Żandarmeria Wojskowa

Żandarmeria Wojskowa to wyodrębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w sład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, której działalność koncentruje się na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz ochranianie porządku publicznego i zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych.

Pomnik „W hołdzie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej”

Odsłonięcie monolitu poświęconego żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, którzy ponieśli śmierć służąc ojczyźnie, miało miejsce 28 maja 2013 roku – w przededniu
święta Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej obchodzą doroczne święto 13 czerwca. 
 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

Od 24 grudnia 2015 roku obowiązki Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej pełni
gen. bryg. Tomasz Połuch.

Żandarmeria Wojskowa posiada trzy wzory oznak rozpoznawczych – szkarłatną
oraz w kamuflażu „pantera” i „pustynnym”.

Aktualności

Zostań jednym z nas

Żandarm - jeden zawód, wiele możliwości

Prewencja

Ruch drogowy

Dochodzeniówka

Antyterroryzm

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
 
tel.: 261 857 300
e-mail: kgzw.sekretariat@ron.mil.pl