JUGOSŁAWIA

   Rozpad Jugosławii w 1991 r. doprowadził do wybuchu wojny między armiami nowych państw a siłami serbskimi. Aby zapobiec eskalacji walk i uchronić ludność cywilną przed czystkami ONZ postanowiło utworzyć w lutym 1992 r. Siły Ochronne Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNPROFOR).  W szczytowym momencie liczyły one ponad 38 tysięcy osób, zarówno wojskowych, obserwatorów cywilnych jak i policjantów. Polska, jako jedno z 12 państw, wystawiło liczący  początkowo ok. 800 a docelowo ok. 1020 żołnierzy batalion operacyjny do relacji zadań mandatowych misji. Najwyższymi z nich były: patrolowanie nadzorowanego obszaru, ochrona ważnych instalacji, eskortowanie konwojów humanitarnych, nadzorowanie magazynów zdeponowanej broni serbskiej, kontrola procesu wycofania wojsk Jugosłowiańskiej Narodowej Armii oraz informowanie Kwatery Głównej UNPROFOR o naruszaniu zawieszenia broni przez strony konfliktu. Pogarszająca się sytuacja w rejonie konfliktu oraz małą skuteczność sił pokojowych doprowadziły do zmiany jednolitej struktury organizacyjnej UNPROFOR w marcu 1995 roku. Dodatkowo oprócz sił UNPROFOR w Bośni i Hercegowinie ustanowiono Operację ONZ Przywrócenia Zaufania w Chorwacji (UNCRO) oraz Siły Zapobiegawcze ONZ w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (UNPREDEP). Także w tych misjach wzięli udział polscy żołnierze i obserwatorzy. Łącznie do końca 1995 roku w ramach działań pokojowych UNPROFOR I UNCRO wzięło udział prawie 4 tysiące polskich żołnierzy i pracowników wojska. 

W trakcie misji w Jugosławii poległo lub zmarło 7 polskich żołnierzy.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
 • st. kpr. Marek DZIAK
  st. kpr. Marek DZIAK
  urodził się 7 lutego 1974 r. w Tyczynie.
  W 1993 r. został powołany do służby wojskowej.
  W 1994 r. rozpoczął służbę na misji UNPROFOR w b. Jugosławii na stanowisku kierowcy-elektryka.
  Zginął 14 sierpnia 1994 r. w wyniku wypadku samochodowego.
  Śp. Marek DZIAK został pośmiertnie awansowany do stopnia st. kaprala.
 • st. szer. Adam JAZUKIEWICZ
  st. szer. Adam JAZUKIEWICZ
  urodził się w 1972 r. w Szczecinie.
  W 1992 r. został powołany służył w 36. Łużyckim Pułku Zmechanizowanym.
  W 1994 r. uczestniczył w misji UNPROFOR w b. Jugosławii.
  Śp. st. szer. Adam JAZUKIEWICZ zginął śmiercią tragiczną 27 listopada 1994 r.
 • mjr Witold KOWALCZYK
  mjr Witold KOWALCZYK
  urodził się w 1953 r.
  Był absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W latach 1976-1980 był dowódcą plutonu zabezpieczenia inżynieryjno-saperskiego w 11 Polowej Technicznej Bazie Remontowej w Skwierzynie. Następnie służył w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. W latach 1983-1993 był dowódcą kompanii maszyn inżynieryjnych w 61 Brygadzie Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Skwierzynie. W 1987 r. ukończył wyższy kurs doskonalenia oficerskiego.
  W 1993 r. rozpoczął służbę na misji UNPROFOR w b. Jugosławii, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu inżynieryjno-saperskiego.
  Mjr Witold KOWALCZYK poległ 23 czerwca 1994 r. podczas rozminowywania drogi w okolicy wsi Plaski w b. Jugosławii.
 • ppor. Wiesław KUCIŃSKI
  ppor. Wiesław KUCIŃSKI
   urodził się w 19 grudnia 1957 r. w Sępopolu.
  W 1978 r. został powołany do służby wojskowej. W 1981 r. został absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Inżynieryjnych i Komunikacji. Służył w 1 Warszawskiej Brygadzie Saperów i 1 Brygadzie Saperów w Brzegu. Uczestniczył w misji UNDOF w Syrii i UNPROFOR w b. Jugosławii.
  Ppor. Wiesław KUCIŃSKI poległ 23 czerwca 1994 r. podczas rozminowywania drogi w okolicy wsi Plaski na terenie b. Jugosławii.
  Śp. ppor. Wiesław KUCIŃSKI zostawił żonę i syna.
 • kpr. Piotr MOSZYŃSKI
  kpr. Piotr MOSZYŃSKI
  urodził się 22 lipca 1974 r. w Poniatowej.
  Służbę wojskową rozpoczął w 1994 r. jako elew w szkole Podoficerskiej w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Ukończył szkołę podoficerską i został mianowany na stopień kaprala oraz skierowany do 7 Pułku Zmechanizowanym w Lublinie. Następnie trafił do Wojskowego Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny.
  Służył w misji UNPROFOR na terenie b. Jugosławii.
  Zginął śmiercią tragiczną 10 kwietnia 1995 r.
  Śp. kpr. Piotr MOSZYŃSKI był kawalerem.
 • szer. Dariusz SOROKOPAS
  szer. Dariusz SOROKOPAS
  urodził się 10 lipca 1970 r.
  W 1992 r. rozpoczął służbę w ramach misji UNPROFOR w b. Jugosławii na stanowisku strzelca.
  Śp. szer. Dariusz SOROKOPAS zmarł 15 października 1992 r.
 • st. kpr. Wiesław SZKWAREK
  st. kpr. Wiesław SZKWAREK
  urodził się w 1972 r. w Kożuchowie.
  W 1992 r. został powołany do służby w 12. Batalionie Drogowym w Tarnowskich Górach.
  W 1994 r. uczestniczył w misji UNPROFOR w b. Jugosławii.
  Śp. st. kpr. Wiesław SZKWAREK zginął śmiercią tragiczną 27 listopada 1994