KOSOWO

   Polscy żołnierze od lat 90-tych XX w. biorą aktywny udział w działaniach na rzecz budowy i utrzymania pokoju w państwach byłej Jugosławii. Jednym z nich jest Kosowo, w którym od 1999 r. służą polscy żołnierze. Mimo podpisania porozumienia w Dayton w 1995 r., kończącego wojnę w regionie, problem kosowskich muzułmanów, którzy utracili cześć swojej autonomii w b. Jugosławii za sprawą zmiany konstytucji przez Serbów w 1989 r., nie został rozwiązany. Brak zainteresowania przez świat problemem kosowskich muzułmanów do wybuchu wal pomiędzy Armią Wyzwolenia Kosowa a władzom serbskim.  Wobec braku sukcesów rozmów pokojowych, zmierzających za zahamowania rozlewu krwi, w marcu 1999 e. NATO rozpoczęło operację „Allied Force” polegającą na bombardowaniu lotniczym celów militarnych w Kosowie, co miało zmusić Serbów do zatrzymania ofensywy zbrojenie i czystek etnicznych. Efektem operacji były m. in. ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999  r. która powoływała do życia siły KFOR (Kosovo Force). Do ich zadań należało m. in.: pomoc w powrocie lub relokacji uchodźców, ochrona mniejszości narodowych, odbudowa prowincji i rozminowywanie, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mniejszości etnicznych, zapobieganie przemytowi broni, wspieranie lokalnych władz w tworzeniu instytucji cywilnych  oraz nadzorowanie wyborów. W momencie rozpoczęcia operacji w skład KFOR wchodziło 50 tysięcy żołnierzy z 30 państw, zarówno członków NATO, jak i spoza sojuszu. W jej skład weszli także polscy żołnierze , którymi początkowo byli członkowie 18 batalionu desantowo-szturmowego. Sposób zaangażowania sił KFOR, zadnia oraz liczebność zmieniała się wraz ze zmianą sytuacji w regionie oraz postępami w zakresie stabilizacji. Mimo postępów w tej materii od ponad 20 lat Polscy żołnierze nieprzerwanie biorą udział w misji w Kosowie.

W trakcie misji w Kosowie poległo lub zginęło 4 polskich żołnierzy.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
 • st. plut. Jerzy ABRAM
  st. plut. Jerzy ABRAM
  urodził się w 1976 r.
  Służbę wojskową rozpoczął w 21. Batalionie Dowodzenia w Rzeszowie.
  Od 1997 r. służył w 1. Dęblińskim Pułku Drogowo-Mostowym. Od 2000 r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy drużyny w Batalionie Polsko-Ukraińskim w Przemyślu.
  Od 2000 r. służył na misji KFOR w Kosowie na stanowisku operatora.
  Śp. plut. Jerzy ABRAM zginął 14 sierpnia 2000 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • st. chor. Robert FRĄSZCZAK
  st. chor. Robert FRĄSZCZAK
  urodził się w 1972 r. w Bydgoszczy.
  W 1991 r. rozpoczął służbę wojskową jako kadet w Centrum Szkolenia Służby Samochodowo-Czołgowej w Pile. Zawodową służbę wojskową rozpoczął 1994 r. w 10. Dywizji Zmechanizowanej. Od roku 1999 służył w 10. Brygadzie Logistycznej.
  W 2002 r. rozpoczął służbę w ramach misji KFOR w Kosowie.
  Zginął tragicznie 10 marca 2003 r.
  Śp. st. chor. Robert FRĄSZCZAK zostawił żonę i syna.
 • st. szer. Tomasz ŁUGOWSKI
  st. szer. Tomasz ŁUGOWSKI
  wstąpił do wojska 6 marca 1998 r.
  Od 1998 do 1999 roku służył misji UNDOF w Syrii. Od 2000 r. służył jako sanitariusz w Polskiej Jednostce Wojskowej Okręgu Strategicznego 1508 w Mitovicy podczas misji KFOR w Kosowie.
  Śp. st. szer. Tomasz ŁUGOWSKI zginął 21 maja 2000 r. w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • ppłk Zbigniew WYDRYCH
  ppłk Zbigniew WYDRYCH
  urodził się 1 czerwca 1960 r.
  W 1979 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Od 1983 r. służył w 17 dywizji Artylerii.
  W latach 1992-1993 brał udział w misji UNPROFOR w b. Jugosławii.  
  W 1999 r. po raz kolejny wyjechał do byłej Jugosławii w ramach misji KFOR w Kosowie.
  Zginął tragicznie 11 grudnia 1999 r.
  Został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Minister Obrony Narodowej pośmiertnie awansował Zbigniewa WYDRYCHA do stopnia podpułkownika.
  Śp. ppłk Zbigniew WYDRYCH zostawił żonę i dzieci.