AFGANISTAN

    Zaangażowanie Polski w działania w Afganistanie sięga roku 2002 kiedy to po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, przeprowadzonych przez kierowaną z Afganistanu Al -Kaidę,  polskie władze postanowiły przyłączyć się do kierowanej przez USA koalicji międzynarodowej przeciwko globalnemu terroryzmowi. Operacja ta otrzymała kryptonim „Enduring Freedom”. Początkowo Polski Kontyngent Wojskowy w ramach sił sojuszniczych liczył ok. 100 żołnierzy, do zadań których należało między innymi: rozbudowa bazy Bagram, rozminowywani i oczyszczanie terenu z niewybuchów, zabezpieczanie konwojów logistycznych i saperskich oraz niesienie pomocy humanitarnej wraz z organizacjami pozarządowymi.
    W 2007 roku nastąpia zmiana charakteru z zadań jakie mieli wykonywać polscy żołnierze.  Zakończył się bowiem polski udział w operacji „Enduring Freedom”, a jednocześnie rozpoczęła się I zmiana PKW w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie (ISAF). Zasadniczym zadaniami jakie pełnili polscy żołnierze w ramach PKW ISAF w latach 2007-2015 było zapewnienie stabilizacji Afganistanu oraz niesienie pomocy w jego odbudowie i rozwoju, utrwalanie struktur administracji państwowej oraz stworzenie dogodnych warunków do efektywnego jej funkcjonowania.

    W trakcie misji w Afganistanie poległo lub zmarło 43 polskich żołnierzy i 1 pracownik cywilny wojska.   

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
 • kpt. Daniel AMBROZIŃSKI
  kpt. Daniel AMBROZIŃSKI
  urodził się 7 września 1977 r. w Skierniewicach.
  Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Służył w 1. batalionie kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej, gdzie od 2008 r. pełnił funkcję szefa sekcji rozpoznania.
  Pełnił służbę podczas VI zmiany PKW w Iraku oraz V zmiany PKW w Afganistanie. Poległ 10 sierpnia 2009 r. podczas zasadzki wykonanej na polski patrol w Afganistanie. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego.
  Śp. kpt. Daniel AMBROZIŃSKI pozostawił żonę i córkę.
 • sierż. Krystian BANACH
  sierż. Krystian BANACH
  urodził się 6 maja 1989 r. w Mrągowie.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2008 r. w 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku kierowcy.
  W 2011 r. pełnił służbę w ramach X zmiany misji PKW Afganistan.
  Poległ 21 grudnia 2011 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia sierżanta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu. Został wyróżniony Wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze.
  Śp. sierż. Krystian BANACH był kawalerem.
 • sierż. Zbigniew BISKUP
  sierż. Zbigniew BISKUP
  urodził w 1976 r. w Opocznie.
  Od 1997 r. pełnił służbę wojskową w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Następnie w 7 dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku.
  Pełnił służbę w ramach V i X zmiany PKW w Iraku oraz VII zmiany PKW w Afganistanie.
  Zmarł 22 grudnia 2011 r. wskutek choroby w polskim szpitalu w Ghazni.
  Śp. sierż. Zbigniew BISKUP zostawił żonę i syna.
 • kpr. Paweł BRODZIKOWSKI
  kpr. Paweł BRODZIKOWSKI
  W 2002 r. rozpoczął służbę wojskową jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w 15. Brygadzie Zmechanizowanej w Orzyszu. Od 2008 r. służył jako kierowca-sanitariusz w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu.
  Od 2008 r. służył w ramach III zmiany PKW w Afganistanie.
  Poległ 20 sierpnia 2008 r. w czasie wykonywania zadania bojowego w wyniku eksplozji materiału wybuchowego.
  Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, awansowany do stopnia kaprala i wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.  
  Śp. kpr. Paweł BRODZIKOWSKI był kawalerem.
 • kpr. Grzegorz BUKOWSKI
  kpr. Grzegorz BUKOWSKI
  urodził się 30 marca 1981 r. w Olsztynie.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2001 r. jako elew Szkoły Młodszych Specjalistów Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu. Od 2005 r. był żołnierzem zawodowym w Oddziale Specjalnym ŻW w Mińsku Mazowieckim.
  W 2007 r. brał udział w misji w Bośni i Hercegowinie.
  W składzie VII zmiany PKW Afganistan był kierowcą Zespół Doradczo-Szkoleniowym ds. Policji. Poległ 15 czerwca 2010 r. w bazie WARRIOR w prowincji Ghazni raniony odłamkami eksplodującego pocisku.
  Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i awansowany do stopnia kaprala.
  Śp. kpr. Grzegorz BUKOWSKI był kawalerem.
 • st. chor. Rafał CELEBUDZKI
  st. chor. Rafał CELEBUDZKI
   urodził się w 1976 r.
  W 1996 r. rozpoczął służbę wojskową w 17. batalionie saperów 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
  Pełnił służbę w ramach IV zmiany misji PKW Irak.
  W 2014 r. uczestniczył w ramach XV zmiany misji PKW Afganistan.
  Poległ 16 września 2014 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Decyzją Ministra Obrony Narodowej został pośmiertnie awansowany do stopnia st. chorążego. Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu. Wpisany do Księgi Honorowe WP.
  Śp. st. chor. Rafał CELEBUDZKI zostawił żonę i dwoje dzieci.
 • mł chor. Piotr CIESIELSKI
  mł chor. Piotr CIESIELSKI
  urodził się w 1978 r. w Ostródzie.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2000 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Ostródzie. Od 2005 r. służył w 16 Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu, a następnie w 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
  W 2011 r. uczestniczył w X zmianie PKW Afganistan.
  Poległ 21 grudnia 2011 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie awansowany do młodszego chorążego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu. Został wyróżniony Wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze.
  Śp. mł. chor. Piotr CIESIELSKI zostawił żonę i dwie córki.
 • sierż. Mariusz DEPTUŁA
  sierż. Mariusz DEPTUŁA
  urodził się w 1983 r.
  W 2007 r. rozpoczął służbę wojskową w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisku motocyklisty oraz kierowcy-zwiadowcy 3 batalionu rozpoznawczego. Od 2010 r. pełnił służbę na stanowisku kierowcy w plutonie zmechanizowanym oraz plutonie przeciwpancernym kompanii wsparcia 15. Brygady Zmechanizowanej w Giżycku.
  W 2011 r. został skierowany do wykonywania zadań w ramach X zmiany PKW w Afganistanie. Poległ 23 października 2011 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu oraz mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień sierżanta. Decyzją MON został wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
  Śp. sierż. Mariusz DEPTUŁA zostawił żonę i córkę.
 • plut. Miłosz GÓRKA
  plut. Miłosz GÓRKA
  urodził się 11 grudnia 1984 r. w Warszawie.
  Służył w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim jako dowódca drużyny.
  Udział w VII zmianie PKW Afganistan był pierwsza misją, podczas której wykonywał obowiązki na stanowisku starszego instruktora grupy OMLT.
  Poległ 12 czerwca 2010 r. w wyniku ataku improwizowanym ładunkiem wybuchowym na polski konwój logistyczny jadący z bazy Warrior do bazy Ghazni. Miłosz GÓRKA został pośmiertnie awansowany do stopnia plutonowego a Prezydent RP odznaczył poległego Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu.
  Śp. plut. Miłosz GÓRKA zostawił żonę i syna.
 • kpr. Szymon GRACZYK
  kpr. Szymon GRACZYK
  urodził się 11 sierpnia 1986 r.
  W 2006 r. rozpoczął służbę w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie na stanowisku sapera.
  W 2009 r. uczestniczył w ramach V zmiany w PKW Afganistan.
  Poległ 9 października 2009 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Prezydent RP odznaczył poległego Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu a Minister Obrony Narodowej pośmiertnie awansował do stopnia kaprala.
  Śp. kpr. GRACZYK zostawił żonę i syna.
 • st. chor. Sylwester JANIK
  st. chor. Sylwester JANIK
  urodził się w 1979 r. w Zduńskiej Woli.  
  W 2001 r. rozpoczął służbę wojskową w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
  Pełnił służbę w ramach VIII i X zmiany PKW w Iraku.
  W 2013 r. uczestniczył ramach XIII zmiany PKW w Afganistanie.
  Zmarł 2 września 2013 r. w wyniku ran odniesionych w czasie obrony bazy w Afganistanie.
  Za czyny bojowe połączone z ofiarnością i odwagą podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz mianowany na stopień wojskowy starszego chorążego.
  Śp. st. chor. Sylwester JANIK  pozostawił żonę i syna.
 • chor. Kazimierz KASPRZAK
  chor. Kazimierz KASPRZAK
  urodził się w 1978 r.
  W 1997 r. rozpoczął pełnienie służby wojskowej w 3. Warmińskim Batalionie Obrony Przeciwchemicznej w Biskupcu.
  Od 2004 do 2005 r. pełnił służbę w ramach III zmiany PKW Irak.
  W 2010 r. w ramach VII zmiany wyjechał na misję do Afganistanu.
  Poległ 27 września 2010 r. w wyniku ran odniesionych podczas eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia chorążego a Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu.
  Śp. chor. Kazimierz KASPRZAK pozostawił żonę i dwoje dzieci.
 • st. chor. Jan KIEPURA
  st. chor. Jan KIEPURA
  urodził się 17 stycznia 1978 r.
  Rozpoczął służbę w 2004 r. jako podchorąży Szkoły Podchorążych rezerwy. W 2007 r. powołany został do zawodowej służby wojskowej w 1 batalionie strzelców podhalańskich 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Był doświadczonym żołnierzem, instruktorem walki.
  W 2009 r. po raz pierwszy pełnił służbę poza granicami państwa w ramach VI zmiany PKW w Afganistanie. W 2013 r. wyjechał do Afganistanu ponownie, była to jego druga misja.
  Poległ 10 czerwca 2013 r. w wyniku wybuchu miny pułapki.
  Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
  Śp. st. chor. Jan KIEPURA zostawił żonę i dwóch synów.
 • kpr. Hubert KOWALEWSKI
  kpr. Hubert KOWALEWSKI
  urodził się 3 sierpnia 1981 r.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2001 r. na stanowisku działonowego czołgu w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
  Uczestniczył IV zmianie PKW w Iraku na stanowisku celowniczego.
  W 2007 r. rozpoczął pełnienie misji w ramach II zmiany PKW Afganistan.
  Poległ 26 lutego 2008 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Hubert KOWALEWSKI został pośmiertnie awansowany ze stopnia starszego szeregowego do stopnia kaprala, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas akcji bojowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo.
 • rat. med. Marcin KNAP
  rat. med. Marcin KNAP
  urodził się 13 maja 1977 r. w Świdniku.
  Pracował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.
  Brał udział w misji MINURCAT w Czadzie.
  W PKW Afganistan pełnił służbę jako cywil w operacyjnym zespole doradczo łącznikowym ds. Policji.
  Poległ 22 stycznia 2011 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie odznaczony Gwiazdą Czadu i Gwiazdą Afganistanu oraz Medalem za Ofiarność i Odwagę.
  Śp. Marcin KNAP zostawił żonę.
 • kpr. Michał KOŁEK
  kpr. Michał KOŁEK
  urodził się w 1987 r.
  W 2008 r. rozpoczął służbę wojskową w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich.
  Od 2009 r. pełnił służbę podczas VI zmiany PKW Afganistan.
  Zginął 19 grudnia 2009 r. w wyniku ataku rebeliantów na polski patrol.
  Został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu. Został pośmiertnie awansowany na stopień kaprala.
  Śp. kpr. Michał KOŁEK był kawalerem.
 • sierż. Łukasz KRAWIEC
  sierż. Łukasz KRAWIEC
  urodził się w 1987 r. w Leżajsku.
  Służbę wojskową rozpoczął 2007 r. w 16. Batalionie Zmechanizowanym w Morągu, podlegającym 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku strzelca wyborowego i obserwatora.
  Brał udział w IV oraz X zmianie misji PKW Afganistan.
  Poległ 21 grudnia 2011 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu oraz awansowany pośmiertnie do stopnia sierżanta.
  Śp. sierż. Łukasz KRAWIEC był kawalerem.
 • por. Łukasz KUROWSKI
  por. Łukasz KUROWSKI
  urodził się 14 lutego 1979 r. w Rybitwach.
  Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego oraz studium oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Od 2004 r. pełnił zawodową służbę wojskową w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej jako dowódca plutonu czołgów.
  Podczas I zmiany misji PKW w Afganistanie służył w Operacyjnym Zespole Doradczo-Łącznikowym.
  Poległ 14 sierpnia 2007 r. od postrzału podczas zasadzki na patrol polsko-afgański.
  Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz awansowany do stopnia porucznika.
  Śp. por. Łukasz KUROWSKI pozostawił żonę.
 • st. chor. sztab. Mirosław ŁUCKI
  st. chor. sztab. Mirosław ŁUCKI
  urodził się w 1975 r.
  W 1997 r. rozpoczął służbę wojskową jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu. W 2000 r. wraz z powołaniem do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów, został wyznaczony na stanowisko zwiadowcy – minera, a następnie operatora. W latach 2005-2009 pełnił służbę w Jednostce Wojskowej GROM, po czym powrócił do macierzystej jednostki w Lublińcu na stanowisko zastępcy dowódcy sekcji. Wielokrotnie brał udział w misjach poza granicami państwa, w tym: w PKW Irak i VII, X oraz XIII zmiany PKW Afganistan.
  Poległ 24 sierpnia 2013 r. w trakcie wykonywania zadania bojowego.
  Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz mianowany do stopnia st. chor. sztab. Został wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
  Śp. st. chor. sztab. Mirosław ŁUCKI zostawił żonę i syna.
 • mł. chor. Jarosław MAĆKOWIAK
  mł. chor. Jarosław MAĆKOWIAK
  urodził się 16 kwietnia 1984 r. w Gnieźnie.
  Służbę wojskową rozpoczął 2004 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W 2005 r. został elewem Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. W 2006 r. powołany do zawodowej służby wojskowej i wyznaczony na stanowisko dowódcy drużyny w 17. Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
  Pełnił służbę w PKW Afganistan w IX zmianie na stanowisku dowódcy drużyny. Po powrocie z misji kontynuował służbę w 17. Brygadzie Zmechanizowanej. Ponownie do Afganistanu wyjechał w 2011 r.
  Poległ 2 czerwca 2011 r. w skutek ran odniesionych podczas ostrzału.
  Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
  Śp. mł. chor. Jarosław MAĆKOWIAK był kawalerem.
 • kpr. Piotr MARCINIAK
  kpr. Piotr MARCINIAK
  urodził się 8 kwietnia 1979 r. w Krakowie.
  W 1998 r. rozpoczął służbę wojskową w 10. batalionie desantowo-szturmowym w Rząsce. Następnie służył w 16. batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.
  W 1999 r. i 2002 r. pełnił służbę w ramach misji SFOR w Bośni i Hercegowinie.
  W 2003 r. uczestniczył III zmianie misji PKW w Iraku.
  W 2009 r. służył w składzie V zmiany PKW w Afganistanie, gdzie działał w ramach sił szybkiego reagowania na stanowisku strzelca.
  Poległ 10 września 2009 r. w trakcie wykonywania zadania bojowego.
  Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, a także Gwiazdą Iraku i Afganistanu i awansowany do stopnia kaprala. Śp. kpr. Piotr MARCINIAK wyróżniony został wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
 • por. Robert MARCZEWSKI
  por. Robert MARCZEWSKI
  urodził się 28 stycznia 1980 r. w Lidzbarku Warmińskim.
  Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.  Służbę wojskową pełnił od 2004 r. na stanowisku dowódcy plutonu szturmowego 6 batalionu desantowo-szturmowego w Gliwicach.
  Od kwietnia 2008 r. pełnił służbę w ramach misji III zmiany PKW w Afganistanie.
  21 czerwca 2008 r. podczas wykonywania zadania bojowego jego samochód najechał na ładunek wybuchowy. Ppor. MARCZEWSKI poległ w wyniku odniesionych ran.
  Minister Obrony Narodowej awansował pośmiertnie ppor. Roberta MARCZEWSKIEGO na stopień porucznika oraz wystąpił do Prezydenta RP o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Krzyża Wojskowego. Wyróżniony został wpisem do Księgi Honorowej MON.
  Śp. por. Robert MARCZEWSKI zostawił żonę i syna.
 • sierż. Rafał NOWAKOWSKI
  sierż. Rafał NOWAKOWSKI
  urodził się w 1981 r. w Koninie.
  W 2003 r. rozpoczął służbę wojskową. Był żołnierzem 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, gdzie służył na stanowisku strzelca w batalionie piechoty zmotoryzowanej.
  W 2011 r. rozpoczął służbę w ramach PKW w Afganistanie na stanowisku młodszy celowniczy.
  Poległ 4 października 2011 r. w wyniku obrażeń odniesionych podczas eksplozji ładunku wybuchowego.  
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia sierżanta oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu. Został również uhonorowany wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
  Śp. sierż. Rafał NOWAKOWSKI był kawalerem.
 • sierż. Paweł ORDYŃSKI
  sierż. Paweł ORDYŃSKI
  urodził się w 1984 r.
  W 2005 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisko kierowcy.
  W 2006 r. pełnił służbę w ramach misji EUFOR w Bośni i Hercegowinie na stanowisku kierowcy-sanitariusza.
  W składzie III i IV zmiany PKW w Afganistanie służył jako kierowca.
  W 2012 r. kolejny raz pełnił służbę w PKW Afganistan jako kierowca transportera.
  Poległ 20 marca 2013 r. wskutek eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego pod transporterem opancerzonym MRAP.
  Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
  Śp. sierż. Paweł ORDYŃSKI był kawalerem.
 • sierż. Marcin PASTUSIAK
  sierż. Marcin PASTUSIAK
  urodził się w 14 listopada 1985 r. w Łodzi.
  Zasadniczą służbę wojskową odbył w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Od 2008 r. macierzystą jednostką był Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, gdzie służył na stanowisku patrolowy-celowniczy.
  W 2008 r. służył w ramach misji UNIFIL w Libanie.
  Uczestniczył w misji PKW w Afganistanie, gdzie był młodszym operatorem w Operacyjnym Zespole Doradczo-Łącznikowym ds. Policji. 
  Poległ 22 stycznia 2011 r. w wyniku wybuchu miny pułapki.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia sierżanta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu.
  Śp. sierż. Marcin PASTUSIAK pozostawił mamę i narzeczoną.
 • kpr. Grzegorz POLITOWSKI
  kpr. Grzegorz POLITOWSKI
  urodził się 14 września 1982 r. w Kamieniu Pomorskim. Służbę rozpoczął w 2002 r. W listopadzie 2005 r. został powołany do służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowisko kierowcy w kompanii inżynieryjnej 1 batalionu inżynieryjnego. Jego pierwszą misją była III zmiana PKW Irak na stanowisku kierowcy. Od 2007 r. pełnił służbę w ramach II zmiany PKW Afganistan, gdzie wykonywał zadania bojowe na stanowisku kierowca-saper. Poległ 8 kwietnia 2008 r. na skutek ran odniesionych w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego pod pojazdem.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi, odznaczył pośmiertnie kpr. Politowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
  Śp. kpr. Grzegorz POLITOWSKI zostawił żonę.
 • sierż. Marcin PORĘBA
  sierż. Marcin PORĘBA
  urodził się w 1977 r. w Zaklikowie.  
  W 1997 r. rozpoczął pełnienie służby wojskowej jako elew w Centrum Szkolenia Wojsk Przeciwlotniczych, następnie został skierowany do 55. Pułku Przeciwlotniczego w Szczecinie. W 2001 r. został przeniesiony do 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.
  W latach 2003 – 2004 w służył w PKW Irak.
  W 2009 r. wyjechał na misję do Afganistanu.
  Poległ 4 września 2009 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego. Został też awansowany przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia sierżanta.
  Śp. sierż. Marcin PORĘBA pozostawił żonę i syna.
 • sierż. Paweł POŚWIAT
  sierż. Paweł POŚWIAT
  urodził się w 1982 r.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2003 r. w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku kierowcy.
  Do Afganistanu wyjechał w ramach IX zmiany na stanowisko kierowcy KTO Rosomak.
  28 lipca 2011 r. w trakcie patrolu pod Rosomakiem eksplodował improwizowany ładunek wybuchowy.
  Śp. sierż. Paweł POŚWIAT poległ w następstwie ciężkich obrażeń.
  Pośmiertnie został awansowany do stopnia sierżanta oraz odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, a także Gwiazdą Afganistanu.
 • kpr. Artur PYC
  kpr. Artur PYC
  urodził się 9 grudnia 1981 r. w Lublinie
  W 2003 r. rozpoczął służbę wojskową 2. Ośrodku Szkolenia Kierowców w Ostródzie, a następnie kontynuował ją w 3. Brygadzie Zmechanizowanej oraz w 18. batalionie desantowo-szturmowy w Bielsku-Białej.
  W 2009 r. pełnił służbę w ramach V zmiany PKW w Afganistanie.
  22 maja 2009 r. został ciężko ranny w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego. Poległ 8 września 2009 r. w wyniku odniesionych ran.
  Pośmiertnie awansowany do stopnia kaprala. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu.
  Śp. kpr. Artur PYC zostawił żonę i syna.
 • st. chor. sztab. Andrzej ROZMIAREK
  st. chor. sztab. Andrzej ROZMIAREK
  urodził się w 1974 r. w Skwierzynie.
  Powołany do służby wojskowej 1996 służył w 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Stargardzie.
  Brał udział w IV zmianie PKW Afganistan.
  Zginął 10 lutego 2009 r. w wyniku wypadku samochodowego. 
  Andrzej ROZMIAREK został pośmiertnie mianowany ze stopnia chorążego do stopnia starszego chorążego sztabowego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Gwiazdą Afganistanu.
  Śp. st. chor. sztab. Andrzej ROZMIAREK zostawił żonę i troje dzieci.
 • sierż. Szymon SITARCZUK
  sierż. Szymon SITARCZUK
  urodził się 13 stycznia 1983 r. w Prudniku.
  Od 2004 r. służył w 1. Brzeskiej Brygadzie Saperów na stanowiskach: saper, kierowca i zwiadowca.
  Służył w ramach IV oraz IX zmiany PKW w Afganistanie.
  Szymon SITARCZUK to pierwszy polski żołnierz przedstawiony do wyróżnienia tytułem honorowym przyznawanym przez Dowódcę Sektora Wschodniego Sił ISAF (RC-East) – „Hero of the Battle”.
  Poległ 18 sierpnia 2011 r. w wyniku wybuchu miny pułapki.
  Śp. Szymon SITARCZUK został pośmiertnie awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
 • st. kpr. Szymon SŁOWIK
  st. kpr. Szymon SŁOWIK
  urodził się 20 maja 1974 r. w Żywcu.
  Służbę wojskową rozpoczął w 1995 r.w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Od 1995 r. pełnił obowiązki elektryka okrętowego w Grupie Okrętów Rozpoznawczych w Gdyni. W 2005 r. został elewem w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Po jej ukończeniu rozpoczął służbę w 16. batalionie powietrzno-desantowym w Krakowie na stanowisku dowódcy drużyny.
  Pierwszą misją poza granicami kraju była II zmiana PKW. Afganistan
  Poległ 26 lutego 2008 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Szymon SŁOWIK został pośmiertnie awansowany ze stopnia kaprala do stopnia starszego kaprala, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz „Brązową Gwiazdą” Armii Amerykańskiej.
  Śp. st. kapral Szymon SŁOWIK zostawił żonę i dwoje dzieci.
 • mł. chor. Bartosz SPYCHAŁA
  mł. chor. Bartosz SPYCHAŁA
  urodził się 24 grudnia 1972 r.
  Służbę wojskową rozpoczął w 1992 r. Służył w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu na stanowisku podoficer specjalista.
  Brał udział w misji w ramach PKW Irak oraz PKW Afganistan.
  Zmarł 3 kwietnia 2011 r.
  Śp. mł. chor. Bartosz SPYCHAŁA zostawił żonę i córkę.
 • st. chor. Łukasz SROCZYŃSKI
  st. chor. Łukasz SROCZYŃSKI
  urodził się 10 marca 1981 r.
  W 2001 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. W 2005 r. ukończył Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu i został wyznaczony na stanowisko dowódcy drużyny piechoty zmotoryzowanej w 1. batalionie piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.
  Brał udział w III i XII zmianie PKW w Afganistanie.
  W dniu 22 grudnia 2012 r. w trakcie wykonywania zadania bojowego został ciężko ranny. Poległ w wyniku odniesionych ran 3 sierpnia 2013 r.
  Pośmiertnie mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień wojskowy starszego chorążego oraz wpisany do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.
  Śp. st. chor. Łukasz SROCZYŃSKI pozostawił żonę i córkę.
 • kpr. Paweł STANIASZEK
  kpr. Paweł STANIASZEK
  urodził się 31 grudnia 1982 r. we Wrocławiu.
  Został powołany do zawodowej służby wojskowej w 2008 r. na stanowisko kierowcy drużyny oczyszczania wody w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu Nowym.
  Pełnił służbę w ramach VI zmiany PKW Afganistan.
  9 października 2009 r. pod pojazdem, w którym przemieszczał się m.in. Paweł STANIASZEK, eksplodował improwizowany ładunek wybuchowy. W wyniku eksplozji poległo dwóch żołnierzy a Paweł STANIASZEK został ciężko ranny. Zmarł 20 kwietnia 2011 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w wyniku odniesionych ran.
  W 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem Wojskowym za męstwo podczas wykonywania zadań bojowych. Paweł STANIASZEK został awansowany pośmiertnie do stopnia kaprala.
 • plut. Paweł STYPUŁA
  plut. Paweł STYPUŁA
  urodził się w 1984 r. Pochodził z Czesławic.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2006 r. jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. W 2008 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej w 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu.
  W trakcie służby wojskowej ukończył kurs specjalistyczny żołnierzy Patroli Rozminowywania Misji Specjalnych Sił Stabilizacyjnych i Pokojowych w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W 2010 r. został skierowany do wykonywania zadań na stanowisku dowódcy sekcji w ramach VII zmiany PKW w Afganistanie.
  Poległ 26 czerwca 2010 r. w wyniku wybuchu ładunku pułapki.
  Został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego, wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego oraz mianowany na stopień plutonowego.
 • plut. Waldemar SUJDAK
  plut. Waldemar SUJDAK
  urodził się 27 lutego 1980 r.
  W 2000 r. rozpoczął służbę wojskową jako elew szkoły podoficerskiej w Centrum Szkolenia Inżynierii Wojskowej Wyszej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Służbę wojskową pełnił w 3. Pułku Saperów w Dębicy jak dowódca drużyny, a następnie jako saper w 21. batalionie dowodzenia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Od 2001 r. służył w 21. batalionie dowodzenia w Rzeszowie, a od 2008 r. był dowódcą drużyny w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu.
  Od 2008 r. służył w ramach III zmiany PKW w Afganistanie.
  Poległ 20 sierpnia 2008 r. w czasie wykonywania zadania bojowego w wyniku eksplozji materiału wybuchowego.
  Za czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i mianowany do stopnia plutonowego.
 • sierż. Adam SZADA BORZYSZKOWSKI
  sierż. Adam SZADA BORZYSZKOWSKI
  urodził się 31 maja 1982 r.
  W 2003 r. rozpoczął służbę wojskową w Koszalinie.
  W 2007 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Służył w 1. Batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej na stanowisku zwiadowca-kierowca w plutonie rozpoznawczym kompanii dowodzenia.
  W 2007 r. wyjechał na swoją pierwszą misję zagraniczną PKW Irak, a następnie w 2010 r. na misję do Afganistanu.
  Poległ 14 października 2010 r. w wyniku ataku pociskami moździerzowymi w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
  Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu.
  Śp. sierż. Adam SZADA BORZYSZKOWSKI zostawił żonę i syna.
 • sierż. Marcin SZCZUROWSKI
  sierż. Marcin SZCZUROWSKI
  urodził się 3 marca 1981 r. w Morągu.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2003 r. w 20 Brygadzie Zmechanizowanej Bartoszycach na stanowisku operator załogi wozu dowodzenia w kompanii dowodzenia.
  W 2011 r. pełnił służbę w ramach X zmiany w PKW Afganistan.
  Poległ 21 grudnia 2011 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia sierżanta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu.
  Śp. Sierż. Marcin SZCZUROWSKI zostawił żonę i dwie córki.
 • kpr. Paweł SZWED
  kpr. Paweł SZWED
  urodził się w 1981 r.
  W 2002 r.  rozpoczął służbę wojskową w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Następnie służył na stanowisku radiotelefonisty w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu.
  W 2008 r. rozpoczął służbę w ramach III zmiany PKW w Afganistanie.
  Poległ 20 sierpnia 2008 r. w czasie wykonywania zadania bojowego w wyniku eksplozji materiału wybuchowego.
  Śp. Paweł SZWED został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i mianowany do stopnia kaprala przez Ministra Obrony Narodowej.
 • kpr. Radosław SZYSZKIEWICZ
  kpr. Radosław SZYSZKIEWICZ
  urodził się 27 marca 1987 r. w Kaliszu.
  W 2007 r. rozpoczął służbę wojskową w 1.  Ośrodku Szkolenia Kierowców w Grudziądzu.
  W 2009 r. wyjechał na misję do Afganistanu w ramach V zmiany. Podczas misji służył na stanowisku kierowcy-sanitariusza w plutonie rozminowania Zgrupowania Bojowego "Alfa".
  Poległ 9 października 2009 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Prezydent RP odznaczył poległego Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu a Minister Obrony Narodowej pośmiertnie awansował do stopnia kaprala.
  Śp. kpr. Radosław SZYSZKIEWICZ był kawalerem.
 • sierż. Marek TOMALA
  sierż. Marek TOMALA
  urodził się 25 kwietnia 1986 r. w Sandomierzu.
  Służbę wojskową rozpoczął w 2006 r. w 20 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku kucharza w drużynie gospodarczej plutonu zabezpieczenia kompanii logistycznej.
  W 2009 r. służył w misji UNDOF w Syrii.
  W 2011 r. pełnił służbę w ramach X zmiany w misji PKW Afganistan.
  Poległ 21 grudnia 2011 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afganistanu.
  Śp. sierż. Marek TOMALA zostawił żonę i córkę.
 • st. kpr. Dariusz TYLENDA
  st. kpr. Dariusz TYLENDA
  urodził się 4 czerwca 1979 r.
  Służył w 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym na stanowisku operatora.
  Brał udział w VII zmianie PKW w Afganistanie.
  Poległ 6 sierpnia 2010 r. podczas wykonywania zadania bojowego w skutek eksplozji ładunku wybuchowego.
  Decyzją Prezydenta RP został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu, a decyzją Ministra Obrony Narodowej pośmiertnie awansowany do stopnia st. kaprala.
  Śp. st. kpr. Dariusz TYLENDA pozostawił żonę i syna.
 • mjr Krzysztof WOŹNIAK
  mjr Krzysztof WOŹNIAK
  urodził się 28 czerwca 1976 r. w Bielawie.
  W 1996 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Po jej ukończeniu objął stanowisko dowódcy plutonu rozpoznania w 1. Brygadzie Pancernej w Warszawie. Od 2005 r. służył w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Od 2007 r. był żołnierzem Jednostki Wojskowej GROM.
  W 2002 r. został skierowany do pełnienia służby w ramach misji KFOR w Kosowie.
  Uczestniczył w misjach PKW w Afganistanie w ramach V, IX oraz XII zmiany.
  Poległ 23 stycznia 2013 r. w trakacie pełnienia obowiązków służbowych.
  Został pośmiertnie awansowany do stopnia majora i odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego.
  Śp. mjr Krzysztof WOŹNIAK zostawił żonę i trzech synów.