Wychowanie fizyczne i sport w Akademii

 
W Akademii Wojsk Lądowych obszar kultury fizycznej stanowi doskonałe „narzędzie” rozwoju osobowości. Jest odpowiednim „środkiem” kształtowania między innymi cech przywódczych. Aktywność fizyczna podejmowana przez  podchorążych umożliwia im prowadzenie, naśladowanie i opracowywanie skutecznych technik do działania w roli lidera/przywódcy. Wszystkie składowe kultury fizycznej, a zwłaszcza wychowanie fizyczne i sport rozwijają inteligencję poznawczą, kształtują  psychomotorycznie człowieka. Dzięki realizowanym zajęciom programowym  z wychowania fizycznego i działającym w Uczelni sekcjom sportowym studenci opanowują  afektywne umiejętności, które istotnie wpływają na  maksymalizację efektywności zachowań lidera. 
 
Prowadzone w Akademii kształcenie psychomotoryczne ukierunkowane jest na kształtowanie i utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej podchorążych. W kontekście szkoleniowym sprawność fizyczną studentów wojskowych należy bowiem traktować jako „fundament” realizacji szkolenia bojowego.
 
Aktualnie w Uczelni funkcjonuje 20 sekcji sportowych, w których podchorążowie, studenci cywilni, słuchacze Studium Oficerskiego, słuchacze kursów, w tym kursów rezerwy, żołnierze zawodowi uczelni, mogą realizować swoje pasje i zainteresowania sportowe. Od wielu lat do czołowych sekcji uczelni  należą sekcja walki w bliskim kontakcie, biegu patrolowego, pokonywania Ośrodka Sprawności Fizycznej, judo, strzelecka, piłki siatkowej mężczyzn, biegów długodystansowych, piłki nożnej i szachów. Sukcesy sportowe zawodników Akademii jednoznacznie wskazują, że podchorążowie przewyższają  studentów innych uczelni poziomem opanowania umiejętności przydatnych żołnierzom w walce. Mnogość medali zdobytych przez podchorążych AWL w Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, czy też Mistrzostwach Wojska Polskiego świadczy o bardzo wysokim poziomie motywacji, pracowitości i zaangażowaniu w osiąganiu sukcesów sportowych. Tych cechach osobowości, które są niezbędne, aby zostać prawdziwym przywódcą.
 
 
 
Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. Dariusz Skorupka odbierający puchar w imieniu sportowców AWL za zajęcie I miejsca w kategorii najlepszych uczelni wojskowych w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w sporcie powszechnym.