
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie - ul. Żeromskiego 33
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Wrocławiu - ul. Obornicka 130
Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Włocławku - ul. Okrężna 25 A
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Zamościu - ul. Piłsudskiego 36

Pomocy psychologicznej udzielają:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Braniewie - ul. Stefczyka 11
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Gdyni Oksywiu - ul. Grudzińskiego 4
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Psychologiczna) w Grudziądzu - ul. Legionów 57
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Kielcach- ul. W. Szczepaniaka 23
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Kołobrzegu- ul. Jedności Narodowej 86-88
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Łodzi - ul. Sporna 19/23
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Nysie - ul. Kościuszki 3
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Powidzu Witkowo - ul. Słowackiego 2
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Poznaniu - ul. Szylinga 1
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Radomiu - ul. Chrobrego 48
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Rzeszowie - ul. Langiewicza 4
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Siedlcach - ul. Wałowa 1
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Stargardzie Szczecińskim - Aleja Żołnierza 37
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Toruniu – ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1
Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Warszawie - al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej (Poradnia Psychologiczna) w Warszawie - ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CEPELEK” (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Warszawie - ul. Koszykowa 78
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Warszawie - ul. Nowowiejska 62.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (Poradnia Zdrowia Psychicznego) w Witkowie- ul. Żwirki i Wigury 9

Szpitale Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjne (leczenie w ramach turnusu profilaktyczno-leczniczego):
20. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy - ul. Świdzińskiego 1
21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku Zdrój - ul. gen. Rzewuskiego 8
22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku - ul. Wojska Polskiego 5
23. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku Zdrój - pl. Mariański 7/8