IRAK

   Udział Wojska Polskiego w międzynarodowej operacji prowadzonej w Iraku pod dowództwem Stanów Zjednoczonych Ameryki od marca 2003 r. był wcieleniem w życie poparcia polskich władz dla amerykańskiej interwencji przeciwko reżimowi Saddama Husajna. Zaangażowanie polskich żołnierzy w operację „Iraqi Freedom” było też jednym z najpoważniejszych wyzwań, z jakim nasza armia musiała zmierzyć się od zakończenia II wojny światowej. Po zaprzestaniu bezpośrednich działań zbrojnych Polacy wzięli odpowiedzialność za środkowo-wschodnią część Iraku wykorzystując do tego siły dowodzonej przez nasz kraj Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe, liczącej kila tysięcy żołnierzy. Przez kolejne lata, aż do 2008 r. Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku realizował różne zadania, których charakter i skala ulegały modyfikacji w nawiązaniu do zmian jakie następowały w Iraku. Były to zarówna zadania o charakterze typowo militarnych sił rozjemczych, jak i szkoleniowe oraz stabilizacyjne.

W trakcie misji w Iraku poległo lub zginęło 22 polskich żołnierzy.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
 • kpr. Krystian ANDRZEJCZAK
  kpr. Krystian ANDRZEJCZAK
  urodził się 27 kwietnia 1981 r. w Bogaczewie. 
  W 2004 r.po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej, rozpoczął służbę nadterminową na stanowisku sanitariusza w 16. Żuławskim Batalionie Remontowym w Elblągu.
  Służby w ramach III zmiany PKW w Iraku.
  Poległ 21 sierpnia 2004 r. w wyniku wybuchu miny pułapki.
  Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność, awansowany do stopnia kaprala oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. kpr. Krystian ANDRZEJCZAK był kawalerem.
 • sierż. Andrzej FILIPEK
  sierż. Andrzej FILIPEK
  urodził się w 1976 r. w Skarżysku Kamienna. 
  Służbę wojskową rozpoczął w 1995 r. Służył w 3. Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie. 
  Sześciokrotnie brał udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych: UNDOF w Syrii, SFOR w Bośni i Hercegowinie, EUFOR w Bośni i Hercegowinie oraz w III, VII, IX zmiany PKW w Iraku. Podczas IX zmiany WDCP pełnił funkcję starszego kierowcy-radiotelefonisty w 3. kompanii piechoty Zgrupowania Bojowego.
  Poległ 2 listopada 2007 r. w wyniku ekspolozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, mianowany na stopień sierżanta oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
  Śp. sierż. Andrzej FILIPEK zostawił żonę i dwoje dzieci.
 • kpr. Roman GÓRALCZYK
  kpr. Roman GÓRALCZYK
  urodził się w 1979 roku.
  Służył w 7. Dywizjonie Ułanów Lubelskich im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.
  W 2003 roku wyjechał na misję do Iraku w ramach I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a dwa lata później pojechał tam po raz kolejny.
  25 lutego 2005 roku podczas konwoju patrolu saperskiego doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego zginął m.in. Roman GÓRALCZYK.
  Roman GÓRALCZYK został pośmiertnie awansowany ze stopnia starszego szeregowego do stopnia kaprala, odznaczony medalem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe oraz Krzyżem Zasługi Za Dzielność.
  Śp. kpr. Roman GÓRALCZYK był kawalerem.
 • st. chor. Paweł JELONEK
  st. chor. Paweł JELONEK
  urodził się w 1974 r. w Częstochowie. 
  Ukończył dwuletnią Szkołę Chorążych o kierunku pilotażu śmigłowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1997 r. na stanowisku pilota szwadronu kawalerii powietrznej 7. Pułku Ułanów Lubelskich.
  W 2004 r. pełnił służbę w III zmianie PKW Irak.
  Zginął 15 grudnia 2004 r. w katastrofie śmigłowca.
  Został pośmiertnie mianowany na stopień starszego chorążego oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. st. chor. Paweł JELONEK pozostawił żonę. 
 • kpr. Tomasz JURA
  kpr. Tomasz JURA
  urodził się 12 czerwca 1982 r. 
  Służbę wojskową rozpoczął w 2004 r. Służył na stanowisku celowniczego karabinu maszynowego w 3 szwadronie 7 batalionu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Podczas VIII zmiany PKW w Iraku uczestniczył w licznych konwojach i patrolach. 
  Poległ 20 kwietnia 2007 r. w wyniku wybuchu miny-pułapki, działając w składzie patrolu polskiej grupy manewrowej. 
  Za dzielność w walce z międzynarodowym terroryzmem został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień kaprala . 
  Kpr. Tomasz JURA był kawalerem.
 • mjr Jacek KOSTECKI
  mjr Jacek KOSTECKI
  urodził się w 1970 r. we Wrocławiu. 
  W 1996 r. ukończył Wojskową Akademię Medyczną i został skierowany do pełnienia służby w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Następnie służył w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku dowódca plutonu-lekarz. 
  W 2004 r. pełnił służbę w III zmianie PKW Irak. 
  Zginął 15 grudnia 2004 r. w katastrofie śmigłowca.
  Został pośmiertnie mianowany na stopnień majora oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. mjr Jacek KOSTECKI był kawalerem.
 • mł. chor. sztab. Marek KRAJEWSKI
  mł. chor. sztab. Marek KRAJEWSKI
  urodził się 22 listopada 1970 r. w Rykach.
  Po ukończeniu Szkoły Chorążych Łączności w Legnicy oraz kursu dla personelu kancelarii kryptograficznych, pełnił służbę w 5. Pułku Dowodzenia na stanowisku dowódcy aparatowni. Następnie rozpoczął służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie.
  W 2000 r. rozpoczął służbę w misji UNDOF w Syrii na stanowisku dyżurnego łączności. Kolejną jego misją był PKW w Iraku, gdzie służył jako dowódca stacji łączności specjalnej kompanii łączności w Batalionie Dowodzenia.
  Zginął 8 maja 2004 r. w wyniku wypadku komunkiacyjnego w czasie pełnienia obowiązków służbowych w PKW Irak.
  Pośmiertnie awansowany do stopnia mł. chor. sztab. i odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Został wyróżniony brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Pierścieniem Pamiątkowym. Wyróżniony także wpisem do Księgi Honorowej MON za ofiarność, męstwo i zasługi podczas pełnienia służby w PKW Irak.
  Śp. mł. chor. sztab. Marek KRAJEWSKI zostawił żonę i dwie córki.
 • ppłk Hieronim KUPCZYK
  ppłk Hieronim KUPCZYK
  urodził się w 1959 r. w Ostrowie Wielkopolskim. 
  Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W latach 1982-2003 służył i dowodził plutonem i kompanią w 5. Pułku Zmechanizowanym 12. Dywizji Zmechanizowanej. W 1988 r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów.
  Podczas I zmiany PKW Irak organizował szkolenie irackiego Korpusu Obrony Terytorialnej oraz brał udział w tworzeniu i szkoleniu irackiej Gwardii Cywilnej.
  Poległ 6 listopada 2003 r. w wyniku ostrzału konwoju. Był pierwszym polskim żołnierzm który poległ w misji w Iraku.
  Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, awansowany do stopnia podpułkownika oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. ppłk Hieronim KUPCZYK zostawił żonę i córkę.
 • plut. Tomasz KRYGIEL
  plut. Tomasz KRYGIEL
  urodził się 5 marca 1977 r. w Łęczycy.
  Był dowódcą drużyny w kompanii saperów 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. W latach 1998 – 1999 pełnił służbę podczas misji UNIFIL w Libanie.
  Do Iraku wyjechał w 2004 r., był dowódcą drużyny oraz pracował w patrolach rozminowywania plutonu saperów.
  Poległ 8 czerwca 2004 r. w skutek ran odniesionych podczas w ostrzału moździerzowego niedaleko Bagdadu.
  Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz awansowany do stopnia plutonowego. Wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej za ofiarność i odwagę podczas pełnienia służby w PKW w Republice Iraku.
  Śp. plut. Tomasz KRYGIEL był kawalerem.
 • kpr. Sylwester KUTRZYK
  kpr. Sylwester KUTRZYK
  urodził się 1981 r. w Gliwicach.
  W 2002 r. rozpoczął służbę wojskową  w 6. Batalionie Desantowo-Szturmowym na stanowisku kierowcy w kompanii dowodzenia. Służył w 18. batalionie desantowo-szturmowym w Bielsku-Białej.

  W 2003 r. uczestniczył w misji SFOR w Bośni i Hercegowinie.
  W 2004 r. skierowany został do pełnienia służby w PKW Irak.
  Poległ 19 sierpnia 2004 r. w wypadku samochodowym do którego doszło podczas ostrzelnia patrolu.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia kaprala. Odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność i wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. kpr. Sylwester KUTRZYK był kawalerem.

 • por. Piotr MAZUREK
  por. Piotr MAZUREK
  urodził się w 1979 r. w Lubaczowie. 
  W 2002 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. Następnie służył w 15. batalionie saperów w Orzyszu. 
  Od 2004 r. brał udział III zmianie PKW Irak w składzie patrolu saperskiego 1. Grupy Bojowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. 
  Poległ 12 września 2004 r. w wyniku ataku terrorystów na polski patrol saperski w Iraku.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. por. Piotr MAZUREK był kawalerem.
 • st. sierż. Tomasz MURKOWSKI
  st. sierż. Tomasz MURKOWSKI
  urodził się 26 maja 1976 r. w Krynicy Morskiej.
  W 1995 r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej w 6. Ośrodku Szkolenia Służby Samochodowej w Ostródzie. Nastepnie skierowany do 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na stanowisko kierowcy. W 1997 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej na stanowisko st. operatora stacji radiolokacyjnej.
  W 2004 r. wyjechał na misję do Iraku w składzie III zmiany PKW. Od 2006 r. służył w składzie VII zmiany PKW Irak, podczas której był kierowcą ruchomego węzła łączności w Batalionie Dowodzenia i Zabezpieczenia.
  Poległ 11 listopada 2006 r. podczas ataku z wykorzystanie ładunku wybuchowego na polsko-słowacki patrol.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia st. sierżanta odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
  Śp. st. sierż. Tomasz MURKOWSKI zostawił żonę i dwie córki.
 • kpr. Piotr NITA
  kpr. Piotr NITA
  urodził się 10 maja 1984 roku w Kodrąbie.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2005 r. w 3. Szwadronie Kawalerii Powietrznej 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, jako sanitariusz i ratownik medyczny.
  Pełnił służbę w ramach misji PKW Irak na stanowisku strzelca-sanitariusza w szwadronie kawalerii Grupy Manewrowej.
  Poległ 7 lutego 2007 roku w wyniku eksplozji miny pułapki.
  Piotr Nita został pośmiertnie awansowany ze stopnia starszego szeregowego do stopnia kaprala oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
 • kpr. Grzegorz NOSEK
  kpr. Grzegorz NOSEK
  urodził się w 1976 r. w Olkuszu.
  W 1999 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową. Służył w 6. kompanii zaopatrzenia 16. batalionu desantowo-szturmowego.
  W okresie od lipca 2002 r. do lipca 2003 r. pełnił służbę w misji SFOR w Bośni i Hercegowinie.
  W 2004 r. rozpoczął służbę w 1. Batalionowej Grupie Bojowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku
  Poległ 12 września 2004 r. próbojąc ratować swojego dowódcę podczas ataku terrorystów na polski patrol saperski w Iraku.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia kaprala oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. kpr. Grzegorz NOSEK zostawił żonę.
 • mjr Jarosław POSADZY
  mjr Jarosław POSADZY
  urodził się 23 czerwca 1968 r. w Braniewie.
  Służył w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim na stanowisku szefa Sekcji Planowania Logistyki.
  Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
  Od 2003 r. służył w ramach I zmiany PKW w Iraku pełniąc funkcję szefa logistyki Samodzielnej Grupy Powietrznoszturmowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południu.
  W 2007 r. ponownie rozpoczął służbę w PKW w Iraku, gdzie pełnił funkcję szefa sztabu Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej.  Zmarł 17 lipca 2007 r.
  Śp. mjr Jarosław POSADZY zostawił żonę oraz dwoje dzieci.
 • por. Daniel RÓŻYŃSKI
  por. Daniel RÓŻYŃSKI
  urodził się w 1980 r. w Gdańsku.
  W 2003 r. ukończył, jako prymus, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. Od  2003 r. służył jako dowódca plutonu szturmowego w 16. batalionie powietrznodesantowym. 
  W 2004 r. rozpoczął służbę w PKW Irak w 1. Batalionowej Grupie Bojowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe na stanowisku dowódcy plutonu.
  Poległ 12 września 2004 r. w wyniku ataku na polski patrol saperski w Iraku.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. 
  Śp. por. Daniel RÓŻYŃSKI był kawalerem.
 • st. kpr. Marcin RUTKOWSKI
  st. kpr. Marcin RUTKOWSKI
  urodził się w 1980 r. w Srokowie.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2002 r. w 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii w Węgorzewie na stanowisku topografa. W 2003 r. zgłosił się do pełnienia służby nadterminowej i został dowódcą drużyny topograficznej w 8 baterii artylerii rakietowej.

  W 2004 r. zgłosił się na ochotnika do wyjazdu na III zmianę do PKW Irak.
  29 lipca 2004 r. obok przejeżdżającego drogą Babilon-Bagdad patrolu polskich żołnierzy zdetonowana została zdalnie sterowana mina pułapka. W wyniku  wybuchu śmierć poniósł kpr. Marcin Rutkowski.
  Pośmiertnie awansowany do stopnia st. kaprala oraz odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność.
  Wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej – za odwagę i męstwo podczas realizacji zadań w PKW Irak.
  Śp. st. kpr. Marcin RUTKOWSKI pzostawił żonę i syna.
 • kpr. Grzegorz RUSINEK
  kpr. Grzegorz RUSINEK
  urodził się 24 października 1983 r. w Zabrzu.
  Służył w 18. bielskim batalionie desantowo-szturmowym na stanowisku celowniczego moździerza.
  W 2004 r. wyjechał pełnić służbę w ramach III zmiany PKW Irak.
  Poległ 19 sierpnia 2004 r. w wypadku samochodowym do którego doszło podzas ostrzelania patrolu.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia kaprala oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. kpr. Grzegorz RUSINEK był kawalerem.
 • chor. Karol SZLĄZAK
  chor. Karol SZLĄZAK
  urodził się w 1976 r. w Opocznie.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2000 r. W 2002 r. ukończył szkołę chorążych i został skierowany do 7. Dywizjonu Lotniczego na stanowisko starszego technika klucza eksploatacji osprzętu śmigłowca.
  W 2004 r. pełnił służbę w III zmianie PKW Irak. Zginął 15 grudnia 2004 r. w katastrofie śmigłowca.
  Został pośmiertnie mianowany na stopień chorążego oraz wpisany do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. chor. Karol SZLĄZAK pozostawił żonę i córkę.
 • kpt. Sławomir STRÓŻAK
  kpt. Sławomir STRÓŻAK
  urodził się 26 listopada 1970 r. w Jaworznie.
  W roku 1995 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu  Następnie służył w 18 Bielskim Batalionie Desantowo-Szturmowym.
  Brał udział w misji w KFOR w Kosowie oraz PKW w Iraku gdzie dowodził kompanią.
  Poległ w  czasie służby w PKW Irak 8 maja 2004 r. wskutek ran odniesionych w wyniku ekspolozji ładunku wybuchowego.
  Pośmiertnie odznaczony przez Prezydetna RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej za szczególną odwagę i ofiarność podczas pełnienia służby w ramach PKW Irak.
  Śp. kpt. Sławomir STRÓŻAK zostawił żonę i troje dzieci.
 • kpr. Gerard WASIELEWSKI
  kpr. Gerard WASIELEWSKI
  urodził się w 1983 r. w Pokrzydowie. 
  W 2002 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w 1. Ośrodku Kierowców w Grudziądzu na stanowisku kierowcy. 
  27 maja 2003 r. został przyjęty do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i w czerwcu tego samego roku objął stanowisko celowniczego w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. 
  Od 4 sierpnia 2003 r. pełnił służbę wojskową w PKW Irak.
  Zginął 22 grudnia 2003 r. w wyniku tragicznego wypadku na terenie bazy w Karbali.
  Został pośmiertnie mianowany na stopień kaprala oraz uhonorowany wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
  Śp. Gerard WASILEWSKI był kawalerem.
 • kpr. Andrzej ZIELKE
  kpr. Andrzej ZIELKE
  urodził się 17 kwietnia 1978 r. w Elblągu.
  Służbę wojskową rozpoczął w 1997 r. Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej jako elektromechanik pełnił służbę w pododdziałach 16. żuławskiego batalionu remontowego w Elblągu.

  W 2004 r. wyjechał do Iraku pełnić służbę w PKW na stanowisku sapera w patrolu rozminowania.
  Poległ 8 czerwca 2004 r. w skutek ran odniesionych podczas ostrzału moździerzowego niedaleko Bagdadu.
  Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi oraz awansowany do stopnia kaprala.
  Kpr. Andrzej ZIELKE zostawił żonę i syna.