Komendanci, Komendanci - Rektorzy i Rektorzy - Komendanci

Pierwszy Komendant naszej Uczelni
 
 
Generał Marian Kukiel jako zaangażowany patriota w 1908 roku wraz z Władysławem Sikorskim, Józefem Piłsudskim oraz Kazimierzem Sosnkowskim założył we Lwowie Związek Walki Czynnej. W 1910 roku był współorganizatorem Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Żołnierz I Brygady Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej. Jako dowódca batalionu walczył w lipcu 1916 roku pod Kostiuchnówką nad Styrem. 31 sierpnia 1917 został pierwszym Komendantem Szkoły Podchorążych w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej. W 1918 roku został mianowany na zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP. W wojnie polsko - bolszewickiej 1920 r. dowodził 51. Pułkiem Piechoty, a od czerwca 24. Brygadą Piechoty. W 1923 roku objął stanowisko szef Biura Historycznego Sztabu Generalnego. W tym samym roku objął dowodzenie 13. Dywizją Piechoty w Równem Po wybuchu II wojny światowej w okresie kampanii wrześniowej brał udział w obronie Lwowa. W latach 1942-1949 pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej II Rzeczypospolitej w randze generała dywizji.
 

 
Okres I i II Rzeczpospolitej Polskiej
 • Szkoła Rycerska w Warszawie - Marszałek Trybunału Litewskiego, dowódca Gwardii Litewskiej oraz generał Ziem Podolskich Książę Adam Kazimierz CZARTORYSKI,
 • Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej – pierwszy Komendant  kapitan Sztabu Generalnego Marian KUKIEL, ostatni Komendant płk piech. Marian Stanisław RAGANOWICZ.

Okres po II wojnie światowej
 
Ostatni Komendanci, Komendanci – Rektorzy, Rektorzy - Komendanci uczelni przeorganizowanych i zniesionych w wyniku redukcji wyższego szkolnictwa wojskowego, których zadania edukacyjne realizuje obecnie Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki:
 • Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1 - płk Włodzimierz MARTIN,
 • Oficerska Szkoła Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki - płk Franciszek WIDUCH,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki - gen. dyw. Ryszard LACKNER,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego - gen. bryg. dr Leonard BOGUSZEWSKI,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji - gen. bryg. Mieczysław KARUS,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego - gen. bryg. mgr inż. Józef RZEMIEŃ,
 • Wyższa Szkoła Oficerska im Tadeusza Kościuszki - gen. dyw. Ryszard LACKNER,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego - gen. bryg. Zdzisław GŁUSZCZYK,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka - gen. bryg. dr hab. Krzysztof PAJEWSKI,
 • Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego - gen. bryg. dr hab. Krzysztof PAJEWSKI do 17.05.2002, płk dr Stefan FILARY 2002,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema - gen. bryg. Andrzej PIOTROWSKI,
 • Wyższa Szkoła Oficerska im. J. Bema - gen. bryg. Andrzej PIOTROWSKI,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu imienia generała Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. Kazimierz JAKLEWICZ,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz WIATR 2010 - 2015,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA do 2016 - 2017,
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA 2017-2021,
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - płk dr hab. Piotr PŁONKA od 01.10.2021.