EGIPT

   Zakończenie wojny Jom Kippur 25 października 1973 r., pomiędzy połączonymi siłami Egiptu i Syrii a państwem izraelskim, zostało wymuszone na stronach konfliktu przez interwencję społeczeństwa międzynarodowego, które doprowadziło do zaprzestania krwawych walk i przystąpienia do rozmów pokojowych. 25 października 1973 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 338 powołującą Drugie Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEF II). Zadaniem błękitnych hełmów w pierwszej fazie operacji było nadzorowanie rozdzielenia wojsk izraelskich i egipskich na półwyspie Synaj oraz nadzorowanie zawieszenia broni. Pierwsi żołnierze UNEF II dotarli do Kairu 26 października 1973 r.  Kontyngent sił UNEF II, liczący ok. 7 tys. osób, tworzyli żołnierze i pracownicy cywilni kilkunastu państw, w tym także z Polski. Polacy w ramach utworzonej rozkazem ministra obrony narodowej z 26 listopada 1973 r. Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. Przez kolejne 6 lat wykonywali zadania logistyczno-saperski w ramach sił pokojowych ONZ na Półwyspie Synaj.

W trakcie misji w Egipcie poległo lub zginęło 9 polskich żołnierzy.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
 • st. chor. Jan BEDNARZ
  st. chor. Jan BEDNARZ
  urodził się 20 sierpnia 1949 r. w Kutnie.
  Służbę wojskową pełnił w 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
  Od 1976 r. służył w ramach V zmiany misji UNEF II w Egipcie.
  St. chor. Jan BEDNARZ zginął tragicznie 23 marca 1976 r. podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • por. Ryszard BOJSZA
  por. Ryszard BOJSZA
  W 1966 r. został powołany do służby wojskowej w Gdańsku - Wrzeszczu. Ukończył kurs chorążych i rozpoczął służbę w 33. batalionie inżynieryjno budowlanym.
  W 1975 r. rozpoczął służbę w ramach V zmiany misji UNEF II w Egipcie.
  Zginął tragicznie 23 marca 1976 r. podczas wykonywania obowiązków służbowych.
  Śp. por. Ryszard BOJSZA zostawił żonę i dwóch synów.
 • kpr. Wiktor CIERESZKO
  kpr. Wiktor CIERESZKO
  urodził się 11 listopada 1952 r. w Koreliczach.
  Służył w 33. Batalionie Łączności w Szczecinie.
  W 1975 r. przybył do Egiptu pełnić służbę w ramach V zmiany misji UNEF-II.
  Śp. kpr. Wiktor CIERESZKO poległ 12 maja 1976 r. w wyniku wypadku samochodowego podczas pełnienia obowiązków służbowych.
 • kpr. Zbigniew GROCHOWINA
  kpr. Zbigniew GROCHOWINA
  urodził się 10 lutego 1954 r. w Szczecinie.
  Służył w 33. Batalionie Łączności w Szczecinie.
  W 1975 r. przybył do Egiptu pełnić służbę w ramach V zmiany misji UNEF-II.
  Śp. kpr. Zbigniew GROCHOWINA poległ 12 maja 1976 r. w wyniku wypadku samochodowego podczas pełnienia obowiązków służbowych.
 • płk Bogdan RECZEK
  płk Bogdan RECZEK
  urodził się w 1927 r.
  8 września 1952 r. rozpoczął służbę wojskową. Jako porucznik został wyznaczony na stanowisko lekarza na pokładzie niszczyciela "Burza". Do 1977 r. piastował wiele stanowisk w służbie zdrowia Marynarki Wojennej, m.in. lekarza Bazy Marynarki Wojennej Ustka, Garnizonowej Izby Chorych, kierownika laboratorium sanitarno higienicznego oraz Inspektora Sanitarnego Marynarki Wojennej.
  W 1977 r. skierowany został na stanowisko Szefa Służby Zdrowia Kwatery Głównej w ramach misji UNEF II w Egipcie.
  Zginął śmiercią tragiczną 21 września 1977 r.
  Śp. płk Bogdan RECZEK pozostawił żonę i córkę.
 • st. chor. sztab. Aleksander SAFON
  st. chor. sztab. Aleksander SAFON
  urodził się 30 lipca 1937 r. w Augustowie.
  W 1955 r. wstąpił do wojska. Służył w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile.
  Poległ 19 maja 1975 r., w wypadku samochodowym w czasie wykonywania obowiązków służbowych w misji UNEF II w Egipcie.
  Chor. Aleksander SAFON za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i awansowany do stopnia st. chor. sztab. Uhonorowany pośmiertnym wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich.
  Śp. st. chor. sztab. Aleksander SAFON osierocił dwóch synów.
 • kpr. Józef STĘPNIAK
  kpr. Józef STĘPNIAK
  urodził się 12 marca 1953 r. w Błaszkach.
  W 1974 r. przybył do Egiptu pełnić służbę w misji UNEF II. Został wyznaczony na stanowisko mechanika-kierowcy samochodowego w kompanii transportowej.
  Poległ 19 maja 1975 r., w wypadku samochodowym w czasie wykonywania obowiązków służbowych w misji UNEF II w Egipcie. 
  Śp. szer. Józef STĘPNIAK za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i awansowany do stopnia kaprala. Uhonorowany pośmiertnym wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich.
 • szer. Jerzy SUCHODÓŁ
  szer. Jerzy SUCHODÓŁ
  urodził się w 14 września 1958 r. w Lublinie.
  Zasadniczą służbę wojskową rozpoczął w 1978 r.
  W 1979 r. został skierowany do pełnienia służby w ramach misji UNEF II w Egipcie na stanowisko kierowcy samochodowego kompanii policji wojskowej.
  29 czerwca 1979 r. szer. Jerzy SUCHODÓŁ zmarł w skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • szer. Józef TWARDY
  szer. Józef TWARDY
  urodził się 13 września 1957 r. w Miłosławiu.
  W1977 r. rozpoczął służbę wojskową w 25. Dywizjonie Artylerii Rakietowej w Gubinie na stanowisku kierowcy.
  Został przydzielony do polskiej Kompanii Inżynieryjnej  w ramach misji UNEF II w Egipcie.
  Poległ 3 marca 1978 r. w wyniku wypadku samochodowego w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
  Śp. szer. Józef TWARDY został pośmiertnie odznaczony przez Sekretarza Generalnego ONZ za wzorową służbę w ramach misji UNEF II medalem „W służbie pokoju”.