PAMIĘCI POLEGŁYM I ZMARŁYM W WOJSKOWYCH MISJACH ZAGRANICZNYCH
"A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie"
 
Jan Kochanowski
PAMIĘCI POLEGŁYCH

PAMIĘCI POLEGŁYCH

Ponad 65-letnia historia zaangażowania Polski w działania poza granicami państwa

pełna jest chwalebnych czynów naszych żołnierzy. Przez minione dziesięciolecia ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy i pracowników wojska zapisało piękną, ale też tragiczną kartę w naszej historii. Przypomina o tym Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa umieszczony obok Centrum Weterana. 121 polskich żołnierzy i pracowników wojska poległych i zmarłych na misjach symbolizują także tabliczki na Ścianie Pamięci, która jest ideowym dopełnieniem monumentu.    Szacunek i wsparcie okazywane weteranom nie zwalnia nas - żyjących z moralnego obowiązku upamiętnienie zmarłych i poległych na misjach. Idei tej poświęcona jest ta stroną. Ufamy, że witryna ta pozwoli przypomnieć ich losy ale jednocześnie zbuduje w naszej zbiorowej pamięci etos weterana działań poza granicami Ojczyzny.
zobacz więcej