Współpraca międzynarodowa

 

Elitarność Akademii Wojsk Lądowych wynika między innymi z jednej z immamentnych jej cech polegającej na poznawaniu rozwiązań organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych stosowanych przez najlepszych na świecie. Najbardziej efektywne wzorce z tych obszarów są po ich dostosowania do potrzeb Akademii implementowanie. W tym celu Akademia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową z pięćdziesięcioma siedmioma prestiżowymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Do najważniejszych dokonań w obszarze rozszerzania współpracy międzynarodowej należą:

  • nawiązanie współpracy oraz podpisanie dwustronnych porozumień z uczelniami amerykańskimi (US Military Academy West Point, University of North Georgia, University of Charleston oraz Virginia Military Institute), które skutkują wymianą wojskową i akademicką. Akademia zainicjowała także współpracę z Massachusetts Institute of Technology (MIT), celem której jest między innymi udział podchorążych w zawodach projektowych odbywających się między kadetami USMA West Point, a studentami MIT,
  • realizacja dwóch międzynarodowych projektów Partnerstwa Strategicznego, w których liderem była AWL („Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe - realizowany z uczelniami wojskowymi z Austrii, Czech, Węgier i Rumunii oraz „International Military Leadership Academy” - realizowany z akademiami wojskowymi z Portugalii i Grecji),
  • nawiązanie współpracy z kanadyjskim Royal Military College – Saint Jean, której celem jest wymiana studentów wojskowych,
  • rozwijanie współpracy z Akademią Wojskową im. Hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie.

 

Szeroka współpraca Akademii między innymi z United States Military Academy w West Point daje podchorążym możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wojskowych (przywódczych) w corocznych prestiżowych międzynarodowych zawodach użyteczno - bojowych Sandhurst organizowanych przez tę renomowaną uczelnię.

 

wspolpraca1

Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki biorący udział w prestiżowych zawodach użyteczno - bojowych Sandhurst, organizowanych przez United States Military Academy w West Point.

 

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka w 2019 roku odbył staż naukowy w United States Military Academy w West Point.

26

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA i Superintendent United States Military Academy w West Point Lt. gen. Darryl WILIAMS

 

Szeroka współpraca międzynarodowa Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki daje wymierne korzyści dla Wojska Polskiego. Od dawna oczekiwany przez dowódców jednostek wojskowych i wprowadzony przez Akademię Wojsk Lądowych kierunek studiów Dowodzenie stał się doskonałą bazą wyjściową do wdrożenia Systemu Kształtowania Przywódców w celu kompleksowego przygotowania absolwenta do skutecznego realizowania zadań na współczesnym polu walki. System ten jest kontynuacją dotychczasowych osiągnięć Akademii w zakresie realizowanych zadań związanych z rozwijaniem kompetencji przywódczych.

 

System Kształtowania Przywódców wdrożony w Akademii Wojsk Lądowych oparty został na celowej integracji rozwoju poszczególnych cech osobowościowych oraz kompetencji merytorycznych, sprawnościowych i społecznych, nabywanych przez podchorążych w toku studiów. System ten oparty jest na doświadczeniach amerykańskich, który działa obecnie w ramach „West Point Leader Development System” w United States Military Academy w West Point. System Kształtowania Przywódców, to z jednej strony skoordynowane i wieloaspektowe działania zmierzające do ukształtowania silnego charakteru przyszłego dowódcy, który identyfikuje się z ideałami ważnymi dla żołnierza-obywatela, a w tym szczególnie poczuciem obowiązku, honorem, patriotyzmem i etyką. Z drugiej zaś strony wdrażany system to dążenie do osiągnięcia doskonałości w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji przywódczych, poprzez przekazywanie w ramach realizowanych zajęć wiedzy fachowej, którą wzmacnia się doświadczeniem praktycznym wykładowców i instruktorów.

 

wspolpraca2

Idea Systemu Kształtowania Przywódców

 

W wyniku wizyty w Akademii Wojsk Lądowych Superintendenta (Komendanta) Korea Military Academy, gen. broni Wantae KIM, któremu towarzyszył attaché obrony Republiki Korei w Polsce ppłk Hong SOON SHIN oraz rewizycie Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza SKORUPKI w Seulu, współpraca pomiędzy renomowaną azjatycką uczelnią zaczęła owocować wspólnymi projektami edukacyjnymi i naukowymi. Powstają kolejne plany rozszerzające tę służącą obronności współpracę.

 

wspolpraca3

Wizyta Superintendenta (komendanta) Korea Military Academy, gen. broni Wantae KIM w Akademii Wojsk Lądowych i rewizyta Rektora Komendanta Akademii Wojsk Lądowych w Korea Military Academy w Seulu

 

Akademia Wojsk Lądowych zainicjowała także współpracę dwustronną z kolejną renomowaną azjatycka uczelnią  National Defence Academy of Japan między innymi w celu wymiany studentów oraz wymiany doświadczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

wspolpraca4

Spotkania ambasadora RP w Japonii Pawła MILEWSKIEGO z Ministrem Obrony Japonii Taro KONO w sprawie rozwijaniem współpracy
w zakresie wymiany studentów pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki a National Defence Academy of Japan oraz wymiany doświadczeń w zakresie cybernetycznym.
Wizyta Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKI w Narodowej Akademii Obrony Japonii i spotkanie z jej Prezydentem – dr Ryosei KOKUBUN’EM.