Inauguracja działalności Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

1 października 2017 roku Uczelnia w wyniku spełnienia wymogów ustawowych dla akademii (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym) uzyskała wszystkie uprawnienia akademickie i podnosząc swój statusu przyjęła nazwę Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (AWL) na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

2 października 2017 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się historyczna immatrykulacja nowego roku akademickiego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, na którą przybyli przedstawiciele władz państwowych na czele z członkiem Rady Ministrów i Szefem Gabinetu Politycznego Premiera Beaty SZYDŁO Panią Minister Elżbietą WITEK, Marszałek Sejmu RP IX kadencji, i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. Wojciechem FAŁKOWSKIM, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych i duchowieństwa na czele z Metropolitą Wrocławskim Jego Ekscelencją abp Józefem KUPNYM. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele: Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek i instytucji wojskowych, Policji Państwowej oraz Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki i działanie Akademii Wojsk Lądowych udział wzięli Rektorzy uczelni wyższych Wrocławia, Opola i Zielonej Góry oraz liczne delegacje partnerskich uczelni zagranicznych, a wśród nich delegacja Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point. Historyczną uroczystość zaszczycił swoją obecnością Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Jego Ekscelencja Xu JIAN’EM oraz przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego akredytowani w Polsce.

2

Inauguracja działalności Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki podczas immatrykulacji roku akademickiego 2017 – 2018 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

 

3

Dostojni goście uczestniczący w historycznej inauguracji działalności Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki podczas immatrykulacji roku akademickiego 2017 – 2018 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

 

3a

Rektor-Komendant gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusz SKORUPKA i Jego Ekscelencja Xu JIAN Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej
w Polsce uczestniczący w historycznej inauguracji działalności Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki podczas immatrykulacji roku akademickiego 2017 – 2018 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

 

Symbolicznym wydarzeniem podczas inauguracji podkreślającym ambicje i możliwości Akademii w budowie nowej jakości było podpisanie umowy o współpracy z United States Military Academy w West Point przez Rektora-Komendanta - gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza SKORUPKĘ oraz wygłoszenie wykładu inauguracyjnego przez gen. broni rez. Robert L. CASLENA, ówczesnego Superintendenta tej renomowanej Akademii.

4

gen. broni rez. Robert L. CASLEN, były Superintendent United States Military Academy w West Point

 

Studia wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych co roku kończy kilkuset doskonale przygotowanych do pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporuczników. Absolwenci podczas niezwykle podniosłej – zgodnej z ceremoniałem wojskowym uroczystość są w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej promowani na pierwszy stopień oficerski.

Promocja w AWL 1

Minister Obrony Narodowej Mariusz BŁASZCZAK uczestniczący w promocji absolwentów

 

Promocja w AWL

Defilada nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego podczas promocji oficerskiej odbywającej się na Placu Gołębim we Wrocławiu