PORADY PRAWNE

W ramach informacyjnego i doradczego charakteru Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa nasz Radca prawny udziela wsparcia i konsultacji prawnych w zakresie m.in.:
  • spraw związanych z uzyskaniem statusu weterana i weterana poszkodowanego oraz skutecznego korzystania z uprawnień dla weteranów i weteranów poszkodowanych;
  • spraw weteranów i weteranów poszkodowanych związanych z zawodową służbą wojskową oraz zaopatrzeniem emerytalno – rentowym i zaopatrzeniem medycznym;
  • spraw pracowniczych weteranów pozostających w stosunku pracy;
  • spraw rodzin żołnierzy poległych, wynikających z faktu służby poza granicami państwa.
 
tel.: 261 842 077, 727 400 807, poniedziałek - czwartek w godz.: 9:00 -14:00
e-mail:  cwdpgp.radca-prawny@ron.mil.pl